Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 50/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór miesięcznego protokołu odbioru usług 83 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 46 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 45 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 39 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 49 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 36 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 17 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 07.12.2020 545 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 10.12.2020 1560 kB
18. SIWZ po modyf. z dnia 10.12.2020 145 kB
19. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 66 kB
20. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
21. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 65 kB
Znak sprawy: 46/P/20 Data publikacji: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-12-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka
Pełna treść [ pdf 99 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 139 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 41 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Harmonogram sprzatania KWK Ruch Zofiówka 26 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Harmonogram.sprzątania KWK Ruch Zofiówka 53 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 56 kB
6. Zał nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 40 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 43 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 38 kB
13. zał nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zach pouf danych os. 19 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 41 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług Ruch Borynia 21 kB
17. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług Ruch Zofiówka 23 kB
18. Informacja do wykonawców z dnia 20.11.2020 361 kB
19. Informacja do wykonwców z dnia 03.12.2020 3785 kB
20. SIWZ po modyfikacji 141 kB
21. Informacja do wykonawców 591 kB
22. SIWZ po modyfikacji 141 kB
23. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 71 kB
24. Informacja z otwarcia ofert 21.12.20 26 kB
25. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
26. Informacja o wynikach aukcji z dnia 11.01.2021 r. 67 kB
Znak sprawy: 40/P/20 Data publikacji: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-12-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 215 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 165 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna.pdf 47 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy.xls 53 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. 3a do FO Cennik A zadanie 1.xls 49 kB
7. Zał. 3b do FO Cennik A zadanie 2.xls 42 kB
8. Zał. 3c do FO Cennik A zadanie 3.xls 35 kB
9. Zał. 3d do FO Cennik A zadanie 4.xls 35 kB
10. Zał. 3e do FO Cennik A zadanie 5.xls 41 kB
11. Zał. 3f do FO Cennik A zadanie 6.xls 38 kB
12. Zał. 3g do FO Cennik A zadanie 7.xls 34 kB
13. Zał. 3h do FO Cennik A zadanie 8 .xls 40 kB
14. Zał. 4a do FO Cennik B zadanie 1.xls 49 kB
15. Zał. 4b do FO Cennik B zadanie 2.xls 35 kB
16. Zał. 4c do FO Cennik B zadanie 3.xls 38 kB
17. Zał. 4d do FO Cennik B zadanie 4.xls 36 kB
18. Zał. 4e do FO Cennik B zadanie 5.xls 47 kB
19. Zał. 4f do FO Cennik B zadanie 6.xls 33 kB
20. Zał. 4g do FO Cennik B zadanie 7.xls 32 kB
21. Zał. 4h do FO Cennik B zadanie 8 .xls 38 kB
22. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług.doc 42 kB
23. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2.doc 34 kB
24. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów.doc 35 kB
25. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 136 kB
26. Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna.pdf 42 kB
27. Zał. 2a do um. Cennik A zadanie 1.pdf 35 kB
28. Zał. 2b do um. Cennik A zadanie 2.pdf 32 kB
29. Zał. 2c do um. Cennik A zadanie 3.pdf 48 kB
30. Zał. 2d do um. Cennik A zadanie 4.pdf 27 kB
31. Zał. 2e do um. Cennik A zadanie 5.pdf 56 kB
32. Zał. 2f do um. Cennik A zadanie 6.pdf 56 kB
33. Zał. 2g do um. Cennik A zadanie 7.pdf 42 kB
34. Zał. 2h do um. Cennik A zadanie 8.pdf 31 kB
35. Zał. 3a do um. Cennik B zadanie 1.pdf 39 kB
36. Zał. 3b do um. Cennik B zadanie 2.pdf 41 kB
37. Zał. 3c do um. Cennik B zadanie 3.pdf 53 kB
38. Zał. 3d do um. Cennik B zadanie 4.pdf 29 kB
39. Zał. 3e do um. Cennik B zadanie 5.pdf 57 kB
40. Zał. 3f do um. Cennik B zadanie 6.pdf 35 kB
41. Zał. 3g do um. Cennik B zadanie 7.pdf 39 kB
42. Zał. 3h do um. Cennik B zadanie 8.pdf 53 kB
43. Zał. nr 5 do umowy - Cenniki usług KWK.pdf 102 kB
44. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych.docx 17 kB
45. Zał. nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o statusie.DOC 33 kB
46. Informacja dla Wykonawców z dnia 26.11.20r.pdf 640 kB
47. SIWZ po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 165 kB
48. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 47 kB
49. Zał. 4e do FO Cennik B zadanie 5 po modyf. z dnia 26.11.20r.xls 46 kB
50. Zał nr 6 do SIWZ Wzór umowy po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 138 kB
51. Zał. nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 42 kB
52. Zał. 3e do um. Cennik B zadanie 5 po modyf. z dnia 26.11.20r.pdf 50 kB
53. Informacja ws kwoty na sfinans. zam.pdf 71 kB
54. Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020.pdf 29 kB
55. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 67 kB
56. Informacja o wynikach aukcji z dnia 28.12.2020 r.pdf 72 kB
Znak sprawy: 38/P/20 Data publikacji: 2020-10-16
Data otwarcia ofert: 2020-10-29 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 140 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 41 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
4. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - formularz JEDZ 96 kB
5. Zał. nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
6.Zał. nr 3 do formularza ofertowego -cennik wykonania zamówienia A 33 kB
7.Zał. nr 4 do formularza ofertowego - cennik wykonania zamówienia B 34 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 37 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 38 kB
11 Zał nr 6 do SIWZ - wzór umowy 142 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 41 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Budryk 32 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 17 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 28.10.2020 1449 kB
17. SIWZ 1 modyfikacja 28.10.2020 145 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 25.11.2020 r. 67 kB
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 395 kB
Znak sprawy: 43/P/20 Data publikacji: 2020-10-09
Data otwarcia ofert: 2020-10-22 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 79 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Dyspozycja załadunku na dzień 26 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Raport o załadunku na zmianach 28 kB
5. Zał. nr 3 do ST - Raport o załadunku i stanie taboru 51 kB
6. Zał. nr 4 do ST - Raport dobowy wykonania usługi 24 kB
7. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 51 kB
8. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
9. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
10. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 16 kB
11. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
12. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
13. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
14. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 139 kB
15. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 78 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 35 kB
17. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług 21 kB
18. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
19. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
20. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 47 kB
21. Informacja do wykonawców z dnia 21.10.2020 r. 3422 kB
22. SIWZ po modyfikacji 143 kB
23. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 80 kB
24. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 139 kB
25. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 78 kB
26. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 68 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 947 kB
Znak sprawy: 41/P/20 Data publikacji: 2020-10-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu głównego JSW S.A. KWK Budryk poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 151 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 46 kB
3. Zał. nr 1 do specyfikacji technicznej - Wykaz głównych rozdzielnic 64 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 51 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 89 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- Ośw. z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
11. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 148 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 46 kB
13. Zał. nr 1 do specyfikacji technicznej - Wykaz głównych rozdzielnic 64 kB
14. Zał. nr 2 do umowy - Cennik materiałów eksploatacyjnych 43 kB
15. Zał. nr 3 do umowy - cennik usług KWK Budryk 31 kB
16. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych 17 kB
17. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
18. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 48 kB
19. Informacja do wykonawców z dnia 16.10.2020 3702 kB
20. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 47 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 153 kB
22. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 47 kB
23. Informacja do wykonawców z dn. 22.10.2020 r. 571 kB
24. Informacja do wykonawców z dn. 04.11.2020 r. 523 kB
25. Informacja do wykonawców 509 kB
26. Informacja do wykonawców z dn. 20.11.2020 r. 6177 kB
27. SIWZ po modyfikacji 151 kB
28. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 44 kB
29. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 89 kB
30. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 152 kB
31. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 44 kB
32. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 68 kB
33. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 761 kB