Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 041/P/19 Data publikacji: 2019-07-12
Data otwarcia ofert: 2019-08-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem 8 spągoładowarek na podwoziach gąsienicowych dla JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 142 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 49 kB
3. Zał. nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 72 kB
4. Zał. nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 71 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 122 kB
6. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zad. 1 46 kB
9. Zał. nr 4 do FO - Pakiet dla zad. 2 46 kB
10. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
11. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
12. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 35 kB
13. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 144 kB
14. Zał. nr 1a do umowy - Charakterystyka techniczna 72 kB
15. Zał. nr 1b do umowy - Charakterystyka techniczna 72 kB
16. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
17. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
Znak sprawy: 2/19 Data publikacji: 2019-07-09
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na wytwarzanie wozów kontenerowo urobkowych, wozów kontenerowo materiałowych z podwoziem, wozów do transportu elementów obudowy łukowej i materiałów długich oraz pojemników kontenerowych kompletnych bez podwozia wykonanych wg dokumentacji będącej własnością JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 19 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie Dial. tech. Wozy konten. 20 kB
2. Zał. 1 do Ogłoszenia - Wniosek 37 kB
3. Zał. 2 do Ogłoszenia - Specyfikacja Techniczna 30 kB
4. Zał. 1 do Specyfikacji Technicznej 38 kB
5. Zał. 2 do Specyfikacji Technicznej 39 kB
6. Zał. 3 do Specyfikacji Technicznej 39 kB
7. Zał. 4 do Specyfikacji Technicznej 40 kB
Znak sprawy: 038/P/19 Data publikacji: 2019-07-09
Data otwarcia ofert: 2019-07-22 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 104 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Charakterystyka techniczna 110 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 130 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 91 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 30 kB
7. Zał. nr 3 do FO - oświadczenie 29 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 29 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 30 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 30 kB
11. Załacznik nr 6 - Wzór umowy 139 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Knurów-Szczygłowice 74 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 32 kB
14. Informacja dla Wykonawców z dnia 17.07.2019 r. 58 kB
Znak sprawy: 037/P/19 Data publikacji: 2019-06-27
Data otwarcia ofert: 2019-07-11 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-12

Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 256 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 224 kB
3. Zał. nr 1 do ST - rys.1 926 kB
4. Zał. nr 2 do ST- rys.2 1463 kB
5. Zał. nr 3 do ST - rys.3 122 kB
6. Zał. nr 4 do ST- rys.4 869 kB
7. Zał. nr 5 do ST- rys.5 70 kB
8. Zał. nr 6 do ST - rys.6 76 kB
9. Zał. nr 7 do ST- rys.7 117 kB
10. Zał. nr 8 do ST - rys.8 172 kB
11. Zał. nr 9 do ST i zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 43 kB
12. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 251 kB
13. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 97 kB
14. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
15. Zał. nr 3 do FO - Ośw. wykonawcy 34 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ - Udost. zasobów 34 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 329 kB
20. Zał. nr 2 do umowy - Cennik Budryk 145 kB
21. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 18 kB
22. Informacja dla wykonawców 679 kB
23. Info. ws. kwoty na sfinans. zam 68 kB
24. Info. ws. otwarcia ofert 67 kB
25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 299 kB
Znak sprawy: 027/P/19 Data publikacji: 2019-06-18
Data otwarcia ofert: 2019-07-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa wyposażenia rozdzielni 6kV RDZ-VII dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 489 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 144 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 82 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 168 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór FO 101 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Pakiet dla zadania 1 49 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 34 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 134 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 168 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 36 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 29 kB
15. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 22 kB
Znak sprawy: 031/P/19 Data publikacji: 2019-06-13
Data otwarcia ofert: 2019-06-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM- najem dwóch kombajnów ścianowych z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 109 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 271 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna 385 kB
3. Załącznik nr 1 do ST- Rysunek przenośnika ścianowego dla zadania 1 156 kB
4. Załącznik nr 2 do ST- Rysunek napędu zwrotnego dla zadania 1 i 2 170 kB
5. Załącznik nr 3 do ST- Rysunek napędu wysypowego dla zadania 1 i 2 159 kB
6. Załącznik nr 4 do ST- Rysunek przenośnika ścianowego dla zadania 2 62 kB
7. Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej- Charakterystyka techniczna 313 kB
8. Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór formularza 277 kB
9. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- JEDZ 97 kB
10. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
11. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
12. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadczenia z 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ 34 kB
13. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia zas 35 kB
14. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 348 kB
15. Załącznik nr 1 do Umowy- Specyfikacja techniczna 380 kB
16. Załącznik nr 1 do ST- Rysunek przenośnika ścianowego dla zadania 1 155 kB
17. Załącznik nr 2 do ST- Rysunek napędu zwrotnego dla zadania 1 i 2 169 kB
18. Załącznik nr 3 do ST- Rysunek napędu wysypowego dla zadania 1 i 2 157 kB
19. Załącznik nr 4 do ST- Rysunek przenośnika ścianowego dla zadania 2 62 kB
20. Załącznik nr 2 do Umowy- Charakterystyka Techniczna 313 kB
21. Załącznik nr 3 do Umowy- Cennik Borynia 120 kB
22. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 17 kB
23. Informacja do Wykonawców z dnia 25.06.2019 531 kB
24. Informacja do Wykonawców z dnia 28.06.2019 6274 kB
25. Załącznik nr 1 do SIWZ- Specyfikacja techniczna po mod. z dnia 28.06.2019 385 kB
26. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po mod. z dnia 28.06.2019 348 kB
27. Załącznik nr 1 do Umowy- Specyfikacja techniczna po mod. z dnia 28.06.2019 380 kB
28. Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej- Charakterystyka techniczna 314 kB
29. Załącznik nr 2 do Umowy- Charakterystyka Techniczna 313 kB
30. Informacja ws kwoty na sfinans. zam 220 kB
31. Informacja z otwarcia ofert 198 kB
32. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB