Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych

Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych
Znak sprawy: 070/INW/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-01
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: zakup wraz z dostawą la JSW S.A.KWK Jastrzębie-Bzie spawarki światłowodowej
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 55 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3 IPU 135 kB
Zał.4 Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik 5 Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 060/INW/WRP Data publikacji: 2020-11-05 Data przetargu: 2020-12-04
Data otwarcia ofert: 2020-11-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: dostawę zapalarek strzałowych z blokadą metanometryczną, współpracujących z nimi metanomierzami i osprzętem dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał.nr 1- Formularz ofertowy 69 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 57 kB
Zał. nr 3 -IPU 141 kB
Zał. nr 4 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 069/INW/20 Data publikacji: 2020-11-02 Data przetargu: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-11-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: zakup maszyn i urządzeń małej mechanizacji orz urządzeń do podnoszenia i przesuwania dla potrzeb JSW S.A. KWK PNIÓWEK.
Pełna treść [ pdf 82 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 78 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 95 kB
Załącznik nr 3 - IPU 148 kB
Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia - blokada faktur 41 kB
Załącznik nr 5 -Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach 47 kB
Znak sprawy: 066/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-10-27 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-11-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: Zakup 12 sztuk noszy do transportu poszkodowanych dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 70 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 066 INW WRP 20 66 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 066 INW WRP 20 27 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 066 INW WRP 20 142 kB
Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia - blokada faktur 41 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 063/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-10-29
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu aukcji na: Zakup i dostawa 2-ch szt. kołowrotów hydraulicznych o sile uciągu 200 kN dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 063 INW WRP 20 54 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 063 INW WRP 20 67 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 063 INW WRP 20 128 kB
Informacja - RODO 20 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
23.10.2020 Informacja o zapytaniu 063 INW WRP 20 31 kB
063 INW WRP 20 Wyniki 11 kB
Znak sprawy: 048/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-29 Data przetargu: 2020-10-23
Data otwarcia ofert: 2020-10-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: Zakup i dostawa górniczej lokomotywy akumulatorowej torowej dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 048 INW WRP 20 54 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 048 INW WRP 20 38 kB
UMOWA INWESTYCYJNA - wzór 139 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
12.10.2020 Informacja o Modyfikacji 048 INW WRP 20 30 kB
12.10.2020 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 048 INW WRP 20 31 kB
15.10.2020 Informacja o zapytaniu 048 INW WRP 20 31 kB