Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 43/20/Z Data publikacji: 2020-12-10 Data przetargu: 2020-12-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiowka" ogłasza aukcę elektroniczną na remont silnika do lokomotywy wąskotorowej WLP 50 dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 550 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.pdf 237 kB
Załącznik nr 2: Wymagania techniczne.pdf 54 kB
Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy.pdf 618 kB
4. Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf 53 kB
Znak sprawy: 42/20/Z Data publikacji: 2020-12-08
Status: Anulowany

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" informuje, że przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na dostawę wraz z montażem 1 szt. szlabanu o szerokości ok. 4m wraz z automatyką i 20 szt. pilotów dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" został unieważniony.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 1194 kB
Znak sprawy: 41/20/Z
Status: Anulowany

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" informuje, że przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na dostawę 10 szt. bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" został unieważniony.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Znak sprawy: 40/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-02
Data otwarcia ofert: 2020-12-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na wykonanie usługi serwisowej elementów systemu zasilania bezprzerwowego dla KWK "Borynia - Zofiowka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 8108 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe wraz załącznikami 8108 kB
Znak sprawy: 72/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-09
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na kompleksową obsługę serwisową wciągników przejezdnych transportowych typu WPT 4,0/140-h , WPT 4,0/140-h-V5 i WPT 3,0/M/A-h firmy Fama Sp. z o.o. dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 672 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 386 kB
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 457 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 328 kB
Załacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 295 kB
Załacznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 419 kB
Załacznik nr 4 - Blokada Oświadczenia 281 kB
RODO 20 kB
Znak sprawy: 70/XII/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie robót rektyfikacyjnych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi przed i po rektyfikacji, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 36a.
Pełna treść [ pdf 227 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy + zał. nr 1a do formularza ofertowego - przedmiar robót 1533 kB
zał. nr 2 - specyfikacja techniczna 178 kB
zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy 800 kB
zał. nr 4 - wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 55 kB