Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Znak sprawy: 18/19 Data publikacji: 2019-03-21 Data przetargu: 2019-03-28
Data otwarcia ofert: 2019-03-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK"Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 tys na Dostawę i zabudowę przesuwnej bramy wjazdowej i 2 szlabanów z automatyką dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 7005 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
dostawa i zabudowa przesuwnej bramy 7005 kB
Znak sprawy: 30/III/BOR/2019 Data publikacji: 2019-03-19 Data przetargu: 2019-03-25
Data otwarcia ofert: 2019-03-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na zakup wraz z dostawą 5 szt. pomp dozujących do tłoczenia pod wysokim ciśnieniem dwukomponentowych klejów chemoutwardzalnych dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 219 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WO z załącznikami 830 kB
Znak sprawy: 19/19/Z Data publikacji: 2019-03-18 Data przetargu: 2019-04-03
Data otwarcia ofert: 2019-04-03
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji oraz zdalnego sterownia pól rozdzielczych SN rozdzielni 6kV "E" na poziomie 900 w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Znak sprawy: 28/III/BOR/2019 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej obudowy w wytycznej "N" poz -800 KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jastrzębie"
Pełna treść [ pdf 133 kB]
Znak sprawy: 17/19 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-03-27
Data otwarcia ofert: 2019-03-27
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 tys. na Dostawę 3 sztuk przekładników RITZ Typ GSWS12D dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 6465 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Dostawa przekładników prądowych 6465 kB
Znak sprawy: 15/19 Data publikacji: 2019-03-13 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego budowy kontenerowych wytwornic azotu WA-700 ( 2 sztuki ) wraz z przyłączem gazowym i elektroenergetycznym dla JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka- Jastrzębie". Ruch "Zofiówka". Przebudowa i uruchomienie dwóch kontenerowych wytwornic azotu WA-700.
Pełna treść [ pdf 1046 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wyk projektu budowlanego budowy kontenerowych wytwornic azotu WA-700 1046 kB