Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 26/IV/BOR/2020 Data publikacji: 2020-03-27 Data przetargu: 2020-04-15
Data otwarcia ofert: 2020-04-15
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego remontu pomostu łączącego budynek nadszybia szybu II z budynkiem lampiarni na terenie KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" wraz z przeprowadzeniem tego remontu.
Pełna treść [ pdf 208 kB]
Znak sprawy: 25/III/BOR/2020 Data publikacji: 2020-03-20 Data przetargu: 2020-03-27
Data otwarcia ofert: 2020-03-27
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" ogładza przetarg nieograniczony do 5 000,00 zł na zakup wraz z dostawą łożysk i uszczelniaczy do żurawia samojezdnego T-401 HYDROS dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wymagania ofertowe 745 kB
Znak sprawy: 15/20 Data publikacji: 2020-03-18 Data przetargu: 2020-03-25
Data otwarcia ofert: 2020-03-25
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK 'Borynia - Zofiówka" Ruch 'Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę łańcucha LED 300 modułów wraz z zasilaczami 6 sztuk dla KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch 'Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 184 kB]
Znak sprawy: 24/III/BOR/2020 Data publikacji: 2020-03-17 Data przetargu: 2020-03-24
Data otwarcia ofert: 2020-03-24
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 5 000,00zł na zakup materiałów poza ZPW - materiały budowalne dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 218 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 768 kB
Znak sprawy: 14/20/Z Data publikacji: 2020-03-16 Data przetargu: 2020-03-23
Data otwarcia ofert: 2020-03-23
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 5 tys. zł na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania dwóch operatów szacunkowych
Pełna treść [ pdf 85 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
00. Wymagania ofertowe 239 kB
01. Formularz ofertowy 126 kB
02. Wymagania techniczne 66 kB
03. Oświadczenia oferenta 154 kB
04. Istotne postanowienia umowy 495 kB
Znak sprawy: 23/III/BOR/2020 Data publikacji: 2020-03-10 Data przetargu: 2020-03-18
Data otwarcia ofert: 2020-03-18
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 5 000,00 zł na zakup wraz z dostawą 100 ton klinca dolomitowego do nawierzchni dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 184 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 619 kB