Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 55/P/20 Data publikacji: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 143 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 45 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 48 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 40 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 134 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 45 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych 18 kB
14. Zał. Nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 39 kB
Znak sprawy: 34/P/20 Data publikacji: 2020-12-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-12 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 W-1, W-2 i W-3 przy szybie IVz dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 144 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 38 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 51 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 13 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Ośw. z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 156 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 38 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 23 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 44 kB
16. Informacja do wykonawców z dn. 07.01.2021 r. 885 kB
Znak sprawy: 56/P/20 Data publikacji: 2020-12-04
Data otwarcia ofert: 2020-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 113 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 145 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf 24 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego.xls 43 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy.doc 42 kB
6. Zał nr 3 do FO - Kosztorys.xls 35 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.doc 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2.doc 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 136 kB
11. Zał nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna.pdf 24 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia.pdf 27 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych.doc 30 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o statusie.doc 33 kB
15. Informacja ws kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 18.12.2020r.pdf 33 kB
17. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 67 kB
18. Informacja o wynikach aukcji z dnia 08.01.2021 r.pdf 68 kB
Znak sprawy: 49/P/20 Data publikacji: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
4. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - formularz JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Zał. nr 3 do formularza ofertowego - kosztorys wykonania zamówienia 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ - wzór umowy 146 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 47 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zam 66 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
17. Zawiadomienie o unieważnieniu www 324 kB
Znak sprawy: 52/P/20 Data publikacji: 2020-11-20
Data otwarcia ofert: 2020-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 347 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 213 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 42 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofetowego - Kosztorys 44 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 11.1.3 SIWZ 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 483 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 213 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Kosztorys 44 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług 39 kB
14. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o zachowaniu poufności 22 kB
15. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
16. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.11.2020 r. 64 kB
17. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam z dnia 02.12.2020 r. 393 kB
18. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.12.2020 r. 196 kB
19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2021 r. 379 kB
Znak sprawy: 51/P/20 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na obsługę odstaw głównych dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 51/P/20 142 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 39 kB
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 50 kB
4. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 76 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Kosztorys 17 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 143 kB
11. Załącznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 39 kB
12. Załącznik nr 2 do Umowy - Kosztorys 34 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych 17 kB
14. Załącznik nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 33 kB
15. Informacja dla Wykonawców z dnia 30.11.2020 r. 2453 kB
16. SIWZ po modyfikacji 142 kB
17. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 66 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
19. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
20. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 13.01.2021 r. 68 kB