Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł Biuro Zarządu JSW

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Biuro Zarządu JSW
Znak sprawy: PM/4/2 Data publikacji: 2020-04-24 Data przetargu: 2020-05-11
Data otwarcia ofert: 2020-05-11
Status: Otwarty

Dostawa artykułów spożywczych do biurowca JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 34 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 34 kB