Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł Biuro Zarządu JSW

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Biuro Zarządu JSW
Znak sprawy: 105W Data publikacji: 2019-03-13 Data przetargu: 2019-03-27
Data otwarcia ofert: 2019-03-27
Status: Otwarty

Wykonanie przeglądów oraz napraw doraźnych systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, mechanicznego systemu oddymiania oraz przeglądu i pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynku Biura Zarządu JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 4.
Pełna treść [ pdf 35 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 35 kB