Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 7/P/20 Data publikacji: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - ST 138 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakt. tech. 143 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 57 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy 161 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Charakt. tech. 143 kB
12. Cennik - Zał. nr 2 do umowy 36 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
Znak sprawy: 8/P/20 Data publikacji: 2020-02-12
Data otwarcia ofert: 2020-02-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2 Zał nr 1 do SIWZ -ST 63 kB
3. Zał nr 1 do ST-Charakterystyka techniczna 69 kB
4. Zał. nr 2 do ST - rysunek nr 1 119 kB
5. Zał. nr 3 do ST - rysunek nr 2 653 kB
6. Zał. nr 4 do ST - rysunek nr 3 35 kB
7 Zał. nr 5 do ST - rysunek nr 4 38 kB
8. Zał. nr 6 do ST - rysunek nr 5 54 kB
9. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
10.Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
11. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
12. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 41 kB
13. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
14. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy 148 kB
16. Zał nr 1 do umowy -Charakterystyka techniczna (3) 35 kB
17. Zał. nr 2 do umowy - cennik usług KWK 31 kB
18. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
19. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
20. Informacja dla Wykonawców 5363 kB
21. Zał nr 1 do SIWZ -ST po modyfikacji 63 kB
22. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy po modyfikacji 148 kB
Znak sprawy: 085/P/19 Data publikacji: 2019-12-13
Data otwarcia ofert: 2020-01-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 256 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 320 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 93 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 46 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 99 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy 336 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 372 kB
12. Zał. nr 2 do umowy- Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 345 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Informacja do Wykonawcy z dnia 02.01.2020 523 kB
15. Informacja do Wykonawcy zmiana terminu z dnia 15.01.2020 495 kB
16. Informacja do Wykonawcy z dna 23.01.2020 9570 kB
17. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 290 kB
18. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 88 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy 336 kB
20. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 354 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 124 kB
Znak sprawy: 073/P/19 Data publikacji: 2019-11-22
Data otwarcia ofert: 2019-12-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM najem na 1090 dni kalendarzowych nowego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 130 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 89 kB
3. Zał.nr 2 do SIWZ - wzór FO 46 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ -wzór umowy 135 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 88 kB
11. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie 32 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
13. Informacja do Wykonawców z dnia 03.12.2019 r. 518 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 10.12.2019 r. 3242 kB
15. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 89 kB
16. Zał. nr 6 do SIWZ -wzór umowy po modyfikacji 135 kB
17. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 88 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 69 kB
19. Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.12.19 24 kB
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 424 kB
Znak sprawy: 077/P/19 Data publikacji: 2019-11-22
Data otwarcia ofert: 2019-12-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem sześciu ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 160 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 140 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 89 kB
3. Zał. nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 176 kB
4. Zał. nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 116 kB
5. Zał. nr 1c do ST - Charakterystyka techniczna 143 kB
6. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 52 kB
7. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
8. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
9. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zad. 1 47 kB
10. Zał. nr 4 do FO - Pakiet dla zad. 2 47 kB
11. Zał. nr 5 do FO - Pakiet dla zad. 3 47 kB
12. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
13. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
14. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 162 kB
16. Zał. nr 1a do umowy - Charakterystyka techniczna 71 kB
17. Zał. nr 1b do umowy - Charakterystyka techniczna 46 kB
18. Zał. nr 1c do umowy - Charakterystyka techniczna 51 kB
19. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
20. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 03.12.2019 r. 2388 kB
22. Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy po modyfikacji z dnia 03.12.2019 r. 162 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 10.12.2019 r. 491 kB
24. Informacja do Wykonawców z dnia 12.12.2019 r. 1433 kB
25. Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy po modyfikacji z 12.12.2019 r. 162 kB
26. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 69 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 719 kB
Znak sprawy: 066/P/19 Data publikacji: 2019-09-27
Data otwarcia ofert: 2019-10-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-11-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice sześciu przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 254 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 382 kB
3. Zał. nr 1 do ST i Zał. nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna istotny.. 394 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 257 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 215 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Wzór Oświadczenia o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet 33 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 38 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 39 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 362 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Usług 345 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych 30 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 04.10.2019 r 220 kB
15. Kopia odwołania wniesionego w dniu 04.10.2019 r. przez FAMUR S.A. 273 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 08.10.2019 r. 489 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 11.10.2019 r. 4366 kB
18. SIWZ zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 255 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana w dniu 11.10.2019 r 423 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 377 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 24.10.2019 r. 526 kB
22. Informacja do Wykonawców z dnia 04.11.2019 r. 530 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 07.11.2019 r. 616 kB
24. SIWZ po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 258 kB
25. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 44 kB
26. Zał. nr 3 do FO - Pakiet po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 34 kB
27. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 21.11.2019 r. 219 kB
28. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2019 r. 127 kB
29. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
30. Informacja o wynikach aukcji z dnia 16.12.2019 222 kB
31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2020 r. 646 kB