Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 17/P/20 Data publikacji: 2020-06-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-09-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SIWZ 542 kB
Zał. 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 710 kB
3. Zał. 1 do Specyfikacji tech. - Mapa lokalizacji 470 kB
4. Zał. 2 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat RGEN 288 kB
5. Zał. 3 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat G1,G2,G3 261 kB
6. Zał. 3a do Specyfikacji tech. Koncept. schemat G1,G2,G3 261 kB
7. Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - Param. gw 35 kB
8. Zał. nr 5 do Specyfikacji technicznej - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 42 kB
9. Zał. 6 do Specyfikacji tech. - Warunki przyłączenia 8059 kB
10. Zał. 7 do Specyfikacji tech. - Warunki akustyczne 8849 kB
11. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 45 kB
12. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity europejski dokument zamówienia 97 kB
13. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
14,15._zalacznik_nr_3_i_4_do_fo_kosztorys_a_i_b 54 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 43 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór ośw. o udost. zasobów 36 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 637 kB
20. Zał. 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 709 kB
20a. Zał. 1 do Specyfikacji tech. - Mapa lokalizacji - umowa 470 kB
20b. Zał. 2 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat RGEN - umowa 288 kB
20c. Zał. 3 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat G1,G2,G3 - umowa 261 kB
20d. Zał. 3a do Specyfikacji tech. Koncept. schemat G1,G2,G3 - umowa 261 kB
20e Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - Param. gw — do umowy 13 kB
21,22._zalacznik_nr_2_i_3_do_umowy_-_kosztorys 46 kB
25. Zał. nr 6 do umowy - Cennik KWK Knurów - Szczygłowice 335 kB
26. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 32 kB
27. Zał. nr 8 do SIWZ - status wykonawcy 35 kB
28. Informacja do wykonawców z dnia 08.07.2020 r. 530 kB
29. Informacja do wykonawców z dnia 21.07.2020 r. 547 kB
30. Informacja do Wykonawców z dnia 12.08.20r..pdf 3525 kB
31. SIWZ - po modyfikacji.pdf 170 kB
32. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja tech. - po modyfikacji.pdf 241 kB
33. Załącznik nr 1 Specyfikacji technicznej - Mapa lokalizacji układów kogen..PDF 3725 kB
34. Załącznik nr 4 do Specyfikacji techn - Parametry gwarantowane... po modyf..xls 44 kB
35. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji.pdf 213 kB
36. Informacja do Wykonawców z dnia 26.08.2020 r. 591 kB
37. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 391 kB
38. Informacja z otwarcia ofert 202 kB
39. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 28/P/20 Data publikacji: 2020-06-12
Data otwarcia ofert: 2020-06-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Drążenie wytycznej S równoległej poz. 1080, objazdu szybu IIz poz. 1080, podszybia szybu IIz na N poz. 1080 oraz wykonanie przebudowy wytycznej S równoległej i podszybia szybu IIz na S poz. 1080 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 131 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1 SIWZ.pdf 159 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.pdf 81 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.xls 44 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ.xml 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 42 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys.xls 59 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót.doc 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt. 11.1.2. i 11.1.3..doc 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów.doc 36 kB
10 Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 150 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna.pdf 81 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys.pdf 54 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług.pdf 22 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu poufności danych.doc 17 kB
15. Informacja ws kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
16. Informacja z otwarcia ofert 26.06.2020 r.pdf 32 kB
17. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc 67 kB
18. Informacja o wynikach aukcji z dnia 08.07.2020 r.pdf 71 kB
19. Zawiadomienie o wyborze 66 kB
Znak sprawy: 1/WRI/20 Data publikacji: 2020-03-16
Status: Zamknięty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dobór, wykonanie oraz instalację maszyn wyciągowych wraz z elementami sterowania zasilania i sygnalizacją szybową (częścią mechaniczną i elektryczną) w szybie 1 Bzie w obszarze górniczym "Bzie - Dębina 2 - Zachód" w JSW S.A. KWK "Jastrzębie - Bzie"
Pełna treść [ pdf 201 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym 201 kB
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 197 kB
Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału 41 kB
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.04.2020 r. 1364 kB
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 272 kB
Znak sprawy: 048/P/19 Data publikacji: 2019-12-23
Data otwarcia ofert: 2020-01-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego
Pełna treść [ pdf 173 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 146 kB
2 . Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 102 kB
3. Zał. nr 1 do ST Schemat ideowy głównej rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 48 kB
4. Zał. nr 2 do ST Schemat ideowy głównej rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-2 473 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 45 kB
6. Zał. nr 1 do FO JEDZ 97 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do FO i Zał nr 2 do umowy - Kosztorys A i B 40 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót 41 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
12. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 192 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Cennik Budryk 31 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 30 kB
15. Informacja dla wykonawców z dnia 03.01.2020.pdf 524 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 14.01.2020.pdf 520 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 24.01.2020 r. 5227 kB
18. SIWZ - po modyfikacji z dnia 24.01.2020 r. 145 kB
19. Zał. nr 3 do FO i Zał nr 2 do umowy - Kosztorys A i B 40 kB
20 Informacja ws. kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 10.02.2020 r.pdf 22 kB
22. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc 67 kB
23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.06.2020.pdf 62 kB
Znak sprawy: 051/P/19 Data publikacji: 2019-11-19
Data otwarcia ofert: 2019-12-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym
Pełna treść [ pdf 150 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 154 kB
2. Zał. 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 1 107 kB
3. Zał. 1a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 2 107 kB
4. Zał. 1 do ST - Charakterystyka techniczna zad. 1 29 kB
5. Zał. 1a do ST - Charakterystyka techniczna zad. 2 27 kB
6. Zał. 2 do ST - Wizja lokalna zad. 1 i 2 35 kB
7. Zał. 3 do ST - Lokalizacja generatorów zad. 1 79 kB
8. Zał. 3a do ST - Lokalizacja generatorów zad. 2 137 kB
9. Zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 58 kB
10. zał. 1 do Fo - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
11. Zał. 2 do Fo - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
12. Zał. 3 do Fo - Kosztorys A i B zad. 1 67 kB
13. Zał. 4 do Fo - Kosztorys A i B zad. 2 64 kB
14. Zał. 3 do SIWZ - Wykaz robót 42 kB
15. Zał. 4 do SIWZ - Wzór ośw. z punktu 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
16. Zał. 5 do SIWZ - Wzór ośw. o zob. się do udost. zasobów 36 kB
17. Zał. 6 do SIWZ - Wzór umowy 185 kB
18. Zał. 3 do umowy - Cennik KWK Budryk 31 kB
19. Zał. 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 29 kB
20.Informacja dla Wykonawców z dnia 05.12.2019 69 kB
21. Informacja dla Wykonawców z dnia 10.12.2019 58 kB
22. Informacja dla Wykonawców 10.01.2020 61 kB
23. Informacja dla Wykonawców zm. terminu 16.01.2020 62 kB
24. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 16.01.2020 1270 kB
25. SIWZ po modyf. 16.01.20 154 kB
26. Specyfikacja Techniczna zad 1 zał 1 do SIWZ po modyf. 16.01.20 107 kB
27. Specyfikacja Techniczna zad. 2 zał 1a do SIWZ po modyf. 16.01.20 109 kB
28. Warunki przyłączenia do tauron zał 4 do ST po modyf. 16.01.20 4838 kB
29. Mapa z uzbrojeniem zadanie 1 zał 5 do ST po modyf. 16.01.20 179 kB
30. Mapa z uzbrojeniem zadanie 2 zał 5a do ST po modyf. 16.01.20 264 kB
31. Umowa zał 6 do SIWZ po modyf. 16.01.20 185 kB
32. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 24.01.2020 704 kB
33. SIWZ po modyfikacji 24.01.20 154 kB
34. Specyfikacja Techniczna zad 1 zał 1 do SIWZ po modyf. 24.01.20 111 kB
35. Zał. 3 do Fo - Kosztorys A i B zad. 1 po modyf 24.01.20 63 kB
36. Zał. 4 do Fo - Kosztorys A i B zad. 2 po modyf 24.01.20 59 kB
37. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 04.02.2020 52 kB
38.Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 71 kB
39. Informacja z otwarcia ofert 10.02.2020 25 kB
40. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej GK 67 kB
41. Informacja o wynikach aukcji z dnia 13.07.2020 r. 70 kB
42. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 816 kB
Znak sprawy: 058/P/19 Data publikacji: 2019-08-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-10-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM -drążenie przekopu polowego N-1 poz. 850 (na W) i przekopu polowego N-1 poz. 850 (na E) w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf 87 kB
3. Wzór formularza ofertowego.pdf 101 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO Kosztorys.xlsx 16 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót.doc 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2.doc 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf 143 kB
11. Zał. nr 3 do umowy Cennik KWK Pniówek.pdf 31 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych.doc 30 kB
13. Informacja dla wykonawców modyf. 03.09.19.pdf 526 kB
14. Informacja dla wykonawców modyf. 25.09.19.pdf 957 kB
15. Informacja dla wykonawców modyf. 30.09.19.pdf 1200 kB
16. Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy po modyf. 30.09.2019.pdf 144 kB
17. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia.pdf 68 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 07.10.19 r.pdf 22 kB
19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 533 kB