Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł Biuro Zarządu JSW

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Biuro Zarządu JSW
Znak sprawy: PM/4/1 Data publikacji: 2020-03-20 Data przetargu: 2020-04-15
Data otwarcia ofert: 2020-04-15
Status: Otwarty

Wykonanie prac budowlanych: remontowych i modernizacyjnych w budynkach Biura Zarządu JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 227 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 227 kB