Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych

Aukcje inwestycyjne na zakup środków trwałych
Znak sprawy: 109/INW/20 Data publikacji: 2021-01-11 Data przetargu: 2021-01-25
Data otwarcia ofert: 2021-01-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: Zakup wraz z dostawą dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie sprzętu geodezyjnego
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 72 kB
Zał.nr 2_Wymagania techniczne 128 kB
Zał. nr 3 Istotne postanowienia 139 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 348 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 104/INW20 Data publikacji: 2021-01-05 Data przetargu: 2021-02-02
Data otwarcia ofert: 2021-01-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: Dostawę ciągników kolejek podwieszanych z zestawami transportowymi i wózkami hamulcowymi dla JSW S.A KWK "Jastrzębie-Bzie".
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zacznik nr 1 -Formularz ofertowy 67 kB
Zacznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3 IPU 135 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 348 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o Modyfikacji 104 INW 20 29 kB
Informacja o zapytaniach 41 kB
Znak sprawy: 070/INW/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-15
Data otwarcia ofert: 2020-12-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: zakup wraz z dostawą la JSW S.A.KWK Jastrzębie-Bzie spawarki światłowodowej
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 55 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3 IPU 135 kB
Zał.4 Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik 5 Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o modyfikacji 102 kB
Znak sprawy: 060/INW/WRP Data publikacji: 2020-11-05 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję na: dostawę zapalarek strzałowych z blokadą metanometryczną, współpracujących z nimi metanomierzami i osprzętem dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał.nr 1- Formularz ofertowy 69 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 57 kB
Zał. nr 3 -IPU 141 kB
Zał. nr 4 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja o Modyfikacji 060 INW WRP 20 30 kB