Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 17/2019 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-29
Status: Otwarty

Wykonanie 1-rocznych i 5-letnich oraz okresowych (maj-listopad) kontroli stanu technicznego wraz z przeglądem przewodów kominowych kopalnianych obiektów budowlanych, mieszczących się na terenie Zakładu Głównego w Ornontowicach oraz szybów peryferyjnych: szyb V Paniowy, szyb VI Chudów - JSW SA KWK "Budryk" w roku 2019.
Pełna treść [ doc 61 kB]
Znak sprawy: 13/B/2019 Data publikacji: 2019-02-19 Data przetargu: 2019-03-06
Data otwarcia ofert: 2019-03-06
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na wykonanie połączeń taśm przenośnikowych metodą połączenia na zimno dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK "Budryk" na przenośniku Pioma 1200 zabudowanym w Chodniku Cz-5 w pokł. 364/2.
Pełna treść [ doc 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 71 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 76 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 87 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 61 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 108 kB
Załącznik nr 5 - Cennik 49 kB
Znak sprawy: 237/2018 Data publikacji: 2019-02-14 Data przetargu: 2019-03-05
Data otwarcia ofert: 2019-03-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-03-11
Status: Otwarty

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu w pomieszczeniu przeznaczonym do monitoringu wizualizacji maszyn i urządzeń elektrycznych
Pełna treść [ doc 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
INFORMACJA DODATKOWA 36 kB
Znak sprawy: 205/2018 Data publikacji: 2019-02-14 Data przetargu: 2019-03-05
Data otwarcia ofert: 2019-03-05
Status: Otwarty

Modernizacja pomieszczeń w zakresie zabudowy klimatyzacji w pomieszczeniach lampowni na terenie zakładu głównego JSW SA KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 56 kB]
Znak sprawy: 8/B/2019 Data publikacji: 2019-02-14 Data przetargu: 2019-03-01
Data otwarcia ofert: 2019-03-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "BUDRYK" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na zakup i dostawę 10 szt. zestawów ortopedycznych do ewakuacji poszkodowanego Dissipative Med dla potrzeb JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 73 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 76 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 17 kB
Załacznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 60 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 99 kB
Znak sprawy: 6/2019 Data publikacji: 2019-02-07 Data przetargu: 2019-02-26
Data otwarcia ofert: 2019-02-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-03-06
Status: Otwarty

Wykonanie remontu urządzeń klimatyzacji dołowej produkcji ALGOR dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
INFORMACJA DODATKOWA 36 kB