Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 11/20/Z Data publikacji: 2020-02-18 Data przetargu: 2020-02-24
Data otwarcia ofert: 2020-02-24
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na dostawę 4 kpl. klocków hamulcowych do zacisku ZH19.1 dla zespołu hamulcowego AH40/19 zabudowanego w przenośniku taśmowym Intermet 1200 o numerze inwentarzowym 1-644-50006750 KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
00. Wymagania ofertowe 240 kB
01. Formularz ofertowy 105 kB
02. Wymagania techniczne 56 kB
03. Oświadczenia oferenta 143 kB
04. Istotne postanowienia umowy 459 kB
Znak sprawy: 13/II/BOR/2020 Data publikacji: 2020-02-07 Data przetargu: 2020-02-20
Data otwarcia ofert: 2020-02-20
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na wykonanie usługi w zakresie gospodarowania odpadem o kodzie 10 01 01 (Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów) dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wymagania ofertowe 1184 kB
Znak sprawy: 09/20 Data publikacji: 2020-02-06 Data przetargu: 2020-02-12
Data otwarcia ofert: 2020-02-12
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "borynia - Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 tys. zł na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 13 01 05* wytwarzanych przez KWK 'Borynia - Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 9216 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wyk usługi w zakres odbioru i zagospod odpadów o kodzie 13 01 05* 9216 kB
Znak sprawy: 10/20/Z Data publikacji: 2020-02-05 Data przetargu: 2020-02-12
Data otwarcia ofert: 2020-02-12
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00zł na świadczenie usług polegających na wykonywaniu i dostarczaniu pieczątek oraz wizytówek dla KWK "Borynia-Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 184 kB]
Znak sprawy: 12/II/BOR/2020 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-19
Data otwarcia ofert: 2020-02-19
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłaszania przetarg nieograniczony na zabezpieczenie zwału węgla w Ruchu "Borynia" przeciw wtórnemu pyleniu.
Pełna treść [ pdf 180 kB]
Znak sprawy: 11/II/BOR/2020 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sprężarek powietrza w głównej stacji sprężarek powietrza KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 107 kB]