Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 21C/20z Data publikacji: 2020-09-04 Data przetargu: 2020-09-10
Data otwarcia ofert: 2020-09-10
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony pn.: ZAKUP I DOSTAWA PRALKI ORAZ SUSZARKI NA POTRZEBY KOPALNIANEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO RUCH "ZOFIÓWKA"
Pełna treść [ pdf 30 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
dok przetargowa 508 kB
Znak sprawy: 25/20/Z Data publikacji: 2020-08-21 Data przetargu: 2020-09-09
Data otwarcia ofert: 2020-09-03
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na remont separatora magnetycznego typu ELJOT 1400A
Pełna treść [ pdf 183 kB]
Znak sprawy: 24/2020/ZOF Data publikacji: 2020-08-19 Data przetargu: 2020-09-07
Data otwarcia ofert: 2020-09-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu tymczasowym płyt stropowych mostu przenośnikowego 3-2b ob. nr 3.3 z w KWK 'Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Znak sprawy: 48/IX/BOR/2020 Data publikacji: 2020-08-13 Data przetargu: 2020-09-03
Data otwarcia ofert: 2020-08-28
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania na wykonanie robót rektyfikacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi przed i po rektyfikacji, budynku mieszkalnego, położonego w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. A. Fredry 47.
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z zalącznikiem nr 1a do formularza - przedmiar robót 1914 kB
załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna 178 kB
załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy 830 kB
załącznik nr 4 - oświadczenie o zgodzie na zablokowanie należności 80 kB
Znak sprawy: 23/2020/Z Data publikacji: 2020-08-12 Data przetargu: 2020-08-28
Data otwarcia ofert: 2020-08-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-08-24
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" informuje, że postępowanie w trybie aukcji elektronicznej na dostawę dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ogrodzenia wraz z niezbędnym wyposażeniem dla zabezpieczenia osadnika Jas-02 wraz z jego zabudową zostało unieważnione.
Pełna treść [ pdf 597 kB]
Znak sprawy: 22/2020/Z Data publikacji: 2020-08-11 Data przetargu: 2020-08-28
Data otwarcia ofert: 2020-08-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-08-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 22/2020/Z na zakup fabrycznie nowej mobilnej najazdowej wagi samochodowej wraz z niezbędnym wyposażeniem i zabudową dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 26 kB]