Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Znak sprawy: 143/XII/BOR/2019 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-12-06
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg do 50 000,00 zł na zakup i dostawę nowych cześci i podzespołów do ciągników C-385 i U-912 dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzę bie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 114 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wymagania ofertowe 1055 kB
Znak sprawy: 142/XII/BOR/2019 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-03
Data otwarcia ofert: 2019-12-03
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na świadczenie usług serwisowych systemu ALFA-05/3E eksploatowanego w ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 218 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WO wraz z załącznikami 1168 kB
Znak sprawy: 80/19/Z Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-03
Data otwarcia ofert: 2019-12-03
Status: Otwarty

Przetarg nieograniczony do 50 tys. na wykoannie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych wykonanych w ramach projektu budowlanego "Dostosowanie obiektów ZPMW KWK "Zofiówka" do osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 tys. t/dobę netto"
Pełna treść [ pdf 86 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 268 kB
01. Formularz ofertowy 111 kB
02. Specyfikacja techniczna 139 kB
03. Oświadczenia oferenta 134 kB
04. Istotne postanowienia umowy 557 kB
05. Zarządzenie KRZG-110-2018 4081 kB
Znak sprawy: 82/19/Z Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-02
Data otwarcia ofert: 2019-12-02
Status: Otwarty

JSW SA. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na zakup wraz z dostawą 5szt. foteli obrotowych typu Sonata LUX HRUA 24/7 STEEL 17 oraz 16 szt. foteli obrotowych typu TRAVIS HALMAR dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 5755 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zakup krzeseł 5755 kB
Znak sprawy: 144/XI/BOR/2019 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-11-29
Data otwarcia ofert: 2019-11-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na remont mieszarko-podawarki materiałów sypkich TSF-3 dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wymagania ofertowe 1092 kB
Znak sprawy: 78/19/Z Data publikacji: 2019-11-21 Data przetargu: 2019-12-10
Data otwarcia ofert: 2019-12-10
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych urządzeń spawalniczych dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" na okres 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 133 kB]