Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne do kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 046/A/WRP/20 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-09
Data otwarcia ofert: 2019-11-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Kraty pomostowe
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 046 149 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 39 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech. 41 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 272 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 045/A/WRP/20 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-09
Data otwarcia ofert: 2019-11-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Szczotki elektryczne
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 045 213 kB
Informacja - RODO 41 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 272 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 171 kB
Znak sprawy: 039/A/WRP/20 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-09
Data otwarcia ofert: 2019-11-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Druty
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 039 223 kB
Informacja - RODO 41 kB
Pakiet nr 1 233 kB
Pakiet nr 2 227 kB
Pakiet nr 3 232 kB
Pakiet nr 4 232 kB
Pakiet nr 5 230 kB
Pakiet nr 6 236 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 272 kB
załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 195 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 156 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 80 kB
Znak sprawy: 681/A/WRP/19 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-09
Data otwarcia ofert: 2019-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Zawory kulowe kołnierzowe, zasuwy klinowe kołnierzowe
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 681 127 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 46 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech. 44 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 272 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 047/A/WRP/20 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-11-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Części dozownika zgrzebłowego
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 047 54 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji tech. - Deklaracja zgodności 37 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji tech. - Oświadczenie wykonawcy 36 kB
Wzór umowy 272 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 040/A/WRP/20 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-11-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Materiały ścierne, tarcze tnące
Pełna treść [ pdf 108 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 040 349 kB
Informacja - RODO 41 kB
Pakiet nr 1 236 kB
Pakiet nr 2 231 kB
Pakiet nr 3 234 kB
Pakiet nr 4 248 kB
Pakiet nr 5 227 kB
Pakiet nr 6 230 kB
Pakiet nr 7 227 kB
Pakiet nr 8 230 kB
Pakiet nr 9 238 kB
Pakiet nr 10 233 kB
Pakiet nr 11 239 kB
Pakiet nr 12 226 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 272 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 234 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 340 kB