Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł Biuro Zarządu JSW

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Biuro Zarządu JSW
Znak sprawy: PM/1/04/2019 Data publikacji: 2019-04-25 Data przetargu: 2019-05-10
Data otwarcia ofert: 2019-05-10
Status: Otwarty

WYCENA ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 480 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 480 kB
Uzupełnienie ogłoszenia 12 kB