Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Borynia-Zofiówka

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Borynia-Zofiówka
Znak sprawy: 18/20/Z
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 18/20/Z na świadczenie usług serwisowych urządzeń hydraulicznych wraz z hydraulicznymi układami sterowania produkcji DOH w komorze skipowej szybu Iz KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" JSW S.A. na okres 24 miesięcy.
Pełna treść [ pdf 28 kB]