Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - USŁUGI

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - usługi.

Znak sprawy: 33/P/20 Data publikacji: 2020-09-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 4 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 150 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 42 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 48 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 43 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 44 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 40 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 148 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych 18 kB
14. Zał. Nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 39 kB
15. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 47 kB
16. Informacja do wykonawców z dn. 01.10.20 73 kB
17.Informacja do wykonawców z dnia 08.10.20 499 kB
18. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 26 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21.Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 69 kB
22. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 529 kB
Znak sprawy: 2/EF/20 Data publikacji: 2020-06-10
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM dot. świadczenia na rzecz JSW S.A. usługi faktoringu
Pełna treść [ pdf 237 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o dialogu technicznym 237 kB
2. Wniosek - załącznik 1 do ogłoszenia 654 kB
3. Wniosek - załącznik 1 do ogłoszenia (wersja edytowalna) 40 kB
Znak sprawy: 079/P/19 Data publikacji: 2019-12-11
Data otwarcia ofert: 2020-01-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 134 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
4. Zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 52 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 42 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 120 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 43 kB
13. Zał nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 30 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
15. Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób 29 kB
16. Informacja do wykonawców z dnia 19.12.2019 r. 606 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 02.01.2020 r. 530 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzyst. oferty 59 kB