Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 09/21 Data publikacji: 2021-02-26 Data przetargu: 2021-03-09
Data otwarcia ofert: 2021-03-09
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka" oglasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na zakup i dostawę zasilacza jednofazowego ZJ-05/5,0/2G dla potrzeb zasilania elektronarzędzi dla JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 8897 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 8897 kB
Znak sprawy: 17/III/BOR/2021 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-15
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na remont skrzyni posuwu tokarki POTISJE PA45/2000 w ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 601 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 386 kB
Wymagania Techniczne - załącznik nr 2 267 kB
Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 3 327 kB
Blokada oświadczenia - załacznik nr 4 281 kB
Znak sprawy: 13/III/BOR/2021 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-04
Data otwarcia ofert: 2021-02-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na zakup wraz z dostawą podzespołów do naprawy wyłącznika MSL-610 31 BP dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 219 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 296 kB
Formularz ofertowy 283 kB
Zakres rzeczowy 266 kB
Oświadczenie oferenta 278 kB
Istotne postanowienia umowy 327 kB
Znak sprawy: 08/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-04
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na wykonywanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 13 01 05* wytwarzanych przez KWK "Borynia-Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 103 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 1461 kB
Znak sprawy: 07/21 Data publikacji: 2021-02-22 Data przetargu: 2021-03-02
Data otwarcia ofert: 2021-03-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na zakup szafek hydrantowych górniczych zawieszanych pustych dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 101 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 7477 kB
Znak sprawy: 10/II/BOR/2021 Data publikacji: 2021-02-15 Data przetargu: 2021-02-24
Data otwarcia ofert: 2021-02-24
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieogranioczn do 10 000,00 zł na remont wraz z wzorcowaniem 5 szt. anemometrów LAMBRECHT dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 219 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 292 kB
Formularz ofertowy 279 kB
Zakres rzeczowy 264 kB
Oświadczenie oferenta 276 kB
Istotne postanowienia umowy 324 kB