Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 054/P/19 Data publikacji: 2019-08-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa zestawów transportowych kolejek podwieszanych spalinowych z belkami transportowymi i wózkami hamulcowymi dla JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 131 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 72 kB
3. Zał. nr 1 do ST i zał. nr 2 do umowy- Charakterystyka techniczna 130 kB
4. Zał. nr 1a do ST i zał. nr 2a do umowy - Charakterystyka techniczna 126 kB
5. Zał. nr 1b do ST i zał. nr 2b do umowy - Charakterystyka techniczna 130 kB
6. Zał. nr 2 do ST- wzór oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej 40 kB
7. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 106 kB
8. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 97 kB
9. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 37 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 39 kB
13. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 136 kB
14. Załącznik nr 3. do umowy - Cennik usług KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie 36 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 31 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 29.08.2019 r. 530 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 10.09.2019 r. 497 kB
18. Informacja do Wykonawcy z dnia 13.09.2019 r. 1162 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 72 kB
20. Zał. nr 1 do ST i zał. nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 130 kB
21. Zał. nr 1a do ST i zał. nr 2a do umowy - Charakterystyka techniczna 127 kB
22. Zał. nr 1b do ST i zał. nr 2b do umowy - Charakterystyka techniczna 130 kB
23. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 136 kB
24. Poprawiona informacja do Wykonawców z 13.09.2019 r. 123 kB
Znak sprawy: 055/P/19 Data publikacji: 2019-08-09
Data otwarcia ofert: 2019-09-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na dostawę bonów (kuponów) podarunkowych dla pracowników JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 120 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 140 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 39 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Wzór logo JSW S.A. 63 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO -Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet 47 kB
8. Zał. nr 4 do FO- Wykaz placówek handlowych realizujących bony na terenie województwa śląskiego 219 kB
9. Zał. nr 5 do FO- Wykaz placówek gastronomicznych realizujących bony na terenie województwa śląskiego 182 kB
10. Zał. nr 6 do FO - Wykaz placówek kulturalno-rekreacyjnych realizujących bony na terenie województwa śląskiego 211 kB
11. Zał. nr 7 do FO - Wykaz stacji paliw realizujących bony na terenie województwa śląskiego 211 kB
12. Zał. nr 8 do FO - Wzór oświadczenia placówki o realizacji bonów 204 kB
13. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
14. Zał. nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
15. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 34 kB
16. Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy 95 kB
17. Zał. nr 1 do umowy - Wzór bonów (kuponów) żywieniowych 17 kB
18. Zał. nr 2 do umowy - Wykaz placówek realizujacych bony na terenie woj. śląskiego 43 kB
19. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych 18 kB
20. Informacja do Wykonawców z dnia 29.08.2019 r. 527 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 66 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 041/P/19 Data publikacji: 2019-07-12
Data otwarcia ofert: 2019-08-14 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-08-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem 8 spągoładowarek na podwoziach gąsienicowych dla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Zał. nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 72 kB
4. Zał. nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 71 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 122 kB
6. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zad. 1 46 kB
9. Zał. nr 4 do FO - Pakiet dla zad. 2 46 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
13. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 144 kB
14. Zał. nr 1a do umowy - Charakterystyka techniczna 72 kB
15. Zał. nr 1b do umowy - Charakterystyka techniczna 72 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
17. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
18. Informacja do wykonawców z dnia 05.08.2019 r. 1763 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana 235 kB
20. Zał. nr 1a do ST i Zał. nr 1a do umowy - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 188 kB
21. Zał. nr 1b do ST i Zał. nr 1b do umowy - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 188 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 14.08.2019 r. 895 kB
23. Informacja do wykonawców z dnia 19.08.2019 r. 484 kB
24. Informacja do wykonawców z dnia 21.08.2019 r. 508 kB
25. Informacja do wykonawców z dnia 27.08.2019 r. 497 kB
26. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 68 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
28. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
29. Informacja o wynikach aukcji z dnia 19.09.2019 r. 67 kB
Znak sprawy: 2/19 Data publikacji: 2019-07-09
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na wytwarzanie wozów kontenerowo urobkowych, wozów kontenerowo materiałowych z podwoziem, wozów do transportu elementów obudowy łukowej i materiałów długich oraz pojemników kontenerowych kompletnych bez podwozia wykonanych wg dokumentacji będącej własnością JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 19 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie Dial. tech. Wozy konten. 20 kB
2. Zał. 1 do Ogłoszenia - Wniosek 37 kB
3. Zał. 2 do Ogłoszenia - Specyfikacja Techniczna 30 kB
4. Zał. 1 do Specyfikacji Technicznej 38 kB
5. Zał. 2 do Specyfikacji Technicznej 39 kB
6. Zał. 3 do Specyfikacji Technicznej 39 kB
7. Zał. 4 do Specyfikacji Technicznej 40 kB
Znak sprawy: 038/P/19 Data publikacji: 2019-07-09
Data otwarcia ofert: 2019-07-22 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-08-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 104 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Charakterystyka techniczna 110 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 130 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 91 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 30 kB
7. Zał. nr 3 do FO - oświadczenie 29 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 29 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 30 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 30 kB
11. Załacznik nr 6 - Wzór umowy 139 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 74 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 32 kB
14. Informacja dla Wykonawców z dnia 17.07.2019 r. 58 kB
15. Informacja dla Wykonawców z dnia 26.07.2019 r. 529 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 01.08.2019 r. 714 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji z dnia 01.08.2019 r. 104 kB
18. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór Umowy po modyfikacji z dnia 01.08.2019 r. 135 kB
19. Informacja do Wykonawców z dnia 07.08.2019 r. 72 kB
20. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 31 kB
22. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB
23. Informacja o wynikach aukcji z dnia 22.08.2019 r. 68 kB
24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 507 kB
Znak sprawy: 037/P/19 Data publikacji: 2019-06-27
Data otwarcia ofert: 2019-07-11 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-12

Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 256 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 224 kB
3. Zał. nr 1 do ST - rys.1 926 kB
4. Zał. nr 2 do ST- rys.2 1463 kB
5. Zał. nr 3 do ST - rys.3 122 kB
6. Zał. nr 4 do ST- rys.4 869 kB
7. Zał. nr 5 do ST- rys.5 70 kB
8. Zał. nr 6 do ST - rys.6 76 kB
9. Zał. nr 7 do ST- rys.7 117 kB
10. Zał. nr 8 do ST - rys.8 172 kB
11. Zał. nr 9 do ST i zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 43 kB
12. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 251 kB
13. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 97 kB
14. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
15. Zał. nr 3 do FO - Ośw. wykonawcy 34 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ - Udost. zasobów 34 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 329 kB
20. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Budryk 145 kB
21. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 18 kB
22. Informacja dla wykonawców 679 kB
23. Info. ws. kwoty na sfinans. zam 68 kB
24. Info. ws. otwarcia ofert 67 kB
25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 299 kB