Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 47/P/20 Data publikacji: 2020-11-20
Data otwarcia ofert: 2020-12-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 115 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 339 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 326 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 58 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 46 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 97 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 580 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 59 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług 472 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 31 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
Znak sprawy: 53/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa górniczych lamp nahełmych do Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 138 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 55 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 46 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 55 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 47 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
Znak sprawy: 29/P/20 Data publikacji: 2020-10-13
Data otwarcia ofert: 2020-10-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia -Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 111 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 29P20 134 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 69 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 147 kB
4. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika ścianowego 73 kB
5. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu zwrotnego 241 kB
6. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu wysypowego 568 kB
7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
8. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- JEDZ 76 kB
9. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 31 kB
10. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 31 kB
11. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 32 kB
12. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udostępnieniu zasobów 32 kB
13. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 170 kB
14. Załącznik nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna 66 kB
15. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika taśmowego 73 kB
16. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu zwrotnego 241 kB
17. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu wysypowego 568 kB
18. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 21 kB
19. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczzenie o zachowaniu poufności 34 kB
20. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 25 kB
21. Informacja do wykonawców z dnia 23.10.20 r. 490 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 29.10.2020 r..pdf 491 kB
23. Informacja do wykonawców z dnia 30.10.2020r..pdf 7361 kB
24. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyf. techn. - po modyfikacji 70 kB
25. Załącznik nr 1 do Specyf. techn - Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
26. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 173 kB
27. Załącznik nr 1 do umowy- Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
28. Informacja ws kwoty na sfinans. zamówienia 70 kB
29. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.11.2020 r. 34 kB
30. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
31. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 19.11.2020 r. 67 kB
Znak sprawy: 39/P/20 Data publikacji: 2020-09-25
Data otwarcia ofert: 2020-10-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych
Pełna treść [ pdf 119 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 135 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 42 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Urzędowy 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 31 kB
6. Zał. 3 do FO - Kosztorys 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 31 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 135 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 42 kB
12. Zał. nr 2 do umowy cennik usług KWK 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 19 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 14.10.2020r.pdf 255 kB
16. SIWZ po mod. 14.10.2020r.pdf 135 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Spec. tech. po mod.14.10.2020r.pdf 43 kB
18. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 69 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 02.11.2020 r. 36 kB
20. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 12.11.2020 r. 67 kB
Znak sprawy: 25/P/20 Data publikacji: 2020-07-10
Data otwarcia ofert: 2020-07-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1 SIWZ 141 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 95 kB
3. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 250 kB
4. Zał nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 152 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 56 kB
6. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formacie pliku xml 97 kB
7. Zał. nr 2 do FO - oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw 40 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3 33 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- oświadczenie udost. zasobów 35 kB
11. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 156 kB
12. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 246 kB
13. Zał nr 1b do ST - Charakterystyka techniczna 147 kB
14. Zał. nr 2 do umowy- Cennik usług Kn-Szcz 62 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
16. Zał nr 8 do SIWZ -oświadczenie o statusie wykonawcy 34 kB
17. Informacja do wykonawców z dnia 21.07.2020 5353 kB
18. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techchniczna 95 kB
19. Zał nr 1a do ST - Charakterystyka techniczna 86 kB
20. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 156 kB
21. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 72 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 26 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależnośći do tej samej grupy kapitałowej 38 kB
24. Informacja o wynikach aukcji z dnia 05.08.2020 r 389 kB
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 422 kB
26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie 2 521 kB
Znak sprawy: 18/P/20 Data publikacji: 2020-05-05
Data otwarcia ofert: 2020-05-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-17

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 353 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 323 kB
3. Zał. nr 2 do ST - Charakterystyka Techniczna 45 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
5. Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświad. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświad. z pkt 11.1.2. i 11.1.3 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświad. udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 493 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka Techniczna 45 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Cennik usług KWK Budryk 224 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświad. o zachowaniu poufności 19 kB
14. Zał nr 8 do SIWZ - Oświad. o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja do wykonawców z 13.05.2020 r. 522 kB
16. Informacja dla wykonawców z 27.05.2020 59 kB
17. Informacja dla Wykonawców z dnia 29.05.2020r..pdf 11 MB
18. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna po modyfikacji.pdf 323 kB
19. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji.pdf 493 kB
20. Sprost. do inform. do wykonawców z dnia 29.05.2020 r. 53 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 412 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 17.06.2020 r. 198 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
24. Informacja o wynikach aukcji 70 kB
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 508 kB