Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Znak sprawy: 01/I/BOR/2019 Data publikacji: 2019-01-18 Data przetargu: 2019-02-05
Data otwarcia ofert: 2019-02-05
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kotwienia chodnika G-32a w pokł. 359/1 dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 207 kB]
Znak sprawy: 09/II/BOR/2019 Data publikacji: 2019-01-17 Data przetargu: 2019-02-01
Data otwarcia ofert: 2019-02-01
Status: Otwarty

Kompleksowa obsługa serwisowa lokomotyw spalinowych typu UiK-SMARTLOC-36 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 210 kB]
Znak sprawy: 08/I/BOR/2019 Data publikacji: 2019-01-17 Data przetargu: 2019-01-28
Data otwarcia ofert: 2019-01-28
Status: Otwarty

Zakup wraz z dostawą 25 szafek BHP SUM 420W dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębe" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 219 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 655 kB
Znak sprawy: 02/19 Data publikacji: 2019-01-15 Data przetargu: 2019-01-24
Data otwarcia ofert: 2019-01-24
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 tys zł na Integracje wag taśmowych przenośników załadowczych 19.512.1, 19.512.2, 19.502 z systemem komputerowym w celu automatyzacji procesu ważenia odpadów oraz archiwizacji danych z ważeń odpadów dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 7209 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Integracja wag taśmowych przenośników załadowczych 7209 kB
Znak sprawy: 06/I/Bor/2019 Data publikacji: 2019-01-14 Data przetargu: 2019-01-29
Data otwarcia ofert: 2019-01-29
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg na wykonanie kotwienia chodnika C-35 w pokł. 415/3 dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 207 kB]
Znak sprawy: 01/19 Data publikacji: 2019-01-09 Data przetargu: 2019-01-16
Data otwarcia ofert: 2019-01-16
Status: Otwarty

JSW S.A KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 tys. zł na Zakup 2 szt. uniwersalnego przyrządu do kontroli aparatów oddechowych PK-9M dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Jastrzebie".
Pełna treść [ pdf 6068 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zakup 2 szt. uniwersalnego przyrządu 6068 kB