Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - ROBOTY BUDOWLANE

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - roboty budowlane.

Znak sprawy: 109/P/18 Data publikacji: 2018-10-17
Data otwarcia ofert: 2018-11-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2018-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - budowa układu kogeneracyjnego z generatorami o łącznej mocy 12 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.SIWZ 174 kB
2.Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna 57 kB
3.Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - lokalizacja generatorów 770 kB
4.Załacznik nr 2 do Specyfikacji Techniczne prametry układu kogeneracyjnego 47 kB
5.Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej - schemat połączenia generatorów 9168 B
6Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej -schemat rozmieszczenia elementów 10 kB
7.załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 31 kB
8.Załacznik nr 6 do Specyfikacji technicznej warunki przyłaczenia do sieci 4424 kB
9.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 64 kB
10.Załąćznik nr 1 do FO -Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 93 kB
11.Załącznik nr 2 do FO-oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
12.Załącznik nr 3 do FO Kosztorys A 50 kB
13.Załącznik nr 4 do FO kosztorys B 45 kB
14.Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót 40 kB
15.Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ 32 kB
16.Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia udost.zas. 30 kB
17.Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy 197 kB
18.Załacznik nr 4 do umowy - cennik KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 68 kB
19.Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenia o zachowaniu poufności 18 kB
20.Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja terminu 26.10.2018 r. 86 kB
21.Informacja na stronę zmiana terminu składania i otwarcia ofert 07.11.18 79 kB
22.Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja 16.11.18 811 kB
23.SIWZ po modyfikacji 16.11.18 167 kB
24.zał. 1 do SIWZ po modyfikacji 16.11.18 155 kB
25.zał. 1 do ST po modyfikacji 16.11.18 767 kB
26.zał. 6 do SIWZ po modyfikacji 16.11.18 196 kB
27.zał. 2 do SIWZ Formularz ofertowy po mod. 16.11.18 64 kB
28.zał. 3 do FO kosztorys A po modyfikacji 16.11.18 51 kB
29.Informacja na stronę odpowiedzi na zapytania 27.11.18 101 kB
30.Modyfikacja 28.11.2018 r. zmiana terminu składania i otwarcia ofert 79 kB
31.Informacja na stronę odpowiedzi na zapytania 05.12.18 116 kB
32.Modyfikacja - elektronizacja na stronę www 05.12.18 71 kB
33.SIWZ modyfikacja elektronizacja 05.12.18 159 kB
34.załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 155 kB
35.załącznik nr 1 do ST - lokalizacja generatorów 767 kB
36.Załącznik nr 2 do Specyfikacji Techniczne parametry układu kogeneracyjnego 47 kB
37.Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej - schemat połączneia generatorów 9174 B
38.Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej - schemat rozmieszczenia elementów 10 kB
39.Załącznik nr 5 do ST wzór oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej 38 kB
40.Załącznik nr 6 do Specyfikacji technicznej warunki przyłącznenia do sieci 4424 kB
41.Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Formularza ofertowego 124 kB
42.Załącznik nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 93 kB
43.Załącznik nr 2 do FO-oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
44.Załącznik nr 3 do FO Kosztorys A i B 54 kB
45.Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót 43 kB
46.Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3. SIWZ 33 kB
47.Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór oświadczenia udost.zas. 31 kB
48.Załącznik nr 6 do SIWZ po modyf. 197 kB
49.Załacznik nr 3 do umowy cennik KWK Knurów Ruch Knurów 68 kB
50.Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu w poufności 29 kB
51. Odpowiedź na zapytanie 13.12.18 607 kB
52.Odpowiedzi na zapytania 17.12.18 654 kB
53. Odpowiedzi na zapytanie 20.12.18 717 kB
54.Załącznik nr 3 do FO Kosztorys A i B poprawiona formuła licząca 54 kB
55. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 291 kB
56. Informacja ws kwoty na sfinasowanie zamówienia 70 kB
57.Informacja z otwarcia ofert 25 kB
58. Oświadczenie o przynależ. lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitałowej 66 kB
59.Wyniki aukcji 70 kB
60.Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty 800 kB