Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 02/I/BOR/2021 Data publikacji: 2021-01-12 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcje elektroniczna na "serwis systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności dla potrzeb kopalń JSW S.A." Termin składania ofert 22.01.2021r.
Pełna treść [ pdf 621 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 546 kB
Wymagania techniczne 214 kB
IPU 946 kB
Oświadczenie 281 kB
załącznik nr 1 do formularza ofertowego 456 kB
Znak sprawy: 47/20 Data publikacji: 2020-12-30 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK 'Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiowka" oglasza przetarg nieograniczony do 10 000,00 zł na zakup 7 szt wciągników łańcuchowych ręcznych o udźwigu 0,75 t dla KWK "borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 8776 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zakup 7 szt. wciagnikow łańcuchowych ręcznych o udźwigu 0,75 t dla KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka"" 8776 kB
Znak sprawy: 01/I//BOR/2021 Data publikacji: 2020-12-29 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcje elektroniczną na naprawę agregatów wody lodowej BLUE-BOX zabudowanych w obiektach JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia". UWAGA Zmiana terminu składania ofert z 18.01.2020. do godz. 14:00 na 25.01.2021r. do godziny 14:00 więcej informacji w ogłoszeniu
Pełna treść [ pdf 613 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 391 kB
Specyfikacja techniczna 223 kB
IPU 378 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 281 kB
Znak sprawy: 46/20/Z Data publikacji: 2020-12-23 Data przetargu: 2021-01-29
Data otwarcia ofert: 2021-01-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-22
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenie usług serwisowych oraz bieżących napraw Wyciągu Linowo - Taśmowego PVL-2 dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 598 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 495 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 862 kB
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy 1513 kB
Załącznik nr 4. Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych.pdf 99 kB
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf 296 kB
Zmiana terminu - Ogłoszenie 46/20/Z 620 kB
Znak sprawy: 45/20/Z Data publikacji: 2020-12-22 Data przetargu: 2021-01-29
Data otwarcia ofert: 2021-01-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-25
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiowka" ogłasza aukcę elektroniczną na dzierżawę, montaż/demontaż i w razie konieczności przebudowę układu magazynowania wraz z agregatem do odgazowania skroplonego dwutlenku węgla CO2 w profilaktyce przeciwpożarowej dla KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 524 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Formularz ofertowy 349 kB
02. Specyfikacja techniczna 415 kB
03. Istotne postanowienia umowy 1137 kB
04. Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 98 kB
05. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 54 kB
06. Zarządzenie KRZG 1802020 2065 kB
Zmiana terminu - Ogłoszenie 4520Z 528 kB
Znak sprawy: 44/20/Z Data publikacji: 2020-12-22 Data przetargu: 2021-01-21
Data otwarcia ofert: 2021-01-15
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiowka" ogłasza aukcę elektroniczną na remont agregatu sprężarkowego typu PAS 75 o numerze fabrycznym 0303112/2012 i numerze inwentarzowym 1-441-50004993 dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 512 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Formularz ofertowy 288 kB
02. Specyfikacja techniczna 215 kB
03. Istotne postanowienia umowy 845 kB
04. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 54 kB