Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych

Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych
Znak sprawy: 089/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-02
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Dostawa 2 sztuk agregatów sprężarkowych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1- formularz ofertowy 089 INW 56 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 089 INW WZP 19 82 kB
UMOWA INWESTYCYJNA - zał. 10h do Zarządz. 41 86 kB
Informacja - RODO 17 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 090/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-02
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały:Dostawa 2c szt. opylaczy mechanicznych z napędem hydraulicznym dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 42 kB
Umowa inwestycyjna - wzór 113 kB
Informacja RODO 17 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 091/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-16 Data przetargu: 2019-09-30
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Dostawa 2 kpl. hydraulicznego urządzenia przesuwająco - blokującego sterowanego ręcznie wraz z zestawem służącym do przemieszczania po torze kolejki podwieszonej aparatury zasilającej kompleks przodkowy dla KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 091 INW WZP 19 58 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 091 INW WZP 19 76 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 113 kB
Informacja - RODO 17 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 080/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-11 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały:Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych wiertnic dołowych typu WD-02H, WD-06H i WD-02EA wraz z osprzętem dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia" i Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 49 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 42 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 113 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 082/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-11 Data przetargu: 2019-09-25
Data otwarcia ofert: 2019-09-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Zakup i dostawę stanowiska przeładunkowego wyposażonego w agregat hydrauliczny dla JSW SA. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1- formularz ofertowy 082 INW 52 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 082 INW WZP 19 93 kB
Informacja - RODO 17 kB
UMOWA INWESTYCYJNA - zał. 10h do Zarządz. 41 86 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 084/INW/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-09 Data przetargu: 2019-09-24
Data otwarcia ofert: 2019-09-17
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Zakup i dostawa zestawu kotwiącego składającego się z agregatu pneumatycznego (1 szt.) i kotwiarek pneumatycznych (2 szt.) przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych dla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 084 INW WZP 19 49 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 084 INW WZP 19 29 kB
UMOWA INWESTYCYJNA 113 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 17 kB