Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 1/WRI/20 Data publikacji: 2020-03-16
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dobór, wykonanie oraz instalację maszyn wyciągowych wraz z elementami sterowania zasilania i sygnalizacją szybową (częścią mechaniczną i elektryczną) w szybie 1 Bzie w obszarze górniczym "Bzie - Dębina 2 - Zachód" w JSW S.A. KWK "Jastrzębie - Bzie"
Pełna treść [ pdf 201 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym 201 kB
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 197 kB
Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału 41 kB
Znak sprawy: 086/P/19 Data publikacji: 2020-01-16
Data otwarcia ofert: 2020-02-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu IV od poziomu 856 do poziomu 969 wraz z wykonaniem jednostronnego wlotu szybowego na poziomie 969
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 279 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 170 kB
3. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 37 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 41 kB
5. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 38 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 42 kB
9. Zał. nr 4 do SIWZ- Ośw. z pkt 11.1.2. i 11.1.3 34 kB
10. Zał. nr 5 do SIWZ- Ośw. udost. zasobów 35 kB
11. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 346 kB
12. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna 170 kB
13. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 37 kB
14. Zał nr 3 do umowy - Cennik KWK Pniówek 35 kB
15. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 32 kB
16. Informacja do wykonawców z dnia 11.02.2020 r. 2044 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ/do umowy - Specyfikacja techniczna po modyfikacji z 11.02.2020 61 kB
18. Zał. nr 3 do formularza ofertowego, zał. nr 2 do umowy - Kosztorys po modyfikacji z dnia 11.02.2020 45 kB
19. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. 70 kB
20. Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.02.2020 r. 22 kB
21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 571 kB
Znak sprawy: 068/P/19 Data publikacji: 2020-01-13
Data otwarcia ofert: 2020-01-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000
Pełna treść [ pdf 116 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 272 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 361 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 43 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 103 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys 52 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. z pkt 11.1 i 11.2 35 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór ośw. o udost. zasobów 36 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 343 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 361 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 52 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Cennik usług KWK Pniówek 252 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 31 kB
15. Informacja do Wykonawców 4753 kB
16. SIWZ - po modyfikacji 272 kB
17. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - po modyfikacji 362 kB
18. Zał. nr 1 do ST - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
19. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po modyfikacji 53 kB
20. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys po modyfikacji 52 kB
21. Informacja do Wykonawców z dnia 28.01.2020 r. 544 kB
22. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji 345 kB
23. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dn. 04.02.2020 r. 391 kB
24. Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.02.2020 r. 199 kB
25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 539 kB
Znak sprawy: 046/P/19 Data publikacji: 2020-01-02
Data otwarcia ofert: 2020-01-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa przy szybie VI położonym w JSW S.A. KWK Budryk Głównej Rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 272 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 351 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego 46 kB
4. Zał. nr 1 do FO - JEDZ 97 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Wzór Ośw. o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO i Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 41 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór Ośw. z pkt 11.1.2 i 11.1.3 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór Ośw. o zob. się do udost. zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 374 kB
11. Zał. nr 3 do umowy - Cennik 01.03.2019 Budryk 146 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór Ośw. o zach. w poufn.i danych osob. 30 kB
13. Informacja dla wykonawców z dnia 17.01.2020 r. 1733 kB
14. SIWZ zmodyfikowany w dniu 17.01.2020 r 275 kB
15. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 17.01.2020 r 375 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 29.01.2020 r. 15 MB
17. SIWZ zmodyfikowany w dniu 29.01.2020 r 276 kB
18. Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna zmodyfikowana w dniu 29.01.2020 r 352 kB
19. Zał. nr 3 do FO i Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys zmodyfikowany w dniu 29.01.2020 r. 44 kB
20. Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 29.01.2020 r 378 kB
21. Zał. Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy z dnia 29.01.2020 r. 34 kB
22. Informacja ws. kwoty na sfinans. zam. z dnia 14.02.2020 r. 413 kB
23. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.02.2020 r 195 kB
24. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
25. Informacja o wynikach aukcji z dnia 03.03.2020 r 394 kB
Znak sprawy: 048/P/19 Data publikacji: 2019-12-23
Data otwarcia ofert: 2020-01-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego
Pełna treść [ pdf 173 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 146 kB
2 . Zał. nr 1 do SIWZ i Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 102 kB
3. Zał. nr 1 do ST Schemat ideowy głównej rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 48 kB
4. Zał. nr 2 do ST Schemat ideowy głównej rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-2 473 kB
5. Zał. nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 45 kB
6. Zał. nr 1 do FO JEDZ 97 kB
7. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 41 kB
8. Zał. nr 3 do FO i Zał nr 2 do umowy - Kosztorys A i B 40 kB
9. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót 41 kB
10. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
11. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów 36 kB
12. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy 192 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Cennik Budryk 31 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 30 kB
15. Informacja dla wykonawców z dnia 03.01.2020.pdf 524 kB
16. Informacja dla wykonawców z dnia 14.01.2020.pdf 520 kB
17. Informacja do Wykonawców z dnia 24.01.2020 r. 5227 kB
18. SIWZ - po modyfikacji z dnia 24.01.2020 r. 145 kB
19. Zał. nr 3 do FO i Zał nr 2 do umowy - Kosztorys A i B 40 kB
20 Informacja ws. kwoty na sfinans. zam.pdf 70 kB
21. Informacja z otwarcia ofert 10.02.2020 r.pdf 22 kB
22. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc 67 kB
Znak sprawy: 051/P/19 Data publikacji: 2019-11-19
Data otwarcia ofert: 2019-12-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-02-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym
Pełna treść [ pdf 150 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 154 kB
2. Zał. 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 1 107 kB
3. Zał. 1a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 2 107 kB
4. Zał. 1 do ST - Charakterystyka techniczna zad. 1 29 kB
5. Zał. 1a do ST - Charakterystyka techniczna zad. 2 27 kB
6. Zał. 2 do ST - Wizja lokalna zad. 1 i 2 35 kB
7. Zał. 3 do ST - Lokalizacja generatorów zad. 1 79 kB
8. Zał. 3a do ST - Lokalizacja generatorów zad. 2 137 kB
9. Zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 58 kB
10. zał. 1 do Fo - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 97 kB
11. Zał. 2 do Fo - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
12. Zał. 3 do Fo - Kosztorys A i B zad. 1 67 kB
13. Zał. 4 do Fo - Kosztorys A i B zad. 2 64 kB
14. Zał. 3 do SIWZ - Wykaz robót 42 kB
15. Zał. 4 do SIWZ - Wzór ośw. z punktu 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
16. Zał. 5 do SIWZ - Wzór ośw. o zob. się do udost. zasobów 36 kB
17. Zał. 6 do SIWZ - Wzór umowy 185 kB
18. Zał. 3 do umowy - Cennik KWK Budryk 31 kB
19. Zał. 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 29 kB
20.Informacja dla Wykonawców z dnia 05.12.2019 69 kB
21. Informacja dla Wykonawców z dnia 10.12.2019 58 kB
22. Informacja dla Wykonawców 10.01.2020 61 kB
23. Informacja dla Wykonawców zm. terminu 16.01.2020 62 kB
24. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 16.01.2020 1270 kB
25. SIWZ po modyf. 16.01.20 154 kB
26. Specyfikacja Techniczna zad 1 zał 1 do SIWZ po modyf. 16.01.20 107 kB
27. Specyfikacja Techniczna zad. 2 zał 1a do SIWZ po modyf. 16.01.20 109 kB
28. Warunki przyłączenia do tauron zał 4 do ST po modyf. 16.01.20 4838 kB
29. Mapa z uzbrojeniem zadanie 1 zał 5 do ST po modyf. 16.01.20 179 kB
30. Mapa z uzbrojeniem zadanie 2 zał 5a do ST po modyf. 16.01.20 264 kB
31. Umowa zał 6 do SIWZ po modyf. 16.01.20 185 kB
32. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 24.01.2020 704 kB
33. SIWZ po modyfikacji 24.01.20 154 kB
34. Specyfikacja Techniczna zad 1 zał 1 do SIWZ po modyf. 24.01.20 111 kB
35. Zał. 3 do Fo - Kosztorys A i B zad. 1 po modyf 24.01.20 63 kB
36. Zał. 4 do Fo - Kosztorys A i B zad. 2 po modyf 24.01.20 59 kB
37. Informacja dla Wykonawców odp. na zapytania 04.02.2020 52 kB
38.Informacja ws kwoty na sfinansowanie zam. 71 kB
39. Informacja z otwarcia ofert 10.02.2020 25 kB
40. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej GK 67 kB