Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 120/P/18
Data otwarcia ofert: 2019-01-11 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 133 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 57 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Rysunek 1 167 kB
4. Zał. nr 2 do ST - Rysunek 2 283 kB
5. Zał. nr 3 do ST - Rysunek 3 113 kB
6. Zał. nr 4 do ST - Rysunek 4 756 kB
7. Zał. nr 5 do ST - Charakterystyka 143 kB
8. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 115 kB
9. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 92 kB
10. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
11. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
12. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
13. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
14. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 129 kB
15. Zał. nr 3 do Umowy - Cennik usług KWK Budryk 32 kB
16. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 30 kB
17. Informacja dla wykonawców z dnia 10.01.2019 209 kB
18. SIWZ - po modyfikacji z dnia 10.01.2019 r. 131 kB
19. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - po modyfikacji z dnia 10.01.2019 r. 56 kB
20. Zał. nr 5 do ST - Charakterystyka techniczna - po modyfikacji z dnia 10.01.2019 r. 144 kB
21. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji z dnia 10.01.2019 r. 127 kB
22. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 68 kB
23. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
24. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 65 kB
Znak sprawy: 106/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SETOROWYM - na dostawę do JSW S.A. KWK Budryk nowego zmechanizowanego kompleksu ścianowego wraz z osprzętem
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 148 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna 540 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Charakterystyka techniczna 1306 kB
4. Załącznik nr 2 do Specyifkacji techniczej - warunki górniczo – geologiczne 222 kB
5. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej - Rysunek platformy Lena typ WOZ-B-12350 169 kB
6. Załącznik nr 4 do Specyfiakcji technicznej - Rysunek zestawu transportowego prod. Scharf 128 kB
7. Załącznik nr 5 do Specyfiakcji technicznej - Rysunek zestawu transportowego prod. Fama 174 kB
8. Załącznik nr 6 do Specyfikacji technicznej - Rysunek zestawu transportowego prod. TDS Zampra 257 kB
9. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 59 kB
10. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 92 kB
11. Załącznik nr 2 do formularza ofertowego-oświadczenie o podwykonawcy 38 kB
12. Załącznik nr 3 do formularza ofertowego Kosztorys 57 kB
13. zalacznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 38 kB
14. Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z punktu 11.1.2 i 11.1.3 31 kB
15. Załącznik nr 5 do SIWZ - udostępnienie zasobów 30 kB
16. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 127 kB
17. Załącznik nr 4 do umowy - cennik KWK Budryk 31 kB
18. Załącznik nr 7 do SIWZ - ośw. o zachowaniu poufności 29 kB
19. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 31.10.2018 r. 76 kB
20. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert modyfikacja dn. 15.11.18 78 kB
21. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 23.11.2018 r. 76 kB
22. Odpowiedzi na zapytania 11.12.2018 r. 8003 kB
23 SIWZ 142 kB
24 Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Specyfikacja techniczna 537 kB
25 Zał. nr 1 do ST- Charakterystyka techniczna 1286 kB
26 Zał. nr 2 do ST- Warunki górniczo – geologiczne 322 kB
27 Zał. nr 3 do ST- Rysunek platformy Lena typ WOZ-B-12350 169 kB
28 Zał. nr 4 do ST- Rysunek zestawu transportowego prod Scharf 128 kB
29 Zał. nr 5 do ST- Rysunek zestawu transportowego prod Fama 174 kB
30 Zał. nr 6 do ST- Rysunek zestawu transportowego prod TDS Zampra 257 kB
31 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 101 kB
32 Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dok. Zam. 92 kB
33 Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
34 Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 15 kB
35 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 43 kB
36 Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt.11 1 2 i 11 1 3 SIWZ 32 kB
37 Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zas. 32 kB
38 Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy 132 kB
39 Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 47 kB
40 Zał. nr 3 do umowy - Cennik KWK Budryk 31 kB
41 Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 28 kB
42. Odpowiedzi na zapytania 21.12.2018r. 453 kB
43. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna (po modyfikacji 21.12.2018 r.) 536 kB
44. Zał. nr 1 do ST- Charakterystyka techniczna (po modyfikacji 21.12.2018 r.) 1284 kB
45. Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy (po modyfikacji 21.12.2018 r.) 131 kB
46. Odpowiedzi na zapytania 04.01.2019 r. 1674 kB
47. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna (po modyfikacji 04.01.2019 r.) 537 kB
48. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zam. 68 kB
49. Informacja z otwarcia ofert 11.01.2019 r. 23 kB
50. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 66 kB
51. Informacja o wynikach aukcji z dnia 23.01.2019 r. 69 kB
Znak sprawy: 103/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2018-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na dostawę do JSW S.A. KWK Budryk dziesięciu nowych pól rozdzielczych średniego napięcia
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 130 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
4. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 92 kB
5. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
6. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego - pakiet 31 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 39 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 32 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 29 kB
10.Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 123 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 43 kB
12. Załacznik nr 2 do umowy - cennik usług Budryk 31 kB
13. Załacznik nr 7 do SIWZ- oświadczenie o zachowaniu poufności 36 kB
14. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 76 kB
15. Modyfikacja z dnia 05.12.2018 r. 69 kB
16. SIWZ 139 kB
17. Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 43 kB
18. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 100 kB
19. Załącznik nr 1 do FO - Formularz Jednol. Europ. Dok. Zam. 92 kB
20. Załącznik nr 2 do FO-oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
21. Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego -pakiet 32 kB
22. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 41 kB
23. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ 33 kB
24. Zał. nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 34 kB
25. Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 123 kB
26. Załącznik nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 43 kB
27. Załacznik nr 2 do umowy - cennik usług Budryk 31 kB
28. Załącznik nr 7 do SIWZ - ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
29. Inf. ws. kwoty na sfinansowanie zam. 67 kB
30. Informacja z otwarcia ofert 21 kB
Znak sprawy: 102/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa 6 nowych podajników taśmowych do JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SIWZ 102P18 134 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna 57 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 65 kB
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 92 kB
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego-oświadczenie o podwykonawcy 38 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 39 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie 28 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ - udostępnienie zasobów 33 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 137 kB
Załącznik nr 1 do umowy -Specyfikacja techniczna 56 kB
Załącznik nr 2 do umowy-Cennik usług KWK Pniówek 33 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zachowaniu poufności 30 kB
Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2018 108 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja techniczna po modyfikacji z dnia 31.10.2018r. 58 kB
Załącznik nr 1 do umowy-Specyfikacja techniczna po modyfikacji z dnia 31.10.2018r. 58 kB
Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 09.11.2018 75 kB
Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.11.2018 r. 75 kB
Informacja ws zmiany terminu z dnia 29.11.2018 r. 75 kB
Informacja o modyfikacji z dnia 13.12.2018 r. 287 kB
20. SIWZ 102P18 130 kB
21. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 56 kB
22. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 58 kB
23. Załącznik nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 92 kB
24. Załącznik nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 39 kB
25. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
26. Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 SIWZ 33 kB
27. Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. o udostępnieniu zasobów 35 kB
28.Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 136 kB
29. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 57 kB
30. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 32 kB
31. Załącznik nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 31 kB
32. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
33. Informacja z otwarcia ofert 03.01.2019 r. 21 kB
34. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 65 kB
35. Informacja o wynikach aukcji z dnia 18.01.2019 r. 67 kB
Znak sprawy: 107/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-01-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów -Szczygłowice Ruch Szczygłowice czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 336 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 469 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Charakterystyka techniczna 422 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 65 kB
5. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 92 kB
6. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego- Oświadczenie o podwykonawcy 38 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 32 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 33 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 365 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 469 kB
12. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 421 kB
13. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 316 kB
14. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych 29 kB
15. Informacja w sprawie zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 r. 232 kB
16. Informacja w sprawie zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 14.11.2018 r. 232 kB
17. Informacja w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.11.2018 r. 302 kB
18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana 28.11.2018 r. 470 kB
19. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 28.11.2018 r. 422 kB
20. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana 28.11.2018 r. 469 kB
21. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 28.11.2018 r. 422 kB
22. Informacja w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.12.2018 r. 256 kB
23. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana 10.12.2018 r. 470 kB
24. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 10.12.2018 r. 423 kB
25. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana 10.12.2018 r. 470 kB
26. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna zmodyfikowana 10.12.2018 r. 423 kB
27. Modyfikacja SIWZ z dnia 13.12.2018 r. 293 kB
28. SIWZ 341 kB
29. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 460 kB
30. Załącznik nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 414 kB
31. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 248 kB
32. Załącznik nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 92 kB
33. Załącznik nr 2 do FO- Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
34. Załącznik nr 3 do FO - Pakiet 12 kB
35. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
36. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 33 kB
37. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zasobów 34 kB
38. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 369 kB
39. Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 460 kB
40. Załącznik nr 2 do umowy - Charakterystyka techniczna 414 kB
41. Załącznik nr 3 do umowy - Cennik usług Knurów-Szczygłowice 62 kB
42. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
43. Informacja. ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 218 kB
44. Informacja z otwarcia ofert 126 kB
45. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 65 kB
Znak sprawy: 94/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2018-12-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa nowego kompletnego kompleksu strugowego wraz z niezbednym wyposazeniem dla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 114 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 134 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 731 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 793 kB
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 61 kB
5. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 92 kB
6. Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 92 kB
7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw 40 kB
8. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z punktu 11.1.2. i 11.1.3 31 kB
9. Załącznik nr 5 do SIWZ- Udostępnienie zasobów 33 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 329 kB
11. Załącznik nr 1 do Umowy - Charakterystyka techniczna 793 kB
12. Załącznik nr 2 do Umowy - Cennik KWK Pniówek 2018 245 kB
13. Załącznik nr 7 - oświadczenie o zaufaniu poufności 29 kB
14. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 r. 75 kB
15. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 14.11.2018 r. 75 kB
16. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27.11.2018 r. 75 kB
17. Modyfikacja SIWZ z dnia 07.12.2018 r. 193 kB
18. SIWZ 132 kB
19. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 267 kB
20. Załącznik nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 260 kB
21. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 100 kB
22. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Formularz JEDZ 92 kB
23. Załącznik nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
24. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 43 kB
25. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ 33 kB
26. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie udost. zas. 31 kB
27. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 132 kB
28. Załącznik nr 1 do Umowy - Charakterystyka techniczna 260 kB
29. Załącznik nr 2 do Umowy - Cennik KWK Pniówek 31 kB
30. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu poufności 29 kB
31. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
32. Informacja z otwarcia ofert 21 kB