Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 9/P/19 Data publikacji: 2019-03-28
Data otwarcia ofert: 2019-04-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na drążenie przecinki W-4 pokład 362/1, chodnika W-4 pokład 362/1, dowierzchni W-3a pokład 362/1 oraz chodnika W-3a/S pokład 362/1 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 144 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 94 kB
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 102 kB
4. Zał. nr 1 do formularza ofertowego - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 92 kB
5 .Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o podwykonawcy 41 kB
6. Zał. nr 3 do FO -kosztorys 72 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz robót 41 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z pkt 11.1 i 11.2 35 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 35 kB
10. Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy 145 kB
11. Zał. nr 1 do umowy- Specyfikacja techniczna 94 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Kosztorys 42 kB
13. Zał nr 3 do umowy - Cennik KWK Pniówek 33 kB
14. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych 31 kB
15. Informacja ws kwoty na sfinansowanie zamówienia 68 kB
16.Informacja z otwarcia ofert 21 kB
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 521 kB