Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 52/X/BOR/2020 Data publikacji: 2020-09-24 Data przetargu: 2020-10-09
Data otwarcia ofert: 2020-10-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcje elektroniczną na wykonanie przeglądów serwisowych i napraw uszkodzonych części dmuchaw typu: RBS-115, RB-135. RB-140LP, GRBS-145, RB 101LP, RBS-106/4P, RBS-126/5P/OMEGA 83 plus, RKR K 140-R, HB 1600PI w ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 674 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 formularz ofertowy 313 kB
załącznik nr 1 do formularza ofertowego 95 kB
załącznik nr 2 wymagania ofertowe 175 kB
załącznik nr 3 istotne postanowienia umowy 953 kB
załącznik nr 4 oświadczenie o zgodzie na zablowaknie należności 189 kB
Znak sprawy: 27/20/Z Data publikacji: 2020-09-23 Data przetargu: 2020-09-30
Data otwarcia ofert: 2020-09-30
Status: Otwarty

Dostawa lamp LED dla potrzeb oświetlenia szybu Iz dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
00. Wymagania ofertowe 248 kB
01. Formularz ofertowy 251 kB
02. Wymagania techniczne 132 kB
03. Istotne postanowienia umowy 639 kB
Znak sprawy: 51/IX/BOR/2020 Data publikacji: 2020-09-22 Data przetargu: 2020-09-29
Data otwarcia ofert: 2020-09-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na wykonanie usługi w zakresie gospodarowania odpadów o kodzie 17 02 04 (podkłady kolejowe) dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 219 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WO wraz z załącznikami 1136 kB
Znak sprawy: 26/2020/ZOF Data publikacji: 2020-09-16 Data przetargu: 2020-10-06
Data otwarcia ofert: 2020-09-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK 'Borynia - Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na opracowanie operatu przeciwpożarowego dla KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 3135 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf 1855 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna.pdf 1099 kB
Załącznik nr 3 istotne postanowienia umowy.pdf 4707 kB
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań .pdf 276 kB
Znak sprawy: 49/IX/BOR/2020 Data publikacji: 2020-09-04 Data przetargu: 2020-09-11
Data otwarcia ofert: 2020-09-11
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 49/IX/BOR/2020 na zakup tablic informacyjnych dla KWK 'Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia"
Pełna treść [ pdf 187 kB]
Znak sprawy: 21C/20z Data publikacji: 2020-09-04 Data przetargu: 2020-09-10
Data otwarcia ofert: 2020-09-10
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony pn.: ZAKUP I DOSTAWA PRALKI ORAZ SUSZARKI NA POTRZEBY KOPALNIANEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO RUCH "ZOFIÓWKA"
Pełna treść [ pdf 30 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
dok przetargowa 508 kB