Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 051/P/19 Data publikacji: 2019-11-19
Data otwarcia ofert: 2019-12-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym
Pełna treść [ pdf 150 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 154 kB
2. Zał. 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 1 107 kB
3. Zał. 1a do SIWZ - Specyfikacja Techniczna zad. 2 107 kB
4. Zał. 1 do ST - Charakterystyka techniczna zad. 1 29 kB
5. Zał. 1a do ST - Charakterystyka techniczna zad. 2 27 kB
6. Zał. 2 do ST - Wizja lokalna zad. 1 i 2 35 kB
7. Zał. 3 do ST - Lokalizacja generatorów zad. 1 79 kB
8. Zał. 3a do ST - Lokalizacja generatorów zad. 2 137 kB
9. Zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 58 kB
10. zał. 1 do Fo - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 134 kB
11. Zał. 2 do Fo - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
12. Zał. 3 do Fo - Kosztorys A i B zad. 1 67 kB
13. Zał. 4 do Fo - Kosztorys A i B zad. 2 64 kB
14. Zał. 3 do SIWZ - Wykaz robót 42 kB
15. Zał. 4 do SIWZ - Wzór ośw. z punktu 11.1.2. i 11.1.3. 34 kB
16. Zał. 5 do SIWZ - Wzór ośw. o zob. się do udost. zasobów 36 kB
17. Zał. 6 do SIWZ - Wzór umowy 185 kB
18. Zał. 3 do umowy - Cennik KWK Budryk 31 kB
19. Zał. 7 do SIWZ - Wzór ośw. o zach. w poufności 29 kB
Znak sprawy: 058/P/19 Data publikacji: 2019-08-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-10-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM -drążenie przekopu polowego N-1 poz. 850 (na W) i przekopu polowego N-1 poz. 850 (na E) w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ.pdf 145 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf 87 kB
3. Wzór formularza ofertowego.pdf 101 kB
4. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia.xml 96 kB
5. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO Kosztorys.xlsx 16 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz robót.doc 43 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. z pkt 11.1 i 11.2.doc 33 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf 143 kB
11. Zał. nr 3 do umowy Cennik KWK Pniówek.pdf 31 kB
12. Zał. nr 7 do SIWZ - Ośw. o zach. poufności danych.doc 30 kB
13. Informacja dla wykonawców modyf. 03.09.19.pdf 526 kB
14. Informacja dla wykonawców modyf. 25.09.19.pdf 957 kB
15. Informacja dla wykonawców modyf. 30.09.19.pdf 1200 kB
16. Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy po modyf. 30.09.2019.pdf 144 kB
17. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia.pdf 68 kB
18. Informacja z otwarcia ofert 07.10.19 r.pdf 22 kB