Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Znak sprawy: 49/VI/BOR/2019 Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-06-06
Data otwarcia ofert: 2019-06-06
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu konstrukcji i elewacji segmentu nadbudowy zbiornika węgla surowego (obiekt nr 2.1) ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 213 kB]
Znak sprawy: 37/19/Z Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-05-31
Data otwarcia ofert: 2019-05-31
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na zakup i dostawę urządzenia do odkręcania połączeń gwintowych dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 82 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 819 kB
Znak sprawy: 35/19/Z Data publikacji: 2019-05-21 Data przetargu: 2019-05-28
Data otwarcia ofert: 2019-05-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na dostawę 2 kompletów, tj.: koło zębate (69 zębów) wraz z wałkiem atakującym 1-stopnia (22 zęby) do układu napędowego lokomotywy LEA BM-12 dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 85 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 793 kB
Znak sprawy: 32/19/Z Data publikacji: 2019-05-20 Data przetargu: 2019-05-27
Data otwarcia ofert: 2019-05-27
Status: Otwarty

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 50tyś dot. dostawy oraz zabudowa klimatyzatorów ściennych dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 80 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
w.o. 961 kB
Znak sprawy: 36/19 Data publikacji: 2019-05-17 Data przetargu: 2019-06-04
Data otwarcia ofert: 2019-06-05
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony na dostosowanie wieży basztowej szybu iz ( nr inw. 1-200-50000021 ) KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" w zakresie możliwości zapewnienia bezpecznych warunków ewakuacji ludzi oraz zachowania bezpieczeństwa pożarowego.
Pełna treść [ pdf 1060 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wieża basztowa szybu Iz 1060 kB
Znak sprawy: 33/19/Z Data publikacji: 2019-05-16 Data przetargu: 2019-05-23
Data otwarcia ofert: 2019-05-23
Status: Otwarty

PRZETARG DO 50 tyś. dot. dostawy wraz z montażem mebli biurowych dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 81 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
dok 882 kB