Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 058/P/19 Data publikacji: 2019-08-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM -drążenie przekopu polowego N-1 poz. 850 (na W) i przekopu polowego N-1 poz. 850 (na E) w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf 87 kB
3. Wzór formularza ofertowego.pdf 101 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO Kosztorys.xlsx 16 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót.doc 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2.doc 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf 143 kB
11. Zał. nr 3 do umowy Cennik KWK Pniówek.pdf 31 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych.doc 30 kB
13. Informacja dla wykonawców modyf. 03.09.19.pdf 526 kB