Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 17/P/20 Data publikacji: 2020-06-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-09-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SIWZ 542 kB
Zał. 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 710 kB
3. Zał. 1 do Specyfikacji tech. - Mapa lokalizacji 470 kB
4. Zał. 2 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat RGEN 288 kB
5. Zał. 3 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat G1,G2,G3 261 kB
6. Zał. 3a do Specyfikacji tech. Koncept. schemat G1,G2,G3 261 kB
7. Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - Param. gw 35 kB
8. Zał. nr 5 do Specyfikacji technicznej - Wzór ośw. o dokonaniu wizji lokalnej 42 kB
9. Zał. 6 do Specyfikacji tech. - Warunki przyłączenia 8059 kB
10. Zał. 7 do Specyfikacji tech. - Warunki akustyczne 8849 kB
11. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 45 kB
12. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Jednolity europejski dokument zamówienia 97 kB
13. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy 42 kB
14,15._zalacznik_nr_3_i_4_do_fo_kosztorys_a_i_b 54 kB
16. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 43 kB
17. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. z pkt 11.1 i 11.2 34 kB
18. Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór ośw. o udost. zasobów 36 kB
19. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 637 kB
20. Zał. 1 do umowy - Specyfikacja techniczna 709 kB
20a. Zał. 1 do Specyfikacji tech. - Mapa lokalizacji - umowa 470 kB
20b. Zał. 2 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat RGEN - umowa 288 kB
20c. Zał. 3 do Specyfikacji tech. - Koncep. schemat G1,G2,G3 - umowa 261 kB
20d. Zał. 3a do Specyfikacji tech. Koncept. schemat G1,G2,G3 - umowa 261 kB
20e Zał. nr 4 do Specyfikacji technicznej - Param. gw — do umowy 13 kB
21,22._zalacznik_nr_2_i_3_do_umowy_-_kosztorys 46 kB
25. Zał. nr 6 do umowy - Cennik KWK Knurów - Szczygłowice 335 kB
26. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych 32 kB
27. Zał. nr 8 do SIWZ - status wykonawcy 35 kB
28. Informacja do wykonawców z dnia 08.07.2020 r. 530 kB
29. Informacja do wykonawców z dnia 21.07.2020 r. 547 kB
30. Informacja do Wykonawców z dnia 12.08.20r..pdf 3525 kB
31. SIWZ - po modyfikacji.pdf 170 kB
32. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja tech. - po modyfikacji.pdf 241 kB
33. Załącznik nr 1 Specyfikacji technicznej - Mapa lokalizacji układów kogen..PDF 3725 kB
34. Załącznik nr 4 do Specyfikacji techn - Parametry gwarantowane... po modyf..xls 44 kB
35. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji.pdf 213 kB
36. Informacja do Wykonawców z dnia 26.08.2020 r. 591 kB
37. Informacja ws kwoty na sfinans. zam. 391 kB
38. Informacja z otwarcia ofert 202 kB
39. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
40. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 15.10.2020 r. 396 kB
41. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 51 kB
Znak sprawy: 1/WRI/20 Data publikacji: 2020-03-16
Status: Zamknięty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dobór, wykonanie oraz instalację maszyn wyciągowych wraz z elementami sterowania zasilania i sygnalizacją szybową (częścią mechaniczną i elektryczną) w szybie 1 Bzie w obszarze górniczym "Bzie - Dębina 2 - Zachód" w JSW S.A. KWK "Jastrzębie - Bzie"
Pełna treść [ pdf 201 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym 201 kB
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna 197 kB
Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału 41 kB
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.04.2020 r. 1364 kB
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 272 kB