Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych

Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych
Znak sprawy: 290/INW/DZP/18 Data publikacji: 2019-01-04 Data przetargu: 2019-01-25
Data otwarcia ofert: 2019-01-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały:Modernizacja przenośnika taśmowego Gwarek 1200 przeznaczonego do zabudowy na odstawie głównej w przekopie łączącym poziom 950 w zakresie wyposażenia elektrycznego w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 45 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 50 kB
Załącznik nr 3 - Informacja RODO 23 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
Informacja na JSW S.A. o modyfikacji 35 kB
Znak sprawy: 283/INW/DZP/18 Data publikacji: 2018-12-20 Data przetargu: 2019-01-15
Data otwarcia ofert: 2019-01-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Zakup i dostawa 2 szt. kołowrotów hydraulicznych o sile uciągu 200 kN dla KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 117 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 283 INW DZP 18 49 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 283 INW DZP 18 77 kB
Informacja - RODO 17 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
Znak sprawy: 291/INW/DZP/18 Data publikacji: 2018-12-13 Data przetargu: 2019-01-07
Data otwarcia ofert: 2018-12-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Zakup przenośnika taśmowego PTG 1000 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 291 INW DZP 18 51 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 291 INW DZP 18 99 kB
Informacja - RODO 17 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
18. Wyniki 291INWDZP18 21 kB
Znak sprawy: 284/INW/DZP/18 Data publikacji: 2018-12-11 Data przetargu: 2019-01-04
Data otwarcia ofert: 2018-12-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych o długości min. 20 m każdy dla wydziału robót przygotowawczych w KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 284 INW DZP 18 49 kB
Załącznik nr 2-Specyfikacja techniczna 284 INW 70 kB
Informacja - RODO 17 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja o modyfikacji 284 INW DZP 18 29 kB
Wyniki 284 INW DZP 18 20 kB
Znak sprawy: 280/INW/DZP/18 Data publikacji: 2018-12-11 Data przetargu: 2019-01-04
Data otwarcia ofert: 2018-12-18
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu aukcji: Zakup wraz z dostawą 4 szt. przeciągarek hydraulicznych o sile uciągu 50 i 100 kN dla KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 117 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 280 INW DZP 18 45 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja Techniczna 280 INW DZP 18 36 kB
Załącznik nr 3 - Informacja RODO 22 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wyniki 280 INW DZP 18 19 kB
Znak sprawy: 289/INW/DZP/18 Data publikacji: 2018-12-10 Data przetargu: 2018-12-14
Data otwarcia ofert: 2018-12-12
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu aukcji:"Zakup wraz z dostawą sprzętu pomiarowego dla działów mierniczo- geologicznych dla KWK Knurów-Szczygłowice."
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 289 INW DZP 18 49 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja Techniczna 289 INW DZP 18 30 kB
Załącznik nr 3 - Informacja RODO 22 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 117 kB
Wyniki 289 INW DZP 18 27 kB