Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł Biuro Zarządu JSW

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Biuro Zarządu JSW
Znak sprawy: PM/1/VII/2019 Data publikacji: 2019-07-01 Data przetargu: 2019-07-16
Data otwarcia ofert: 2019-07-16
Status: Otwarty

Wykonanie rozbiórki budynków przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju na działkach: 680/7, 1000/7, 677/7, 373/7.
Pełna treść [ pdf 283 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 283 kB
Znak sprawy: PM/1/VI/2019 Data publikacji: 2019-05-27 Data przetargu: 2019-06-10
Data otwarcia ofert: 2019-06-10
Status: Otwarty

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju.
Pełna treść [ doc 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 50 kB
Znak sprawy: PM/1/04/2019 Data publikacji: 2019-04-25 Data przetargu: 2019-05-10
Data otwarcia ofert: 2019-05-10
Status: Otwarty

WYCENA ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 480 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 480 kB
Uzupełnienie ogłoszenia 12 kB