Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 6/P/20 Data publikacji: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 6P20.pdf 338 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf 62 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna.pdf 297 kB
4. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej-Przekrój trasy przenośnika Rybnik 850.pdf 86 kB
5. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej-Napęd zwrotny Rybnik 850.pdf 762 kB
6. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej-Zespół ostrogorynny liniowej PAT.pdf 37 kB
7. Załącznik nr 5 do Specyfikacji technicznej-Zespół ostrogorynny inspekcyjnej PAT.pdf 39 kB
8. Załącznik nr 6 do Specyfikacji technicznej-Rynna przejściowa JOY-PATENTUS.pdf 54 kB
9. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.xls 55 kB
10. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 96 kB
11. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy.doc 41 kB
12. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 40 kB
13. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3.doc 34 kB
14. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o udostępnieniu zasobów.doc 34 kB
15. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 473 kB
16. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna.pdf 297 kB
17. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk.pdf 31 kB
18. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o zachowaniu poufności.docx 21 kB
19. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy.doc 34 kB
20. Informacja dla Wykonawców z dnia 20.03.2020 r..pdf 532 kB
21.Informacja dla Wykonawców z dnia 27.03.2020r..pdf 4401 kB
22.Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyf..pdf 62 kB
23.Załącznik nr 1 do ST i wzoru umowy- Charakterystyka techniczna po modyf..docx 42 kB
24.Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf..pdf 152 kB
25. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
26. Informacja z otwarcia ofert 03.04.2020 r..pdf 25 kB
Znak sprawy: 7/P/20 Data publikacji: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-03-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - ST 138 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakt. tech. 143 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 57 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy 161 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Charakt. tech. 143 kB
12. Cennik - Zał. nr 2 do umowy 36 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 04.03.2020 r.pdf 510 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 05.03.2020 1156 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - ST - PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 138 kB
18. Zał. nr 1 do ST - Charakt. tech.- PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 143 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy - PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 160 kB
20. Zał. nr 1 do Umowy - Charakt. tech.- PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 143 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 11.03.2020 r..pdf 105 kB
22. Zał. nr 1 do SIWZ - ST - PO MODYFIKACJI Z DNIA 11.03.2020 r.pdf 138 kB
23. INFORMACJA DO WYKONAWCÓW Z DN. 16.03.2020 215 kB
24. SIWZ - PO MODYFIKACJI Z DNIA 16.03.2020 137 kB
25. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - PO MODYF. Z 16.03.2020 156 kB
26. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 71 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 18.03.2020 r. 24 kB
28. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 8/P/20 Data publikacji: 2020-02-12
Data otwarcia ofert: 2020-02-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2 Zał nr 1 do SIWZ -ST 63 kB
3. Zał nr 1 do ST-Charakterystyka techniczna 69 kB
4. Zał. nr 2 do ST - rysunek nr 1 119 kB
5. Zał. nr 3 do ST - rysunek nr 2 653 kB
6. Zał. nr 4 do ST - rysunek nr 3 35 kB
7 Zał. nr 5 do ST - rysunek nr 4 38 kB
8. Zał. nr 6 do ST - rysunek nr 5 54 kB
9. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
10.Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
11. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
12. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 41 kB
13. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
14. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy 148 kB
16. Zał nr 1 do umowy -Charakterystyka techniczna (3) 35 kB
17. Zał. nr 2 do umowy - cennik usług KWK 31 kB
18. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
19. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
20. Informacja dla Wykonawców 5363 kB
21. Zał nr 1 do SIWZ -ST po modyfikacji 63 kB
22. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy po modyfikacji 148 kB
23. Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia 70 kB
24. Informacja z otwarcia ofert 25 kB
25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 389 kB
Znak sprawy: 085/P/19 Data publikacji: 2019-12-13
Data otwarcia ofert: 2020-01-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-01-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 256 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 320 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 93 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 46 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 99 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy 336 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 372 kB
12. Zał. nr 2 do umowy- Cennik usług KWK Knurów-Szczygłowice 345 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Informacja do Wykonawcy z dnia 02.01.2020 523 kB
15. Informacja do Wykonawcy zmiana terminu z dnia 15.01.2020 495 kB
16. Informacja do Wykonawcy z dna 23.01.2020 9570 kB
17. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 290 kB
18. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 88 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy 336 kB
20. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 354 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 124 kB
23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 442 kB
Znak sprawy: 066/P/19 Data publikacji: 2019-09-27
Data otwarcia ofert: 2019-10-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-11-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice sześciu przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 254 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 382 kB
3. Zał. nr 1 do ST i Zał. nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna istotny.. 394 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 257 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 215 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Wzór Oświadczenia o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet 33 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Oświadadczenia z pkt 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 38 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o udostępnianiu zasobów 39 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 362 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Usług 345 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych 30 kB
14. Informacja do Wykonawców z dnia 04.10.2019 r 220 kB
15. Kopia odwołania wniesionego w dniu 04.10.2019 r. przez FAMUR S.A. 273 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 08.10.2019 r. 489 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 11.10.2019 r. 4366 kB
18. SIWZ zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 255 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana w dniu 11.10.2019 r 423 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 11.10.2019 r 377 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 24.10.2019 r. 526 kB
22. Informacja do Wykonawców z dnia 04.11.2019 r. 530 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 07.11.2019 r. 616 kB
24. SIWZ po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 258 kB
25. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 44 kB
26. Zał. nr 3 do FO - Pakiet po modyfikacji z dnia 07.11.2019 r. 34 kB
27. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 21.11.2019 r. 219 kB
28. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2019 r. 127 kB
29. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
30. Informacja o wynikach aukcji z dnia 16.12.2019 222 kB
31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2020 r. 646 kB