Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 073/P/19 Data publikacji: 2019-11-22
Data otwarcia ofert: 2019-12-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM najem na 1090 dni kalendarzowych nowego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 130 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 89 kB
3. Zał.nr 2 do SIWZ - wzór FO 46 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
7. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
8. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
9. Zał. nr 6 do SIWZ -wzór umowy 135 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 88 kB
11. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie 32 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
Znak sprawy: 077/P/19 Data publikacji: 2019-11-22
Data otwarcia ofert: 2019-12-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem sześciu ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 160 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 140 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 89 kB
3. Zał. nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 176 kB
4. Zał. nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 116 kB
5. Zał. nr 1c do ST - Charakterystyka techniczna 143 kB
6. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 58 kB
7. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
8. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
9. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zad. 1 47 kB
10. Zał. nr 4 do FO - Pakiet dla zad. 2 47 kB
11. Zał. nr 5 do FO - Pakiet dla zad. 3 47 kB
12. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
13. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
14. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 162 kB
16. Zał. nr 1a do umowy - Charakterystyka techniczna 71 kB
17. Zał. nr 1b do umowy - Charakterystyka techniczna 46 kB
18. Zał. nr 1c do umowy - Charakterystyka techniczna 51 kB
19. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
20. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
Znak sprawy: 083/P/19 Data publikacji: 2019-11-18
Data otwarcia ofert: 2019-11-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa 4 nowych ciągników manewrowych spalinowych z kabinami wraz z zestawami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowymi do prac manewrowych w strefach przyprzodkowych dla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 136 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna.pdf 46 kB
3. Zał. nr 1 do ST Charakterystyka techniczna.doc 140 kB
4. Zał. nr 1 do FO Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia.xml 97 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO.pdf 29 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy.doc 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO Kosztorys.xls 36 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 40 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3.doc 35 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów.doc 35 kB
11 Zał nr 6 do SIWZ- Wzór umowy.pdf 136 kB
12. Zał. nr 2 do umowy Cennik KWK Pniówek.pdf 31 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności.doc 28 kB
14. Wzór FO edytowalny.xls 59 kB
Znak sprawy: 074/P/19 Data publikacji: 2019-11-12
Data otwarcia ofert: 2019-11-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa 4 ciągników manewrowych akumulatorowych wraz z belkami transportowymi dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka oraz Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 136 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Specyfikacja techniczna.pdf 35 kB
3. 2019 10 30 LL - Formularz ofertowy.xls 45 kB
4. Zał. nr 1 do FO Formularz Jedn. Europejskiego Dokumentu Zamówienia .xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy.doc 40 kB
6. Zał. nr 3 do FO Kosztorys.xls 36 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 39 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3.doc 35 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał nr 6 do SIWZ wzór umowy.pdf 123 kB
11. Zał. nr 2 do umowy Cennik usług.pdf 28 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności.doc 28 kB
13. Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja 18.11.2019 r..pdf 1007 kB
14. SIWZ po modyfikacji 18.11.2019 r..pdf 136 kB
Znak sprawy: 070/P/19 Data publikacji: 2019-10-16
Data otwarcia ofert: 2019-10-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-11-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 489 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 132 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 1 78 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej-Charakterystyka techniczna 75 kB
4. Zał ącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy 95 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 97 kB
6. Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
7. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - Pakiet 45 kB
8. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udost. zasobów 36 kB
11. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 158 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy cennik KWK Pniówek 36 kB
13. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zach. poufności danych osobowych 32 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 24.10.2019 r. 508 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 04.11.2019 r. 3396 kB
16. Informacja do wykonawców z dnia 05.11.2019 r. 434 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 07.11.2019 r. 645 kB
18. SIWZ po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 134 kB
19. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy 07.11.2019 r. 58 kB
20. Załącznik nr 3 do FO - Pakiet z dnia 07.11.2019 r. 46 kB
21. Informacja do wykonawców z dnia 13.11.2019 r. 1137 kB
22. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf. 13.11.2019 161 kB
23. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 69 kB
24. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2019 r. 23 kB
Znak sprawy: 066/P/19 Data publikacji: 2019-09-27
Data otwarcia ofert: 2019-10-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-11-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice sześciu przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 254 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 382 kB
3. Zał. nr 1 do ST i Zał. nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna istotny.. 394 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 257 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 215 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Wzór Oświadczenia o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet 33 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 38 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 39 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 362 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Usług 345 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych 30 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 04.10.2019 r 220 kB
15. Kopia odwołania wniesionego w dniu 04.10.2019 r. przez FAMUR S.A. 273 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 08.10.2019 r. 489 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 11.10.2019 r. 4366 kB
18. SIWZ zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 255 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana w dniu 11.10.2019 r 423 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 377 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 24.10.2019 r. 526 kB
22. Informacja do Wykonawców z dnia 04.11.2019 r. 530 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 07.11.2019 r. 616 kB
24. SIWZ po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 258 kB
25. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 44 kB
26. Zał. nr 3 do FO - Pakiet po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 34 kB
27. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 21.11.2019 r. 219 kB
28. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2019 r. 127 kB
29. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB