Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 021/P/19 Data publikacji: 2019-04-30
Data otwarcia ofert: 2019-05-14 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa 2 kombajnów chodnikowych o możliwościach wykonania wyrobiska w skałach o min. wytrzymałości na ściskanie Rc 80 MPa dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 138 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 73 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 161 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 116 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 35 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 137 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 161 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Knurów- Szczygłowice 73 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 28 kB
14. Informacja dla wykonawców z dnia 08.05.2019 57 kB
15. SIWZ po modyfikacji z dnia 08.05.2019 138 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 14.05.2019 633 kB
17. SIWZ po modyfikacji z dnia 14.05.2019 138 kB
18. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyf. z dnia 14.05.2019 74 kB
19. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna po modyf. z dnia 14.05.2019 161 kB
20. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO po modyf. z dnia 14.05.2019 116 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf. z dnia 14.05.2019 138 kB
22. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna po modyf. z dnia 14.05.2019 161 kB
23. Zał. nr 3 do umowy - Protokół końcowego odbioru technicznego 30 kB
24. Informacja dla wykonawców z dnia 16.05.2019 67 kB
25. SIWZ po modyfikacji z dnia 16.05.2019 138 kB
Znak sprawy: 014/P/19 Data publikacji: 2019-04-24
Data otwarcia ofert: 2019-05-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa i montaż przenośników taśmowych wraz z wyposażeniem do JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 130 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 332 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 573 kB
3. Zał. nr 1 do ST i zał. nr 2 do Umowy - Charakterystyka techniczna 259 kB
4. Zał. nr 1a do ST i zał. nr 2a do Umowy - Charakterystyka techniczna 484 kB
5. Zał. nr 2 do ST - Ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 39 kB
6. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 394 kB
7. Załącznik nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
8. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
9. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zad. 2 45 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2 i 11.1.3 SIWZ 37 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 38 kB
13. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 340 kB
14. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 558 kB
15. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik usług KWK Ruch Borynia 118 kB
16. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 29.04.2019 r. 55 kB
18. SIWZ po modyfikacji 29.04.2019 r. 149 kB
19. Informacja z dnia 17.05.2019 r. o zmianie terminu 524 kB
20. Informacja dla wykonawców z dnia 22.05.2019 r. 4754 kB
21. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 576 kB
22. Zał. nr 1 do ST i zał. nr 2 do Umowy - Charakterystyka techniczna 260 kB
23. Zał. nr 1a do ST i zał. nr 2a do Umowy - Charakterystyka techniczna 487 kB
24. Zał. nr 1 do Umowy - Specyfikacja techniczna 561 kB
Znak sprawy: 019/P/19 Data publikacji: 2019-04-16
Data otwarcia ofert: 2019-04-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2 Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 74 kB
3 Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 78 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 102 kB
5. Zał. nr 1 do FO -Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet 46 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
11. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 148 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 78 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik KWK Pniówek 33 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych osobowych 38 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 24.04.2019 r. 527 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 30.04.2019 r. 6741 kB
17. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 75 kB
18. Zał nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 78 kB
19. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 150 kB
20. Zał nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 78 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 06.05.2019 r. 516 kB
22. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
Znak sprawy: 017/P/19 Data publikacji: 2019-04-16
Data otwarcia ofert: 2019-04-29 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 121 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 135 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 106 kB
3. Zał. nr 1 do St - Charakterystyka techniczna 106 kB
4.Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 102 kB
5. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 92 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - oświadczenie 34 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
11. Zał.nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 133 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 106 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 74 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 37 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 24.04.2019 r. 500 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 26.04.2019 r 5811 kB
17. Zał.nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 134 kB
18. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 106 kB
19. Zał. nr 1 do St - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 106 kB
20. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 106 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 06.05.2019 r. 510 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 73 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 23 kB
Znak sprawy: 015/P/19 Data publikacji: 2019-04-12
Data otwarcia ofert: 2019-04-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-05-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka -Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 485 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 129 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna 76 kB
3. Załacznik nr 1 do Specyfikacji technicznej- Charakterystyka techniczna 71 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 94 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego -JEDZ 97 kB
6. Załącznik nr. 2 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2 i 11.1.3. 35 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 132 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy -Specyfikacja techniczna 77 kB
12. Załacznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 71 kB
13. Załącznik nr 3. do umowy - Cennik usług KWK Borynia - Zofiówka - Jastrzębie 32 kB
14. Załacznik nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 20 kB
15. Informacja dla Wykonawców z dnia 19.04.2019 r. 528 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 30 04.2019 r. 3649 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna po modyfikacji 76 kB
18. Zał. nr 1 do Spec. tech.- Charakterystyka techniczna po modyfikacj 70 kB
19. Informacja do Wykonawców z dnia 06.05.2019 r. 520 kB
20. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 24 kB
Znak sprawy: 022/P/19 Data publikacji: 2019-04-09
Data otwarcia ofert: 2019-04-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 127 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 55 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - rys.1 164 kB
4. Zał. nr 2 do Specyfikacji technicznej - rys.2 313 kB
5. Zał. nr 3 do Specyfikacji technicznej - rys.3 111 kB
6. Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - rys.4 754 kB
7. Zał. nr 5 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka Techniczna 40 kB
8. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 47 kB
9. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 92 kB
10. Zał. nr 2 do Formularza ofertowego - ośw. o podwykonawcy 41 kB
11. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 41 kB
12. Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
13. Zał. nr 5 do SIWZ - udost. zasobów 35 kB
14. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 126 kB
15. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 55 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Charakterystyka Techniczna 61 kB
17. Zał. nr 3 do umowy - cennik Budryk 30 kB
18. Zał. nr 7 do SIWZ - ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
19. Informacja do wykonawców 344 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji 127 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 68 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 23 kB
23. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 68 kB