Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 68/XI/BOR/2020 Data publikacji: 2020-11-03 Data przetargu: 2020-11-23
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na kompletną obsługę serwisową oraz dostawę części do zespołów pompowych typoszeregu HDP w tym: ZPE HDP-257, ZPE HDP-177, ZPZ HDP-177, ZPZ HDP-146, ZPZ HDP-127, ZPZ HDP-27 dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 497 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz Ofertowy - załacznik nr 1 388 kB
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 1810 kB
Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 2 329 kB
załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 295 kB
Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 3 334 kB
Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy 1513 kB
Zalacznik - blokada oswiadczene 281 kB
RODO 20 kB
Znak sprawy: 35/20z Data publikacji: 2020-11-03 Data przetargu: 2020-11-09
Data otwarcia ofert: 2020-11-09

KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ogłasza przetarg do 10 tyś. na zakup wraz z dostawą pneumatycznej piły brzeszczotowej dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 31 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. wymagania ofertowe 164 kB
2. formularz ofertowy 40 kB
3. specyfikacja tech 43 kB
4. istotne postanowienia umowy 80 kB
5. oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 24 kB
Znak sprawy: 32/XI/ZOF/2020 Data publikacji: 2020-11-02 Data przetargu: 2020-11-16
Data otwarcia ofert: 2020-11-10

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcje elektroniczną na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 105, 106, 106A usytuowanych w budynku Administracyjnym Dyrekcji w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. formularz ofertowy 264 kB
2. specyfikacj techniczna 640 kB
3. istotne postanowienia umowy 406 kB
4. blokada wadium 261 kB
5. cennik wyrobów i usług kwk 72 kB
6. zarządzenie krzg 2133 kB
Znak sprawy: 31/20z Data publikacji: 2020-10-29 Data przetargu: 2020-11-05
Data otwarcia ofert: 2020-11-05
Status: Otwarty

KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka ogłsza przetarg nieograniczony do 10 tyś . dot. zakupu wraz z dostawą 80 ton tłucznia dolomitowego do nawierzchni dla KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 31 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
dokumentacja przetargowa 45 kB
42 kB
41 kB
76 kB
Znak sprawy: 62/XI/BOR/2020 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-11-05
Data otwarcia ofert: 2020-11-02
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty z postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu pomostów odstawy węgla nr 2.5 i 2.6 w ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 185 kB]
Znak sprawy: 60/X/BOR/2020 Data publikacji: 2020-10-08 Data przetargu: 2020-10-19
Data otwarcia ofert: 2020-10-16
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenie usług transportowych na terenie jak i poza terenem KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia", Ruch "Zofiówka" trzema samochodami dostawczymi o ładowności od 0,6 do 1,5 tony.
Pełna treść [ pdf 206 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - formularz ofertowy 284 kB
zał. nr 2 - specyfikacja techniczna 126 kB
zał. nr 3 - istotne postanowienia umowy 777 kB
zał. nr 4 - wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 52 kB