Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 25/P/20 Data publikacji: 2020-07-10
Data otwarcia ofert: 2020-07-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1 SIWZ 141 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 95 kB
3. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 250 kB
4. Zał nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 152 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 56 kB
6. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formacie pliku xml 97 kB
7. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
11. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 156 kB
12. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 246 kB
13. Zał nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 147 kB
14. Zał. nr 2 do umowy- Cennik usług Kn-Szcz 62 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
16. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 21.07.2020 5353 kB
18. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techchniczna 95 kB
19. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 86 kB
20. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 156 kB
21. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 72 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 26 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośći do tej samej grupy kapitałowej 38 kB
24. Informacja o wynikach aukcji z dnia 05.08.2020 r 389 kB
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 422 kB
26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 2 521 kB
Znak sprawy: 21/P/20 Data publikacji: 2020-05-26
Data otwarcia ofert: 2020-06-29

Dostawa 9 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym oraz agregatu hydraulicznego AZH2-107/27 lub równoważnego dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 197 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 139 kB
2. Zał.1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 43 kB
3. Zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 60 kB
4. Zał. 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
6. Zał. 3 do FO - Kosztorys zad 1 42 kB
7. Zał. 4 do FO - Kosztorys zad 2 41 kB
8. Zał. 5 do FO - Kosztorys zad 3 42 kB
9. Zał. 6 do FO - Kosztorys zad 4 42 kB
10. Zał. 7 do FO - Kosztorys zad 5 42 kB
11. Zał. 8 do FO - Kosztorys zad 6 41 kB
12. Zał. 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
13. Zał. 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 35 kB
14. Zał. 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 35 kB
15. Zał. 6 do SIWZ - Wzór umowy 146 kB
16. Zał. 2 do um. - Cennik usług KWK 94 kB
17. Zał. 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 23 kB
18. Zał. 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 28 kB
19. nformacja dla Wykonawców z dnia 17.06.20 386 kB
20. SIWZ po modyf. 17.06 139 kB
21. Zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po modyf. 17.06 60 kB
22. Zał. 1 do FO - JEDZ po modyf. 17.06 97 kB
23. Zał. 2 do FO - Oświad. o podw. po mody. 17.06 42 kB
24. Zał. 3 do FO - Kosztorys zad 1 po modyf. 17.06 42 kB
25. Zał. 4 do FO - Kosztorys zad 2 po modyf. 17.06 41 kB
26. Zał. 5 do FO - Kosztorys zad 3 po modyf. 17.06 42 kB
27. Zał. 6 do FO - Kosztorys zad 4 po modyf. 17.06 42 kB
28. Zał. 7 do FO - Kosztorys zad 5 po modyf. 17.06 42 kB
29. Zał. 8 do FO - Kosztorys zad 6 po modyf. 17.06 41 kB
30. Zał. 3 do SIWZ - Wykaz dostaw po modyf. 17.06 43 kB
31. Zał. 4 do SIWZ- Oświad. pkt 11.1.2. po modyf. 17.06 35 kB
32. Zał. 5 do SIWZ- Oświad. udost. zas. po modyf. 17.06 35 kB
33. wzór umowy zał 6 do SIWZ po modyf. 17.06 147 kB
34. Zał. 7 do SIWZ- oświad. o zach pouf po modyf. 17.06 23 kB
35. Zał. 8 do SIWZ - oświad. o st. wyk. po modyf. 17.06 28 kB
36. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 71 kB
37. Informacja z otwarcia ofert 29.06.20 28 kB
38. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
39. Informacja o wynikach aukcji z dnia 29.07.2020 r. 72 kB
40. Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty zad. 1,2,4,5 i 6 146 kB
41. Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty zad. 3 529 kB
Znak sprawy: 18/P/20 Data publikacji: 2020-05-05
Data otwarcia ofert: 2020-05-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-17

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 353 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 323 kB
3. Zał. nr 2 do ST - Charakterystyka Techniczna 45 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświad. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświad. z pkt 11.1.2. i 11.1.3 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświad. udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 493 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka Techniczna 45 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 224 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświad. o zachowaniu poufności 19 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ - Oświad. o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja do wykonawców z 13.05.2020 r. 522 kB
16. Informacja dla wykonawców z 27.05.2020 59 kB
17. Informacja dla Wykonawców z dnia 29.05.2020r..pdf 11 MB
18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna po modyfikacji.pdf 323 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji.pdf 493 kB
20. Sprost. do inform. do wykonawców z dnia 29.05.2020 r. 53 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 412 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 17.06.2020 r. 198 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
24. Informacja o wynikach aukcji 70 kB
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 508 kB
Znak sprawy: 6/P/20 Data publikacji: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 6P20.pdf 338 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf 62 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna.pdf 297 kB
4. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej-Przekrój trasy przenośnika Rybnik 850.pdf 86 kB
5. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej-Napęd zwrotny Rybnik 850.pdf 762 kB
6. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej-Zespół ostrogorynny liniowej PAT.pdf 37 kB
7. Załącznik nr 5 do Specyfikacji technicznej-Zespół ostrogorynny inspekcyjnej PAT.pdf 39 kB
8. Załącznik nr 6 do Specyfikacji technicznej-Rynna przejściowa JOY-PATENTUS.pdf 54 kB
9. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.xls 55 kB
10. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 96 kB
11. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy.doc 41 kB
12. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 40 kB
13. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3.doc 34 kB
14. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o udostępnieniu zasobów.doc 34 kB
15. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 473 kB
16. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna.pdf 297 kB
17. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk.pdf 31 kB
18. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie o zachowaniu poufności.docx 21 kB
19. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy.doc 34 kB
20. Informacja dla Wykonawców z dnia 20.03.2020 r..pdf 532 kB
21.Informacja dla Wykonawców z dnia 27.03.2020r..pdf 4401 kB
22.Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna po modyf..pdf 62 kB
23.Załącznik nr 1 do ST i wzoru umowy- Charakterystyka techniczna po modyf..docx 42 kB
24.Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyf..pdf 152 kB
25. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
26. Informacja z otwarcia ofert 03.04.2020 r..pdf 25 kB
27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 409 kB
Znak sprawy: 7/P/20 Data publikacji: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-06 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-03-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 141 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - ST 138 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Charakt. tech. 143 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 57 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 34 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy 161 kB
11. Zał. nr 1 do Umowy - Charakt. tech. 143 kB
12. Cennik - Zał. nr 2 do umowy 36 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
15. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 04.03.2020 r.pdf 510 kB
16. Informacja do Wykonawców z dnia 05.03.2020 1156 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - ST - PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 138 kB
18. Zał. nr 1 do ST - Charakt. tech.- PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 143 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy - PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 160 kB
20. Zał. nr 1 do Umowy - Charakt. tech.- PO MODYFIKACJI Z DNIA 05.03.2020 143 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 11.03.2020 r..pdf 105 kB
22. Zał. nr 1 do SIWZ - ST - PO MODYFIKACJI Z DNIA 11.03.2020 r.pdf 138 kB
23. INFORMACJA DO WYKONAWCÓW Z DN. 16.03.2020 215 kB
24. SIWZ - PO MODYFIKACJI Z DNIA 16.03.2020 137 kB
25. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy - PO MODYF. Z 16.03.2020 156 kB
26. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 71 kB
27. Informacja z otwarcia ofert 18.03.2020 r. 24 kB
28. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB
29. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 201 kB