Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 40/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-02
Data otwarcia ofert: 2020-12-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na wykonanie usługi serwisowej elementów systemu zasilania bezprzerwowego dla KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 8108 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz załącznikami 8108 kB
Znak sprawy: 72/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-09
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na kompleksową obsługę serwisową wciągników przejezdnych transportowych typu WPT 4,0/140-h , WPT 4,0/140-h-V5 i WPT 3,0/M/A-h firmy Fama Sp. z o.o. dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 672 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 386 kB
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 457 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 328 kB
Załacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 295 kB
Załacznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 419 kB
Załacznik nr 4 - Blokada Oświadczenia 281 kB
RODO 20 kB
Znak sprawy: 71/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-09
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na remont wiertnic dołowych WD-02H, WD-06H oraz podzespołów tych wiertnic dla KWK "Borynia-Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 498 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 398 kB
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 454 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 275 kB
Załącznik - Blokada Oświadczenia 281 kB
RODO 20 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 362 kB
Znak sprawy: 70/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie robót rektyfikacyjnych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przed i po rektyfikacji, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 36a.
Pełna treść [ pdf 227 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy + zał. nr 1a do formularza ofertowego - przedmiar robót 1533 kB
zał. nr 2 - specyfikacja techniczna 178 kB
zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy 800 kB
zał. nr 4 - wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 55 kB
Znak sprawy: 39/XI/ZOF/2020 Data publikacji: 2020-11-13 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-23

JSW S.A.KWK " Borynia-Zofiówka " Ruch " Zofiówka " ogłasza aukcję elektroniczną na budowę rurociągu DN 200 w zakresie wykonania otworu wielkośrednicowego wraz z orurowaniem mające na celu doprowadzenie wody ze zbiornika ppoż. zlokalizowanego na poz. 705 do rurociągu DN 250 zabudowanego w szybie Iz.
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 284 kB
specyfikacja techniczna 273 kB
istotne postanowienia umowy 806 kB
blokowanie wadium 51 kB
wykaz cen i usłu 65 kB
zarządzenie KRZG 2133 kB
Znak sprawy: 38/20/Z Data publikacji: 2020-11-11 Data przetargu: 2020-11-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenie usług serwisowych oraz bieżących napraw Wyciągu Linowo - Taśmowego PVL-2 dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 595 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 495 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 862 kB
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy 1513 kB
Załącznik nr 4. Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych.pdf 99 kB
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf 296 kB