Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 2/P/21 Data publikacji: 2021-04-02
Data otwarcia ofert: 2021-05-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawa wraz z zabudową trzech przesiewaczy PZ1 2,4x9,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 109 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SWZ 122 kB
2. Zał. nr 1 do SWZ - Specyfikacja techniczna 44 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej 48 kB
4. Zał. nr 2 do SWZ - Wzór Formularza ofertowego 43 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 20 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
7. Zał. nr 3 do SWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 40 kB
9. Zał 5 do SWZ - Wzór umowy 155 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 42 kB
11. Zał. nr 2 do umowy -Cennik usług KWK Pniówek 39 kB
12. Zał. nr 3 do umowy - wzór protokołu końcowego odbioru urzadzenia 32 kB
13. Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 32 kB
14. Zał. nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 22 kB
Znak sprawy: 10/P/21 Data publikacji: 2021-03-05
Data otwarcia ofert: 2021-03-22 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SWZ 123 kB
2. Zał. nr 1 do SWZ - Specyfikacja techniczna 120 kB
3. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 95 kB
4. Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 45 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz JEDZ 20 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do SWZ - Wykaz dostaw 44 kB
8. Zał. nr 4 do SWZ- Ośw. o udostępnieniu zasobów 35 kB
9. Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy 157 kB
10. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 95 kB
11. Zał. nr 2 do umowy Cennik usług Ruch Zofiówka 23 kB
12. Zał. nr 3 do umowy Cennik usług Ruch Borynia 21 kB
13. Zał. nr 6 do SWZ - Ośw. o zachowaniu poufności 18 kB
14. Zał. nr 7 do SWZ - Ośw. o statusie wykonawcy 22 kB
15. Informacja do wykonawców 18 MB
16. SWZ po modyfikacji 123 kB
17. Zał. nr 1 do SWZ - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 119 kB
18. Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 95 kB
19. Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy po modyfikacji 157 kB
20. Zał. nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna po modyfikacji 95 kB
21. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 69 kB
22. Informacja z otwarcia ofert 13 kB
Znak sprawy: 3/P/21 Data publikacji: 2021-02-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SWZ.pdf 133 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf 61 kB
3. Zał. nr 1 do ST Parametry przedmiotu zamówienia.doc 111 kB
4. Zał. nr 2 do SWZ - Wzór Formularza ofertowego.xls 42 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 20 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 42 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys.xls 39 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 43 kB
9. Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf 152 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna.pdf 61 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Parametry przedmiotu zamówienia.pdf 39 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Kosztorys.pdf 33 kB
14. Zał. 4 do umowy - Harmonogram realizacji zamówienia.pdf 41 kB
15. Zał. nr 5 do umowy - Cennik KWK.pdf 214 kB
16. Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności.doc 32 kB
17. Zał. nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy .doc 35 kB
18. Informacja do wykonawców z dn. 05.03.2021 87 kB
19. SWZ po zmianach z dn. 05.03.2021 403 kB
20. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf 73 kB
21. Odwołanie 08.03.2021 r.pdf 413 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 18.03.2021.pdf 86 kB
23. SWZ z dnia 18.03.2021.pdf 133 kB
24. Informacja do wykonawców z dnia 29.03.2021.pdf 87 kB
25. SWZ.pdf 133 kB
26. Informacja do wykonawców z dnia 02.04.2021.pdf 1284 kB
27. SWZ po mod. 02.04.2021.pdf 134 kB
28. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna po mod. 02.04.2021.pdf 62 kB
29. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po mod. 02.04.2021.xls 39 kB
30. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw po mod. 02.04.2021.doc 44 kB
31. Zał nr 5 do SWZ - Wzór umowy po mod.02.04.2021 153 kB
32. Zał. 4 do umowy Harmonogram po mod. 02.04.2021.pdf 40 kB
Znak sprawy: 60/P/20 Data publikacji: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2021-02-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek na podwoziu gąsienicowym z czerpakiem przybierkowym dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 44 kB
3. Załącznik nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 25 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 54 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 161 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 49 kB
12. Zał. nr 2 do umowy cennik usług KWK 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 26.01.2021 r. 8467 kB
16. SIWZ po modyfikacji z dnia 26.01.2021 r 137 kB
17. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji z dnia 26.01.2021 r 162 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 03.02.2021 r. 26 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji 67 kB
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 946 kB
Znak sprawy: 53/P/20 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa górniczych lamp nahełmych do Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 112 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 138 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 55 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 49 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 46 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów 34 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 131 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 55 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 47 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności 30 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja do Wykonawców z dnia 27.11.2020 r. 58 kB
16. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 69 kB
17. Informacja z otwarcia ofert 32 kB
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 77 kB
Znak sprawy: 29/P/20 Data publikacji: 2020-10-13
Data otwarcia ofert: 2020-10-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia -Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 111 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 29P20 134 kB
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 69 kB
3. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Charakterystyka techniczna 147 kB
4. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika ścianowego 73 kB
5. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu zwrotnego 241 kB
6. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys. napędu wysypowego 568 kB
7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 55 kB
8. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego- JEDZ 76 kB
9. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 31 kB
10. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 31 kB
11. Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. i 11.1.3. 32 kB
12. Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udostępnieniu zasobów 32 kB
13. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 170 kB
14. Załącznik nr 1 do umowy- Charakterystyka techniczna 66 kB
15. Załącznik nr 1 do Charakterystyki technicznej - Rys. przenośnika taśmowego 73 kB
16. Załącznik nr 2 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu zwrotnego 241 kB
17. Załącznik nr 3 do Charakterystyki technicznej - Rys.napędu wysypowego 568 kB
18. Załącznik nr 2 do umowy - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 21 kB
19. Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczzenie o zachowaniu poufności 34 kB
20. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o statusie wykonawcy 25 kB
21. Informacja do wykonawców z dnia 23.10.20 r. 490 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 29.10.2020 r..pdf 491 kB
23. Informacja do wykonawców z dnia 30.10.2020r..pdf 7361 kB
24. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyf. techn. - po modyfikacji 70 kB
25. Załącznik nr 1 do Specyf. techn - Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
26. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji 173 kB
27. Załącznik nr 1 do umowy- Charakt. techn. po modyfikacji 67 kB
28. Informacja ws kwoty na sfinans. zamówienia 70 kB
29. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.11.2020 r. 34 kB
30. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 67 kB
31. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 19.11.2020 r. 67 kB
32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 527 kB