Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Znak sprawy: 100/X/BOR/2019 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-10-04
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie demontażu urządzeń i instalacji w chodniku B-33 w pokładzie 407/1-2 w rejonie likwidacji ściany B-33 w pokładzie 407/1-2 w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" - Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 214 kB]
Znak sprawy: 96/IX/BOR/2019 Data publikacji: 2019-09-17 Data przetargu: 2019-09-25
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieograniczony do 50 000,00 zł na zakup wraz z dostawą pojemników i worków na odpady segregowane dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jastrzębie"
Pełna treść [ pdf 218 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 642 kB
Znak sprawy: 65/19/Z Data publikacji: 2019-09-16 Data przetargu: 2019-09-27
Data otwarcia ofert: 2019-09-27
Status: Otwarty

JSW S.A."Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" ogłasza przetarg nieogranixczony do 50 000,00 zł na zakup wraz z dostawą sztrandaru dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 6313 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zakup sztandaru 6313 kB
Znak sprawy: 64/19/Z Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-09-23
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Otwarty

Świadczenia usług podnośnika koszowego zamontowanego na samochodzie - zwyżki wraz obsługą dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia", Ruch "Zofiówka", Ruch "Jastrzębie"
Pełna treść [ pdf 6543 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
podnosnik koszowy 6543 kB
Znak sprawy: 63/19/Z Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-09-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-19
Status: Otwarty

Przetarg do 50 tys. na dokonanie przeglądu i konserwacji systemu kontroli dostępu GALAXY w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia i Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 80 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 1101 kB
Znak sprawy: 62/19/Z Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-09-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-19
Status: Otwarty

Przetarg do 50 tys. na zakup dostawę 40 szt. aparatów telefonicznych Panasonic KX-TSC11PDW oraz 20 szt. bezprzewodowych aparatów telefonicznych Panasonic KX-1611PDH dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 86 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz z załącznikami 913 kB