Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Krupiński

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Krupiński