Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 2/P/19 Data publikacji: 2019-03-21
Data otwarcia ofert: 2019-04-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM najem na 1080 dni kalendarzowych 5 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1 SIWZ 142 kB
2 Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 129 kB
3. Zał. nr 1 do St- rys. platformy transp. 111 kB
4. Zał. nr 2 do St- rys. platformy transp. 628 kB
5. Zał. nr 3 do St- rys. platformy transp. 489 kB
6. Zał. nr 4 do St- rys. platformy transp. 808 kB
7. Zał. nr 5 do St- rys. platformy transp. 628 kB
8. Zał. nr 6 do St- rys. platformy transp. 232 kB
9. Zał. nr 7 do St- rys. platformy transp. 511 kB
10. Zał. nr 8 do St- rys. platformy transp. 722 kB
11. Zał. nr 9 do St- rys. platformy transp. 80 kB
12. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 233 kB
13. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 93 kB
14.Zał. nr 2 do FO - ośw. o podwykonawcy 41 kB
15. Załącznik nr 3 do FO - Pakiet 32 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o udost. zasobów 34 kB
19. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 141 kB
20. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 129 kB
21. Zał. nr 2 do umowy -Cennik Ruch Zofiówka 24 kB
22. Zał. nr 3 do umowy -Cennik Ruch Jastrzębie 46 kB
23. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 32 kB
Znak sprawy: 010/P/19 Data publikacji: 2019-03-21
Data otwarcia ofert: 2019-04-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem 2 ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 303 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy- Specyfikacja Techniczna 190 kB
3. Załącznik nr 2 ST i nr 2 do umowy - CharakterystykaTechniczna 120 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 247 kB
5. Załącznik nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 92 kB
6. Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 41 kB
7. Załącznik nr 3 do FO - Pakiet 47 kB
8. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
9. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
10. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
11. Załacznik nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 288 kB
12. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik KWK Pniówek 326 kB
13. Załacznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 18 kB
Znak sprawy: 5/P/19 Data publikacji: 2019-02-14
Data otwarcia ofert: 2019-03-19 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-02-22

Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem
Pełna treść [ pdf 484 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 143 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ wzoru umowy - Specyfikacja techniczna 505 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 229 kB
4. Zał. nr 2 do Specyfikacji technicznej - rys. platformy do przewozu 158 kB
5. Zał. nr 3 do Specyfikacji technicznej - rys. platformy transp. 157 kB
6. Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - rys. platformy transp. 157 kB
7. Zał. nr 5 do Specyfikacji technicznej - rys. wozu kopal. średniego 157 kB
8. Zał. nr 6 do Specyfikacji technicznej - rys. platformy transp. niskiej 135 kB
9. Zał. nr 7 do Specyfikacji technicznej - rys. platformy transp. wysokiej 158 kB
10. Zał. nr 8 do Specyfikacji technicznej - rys. wozu do trans. materiałów 161 kB
11. Zał. nr 9 do Specyfikacji technicznej - opis syst. dyspozytorskiego i łącz. 59 kB
12. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
13. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 92 kB
14. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
15. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 12 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 44 kB
17. Zał nr 4 do SIWZ- ośw.z pkt.11 1 2 i 11 1 3 SIWZ 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 32 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 148 kB
20. Zał. 2 do umowy - cennik środków trwałych 14 kB
21. Zał. nr 3 do umowy - cennik KWK 62 kB
22. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświad o zachowaniu w poufności 29 kB
23.Informacja dla Wykonawców modyfikacja 28.02.19 208 kB
24. Zał. 1 do SIWZ ST po modyf. 28.02.19 505 kB
25. Zał. 1 do ST po modyf. 28.02.19 229 kB
26.ENOTICES_JSW-SA-2019-034071-NF14-PL 75 kB
27.Informacja dla Wykonawców 06.03.19 712 kB
28.SIWZ po modyf. 06.03.19 141 kB
29.zał. 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna po modyf. 06.03.19 505 kB
30.zał. 1 do ST Charakterystyka techniczna po modyf. 06.03.19 247 kB
31.zał. 6 do SIWZ wzór umowy po mod. 06.03.19 148 kB
32.zał. 3 do umowy - cennik KWK po mod. 06.03.19 78 kB
33. Informacja dla wykonawców modyf. 11.03.19 86 kB
34.SIWZ po modyf. 11.03.19 143 kB
35.zał. 6 do SIWZ wzór umowy po mod. 11.03.19 149 kB
36. Informacja dla wykonawców modyf. 11.03.19 1712 kB
37. SIWZ po modyf. 15.03.19 143 kB
38. zał. 1 do SIWZ ST po modyf. 15.03.19 508 kB
39. zał. 1 do ST po modyf. 15.03.19 225 kB
40. zał. 6 do SIWZ wzór umowy po mod. 15.03.19 147 kB
Znak sprawy: 4/P/19 Data publikacji: 2019-02-14
Data otwarcia ofert: 2019-03-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
0. Ogłoszenie o zamówieniu 2019S 032-072921 123 kB
1. SIWZ 126 kB
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 56 kB
2a. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - rysunek 1 164 kB
2b. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej - rysunek 2 313 kB
2c. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej - rysunek 3 111 kB
2d. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej - rysunek 4 755 kB
2e. Załącznik nr 5 do Specyfikacji technicznej załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka Techniczna 38 kB
3. Wzór formularza 108 kB
4. załącznik nr 1 do formularza ofertowego - JEDZ 92 kB
5. Załącznik nr. 2 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 41 kB
6a. Załącznik nr 3 do umowy - cennik Budryk 30 kB
7. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie 34 kB
8. Załącznik nr 5 do SIWZ- udost. zasobów 35 kB
9. Załącznik nr 6 do SIWZ -wzór umowy 128 kB
10. Załacznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 20 kB
11. Informacja o modyfikacji z dn. 15.03.2019 4086 kB
12. Załącznik nr 6 do SIWZ -wzór umowy - ZMODYFIKOWANY 127 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - cennik Budryk - NOWY 31 kB
Znak sprawy: 7/P/19 Data publikacji: 2019-02-13
Data otwarcia ofert: 2019-03-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką kęsów oraz urządzeniem przekładkowym oraz nowego wyposażenia elektrycznego wraz z okablowaniem do zasilania kompleksu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 284 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 684 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 93 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zadania 1 45 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 36 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 132 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 283 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 683 kB
14. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 59 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 26.02.2019 467 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 12.03.2019 5264 kB
18. SIWZ 143 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 280 kB
20. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 684 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 132 kB
22. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 279 kB
23. Zał. nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 684 kB
24. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik KWK Knurów- Szczygłowice 75 kB
25. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 69 kB
26. Informacja z otwarcia ofert 23 kB
27. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 3/P/19 Data publikacji: 2019-02-12
Data otwarcia ofert: 2019-03-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowie Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 133 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 100 kB
3. Załacznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 262 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 92 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- Formularz JEDZ 92 kB
6. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 30 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 29 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 29 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 30 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 125 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 100 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 262 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - cennik Knurów-Szczygłowice 59 kB
14. Załacznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 37 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 06.03.2019 r. 6666 kB
16. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 100 kB
17. Załacznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 263 kB
18. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 123 kB
19. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 100 kB
20. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 263 kB
21. Załącznik nr 3 do umowy - cennik KWK Knurów- Szczygłowice 75 kB
22. Informacja do Wykonawców z dnia 11.03.2019 r. 971 kB
23. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 123 kB
24. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
25. Informacja z otwarcia ofert 23 kB
26. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 37 kB