Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 63/2019 Data publikacji: 2019-07-18 Data przetargu: 2019-08-02
Data otwarcia ofert: 2019-08-02
Status: Otwarty

Roboty górnicze związane z awaryjną przebudową Pochylni transportowej B-1 w pokł. 401 na odcinku pomiędzy Chodnikiem B-9 i chodnikiem B-10 w pokł. 401 na łącznej długości 22 m w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 61 kB]
Znak sprawy: 48/B/2019 Data publikacji: 2019-07-17 Data przetargu: 2019-08-01
Data otwarcia ofert: 2019-08-01
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na zakup i dostawę 15 szt. wciągników ręcznych łancuchowych z napędem dźwigniowym typu WR 1,5 dla potrzeeb JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe - pdf 5502 kB
Wymagania ofertowe 72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 72 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 20 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 57 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 110 kB
Znak sprawy: 51/B/2019 Data publikacji: 2019-07-15 Data przetargu: 2019-07-30
Data otwarcia ofert: 2019-07-30
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci odpadów o kodach: 16 02 13*, 16 02 14/ 16 02 16, wytwarzanego przez JSW S.A. KWK "Budryk" w latach 2019-2020.
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe - wersja pdf 8333 kB
Wymagania ofertowe 73 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 18 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 80 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 60 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 131 kB
Znak sprawy: 60/2019 Data publikacji: 2019-07-12 Data przetargu: 2019-07-31
Data otwarcia ofert: 2019-07-31
Status: Otwarty

Usługi w zakresie serwisu i napraw rozdzielnic modułowych 500V typu CUBIC oraz szafy zasilająco-sterującej kruszarki KB 3200x6000 w ZPMW JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 1280 kB]
Znak sprawy: 58/2019 Data publikacji: 2019-07-12 Data przetargu: 2019-07-31
Data otwarcia ofert: 2019-07-31
Status: Otwarty

Remont młotowiertarek typu TE MD20, TE MD25, oraz podpór wodnych typu TE-MW AF130 wraz z osprzętem dla potrzeb ruchowych KWK "Budryk".
Pełna treść [ pdf 1256 kB]
Znak sprawy: 55/B/2019 Data publikacji: 2019-07-12 Data przetargu: 2019-07-29
Data otwarcia ofert: 2019-07-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na zakup i dostawę stołu warsztatowego typu SW-4SWZ-2U z tablicą narzędziową i zawiesiami dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe - wersja pdf 5338 kB
Wymagania ofertowe 72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 67 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 18 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 57 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 104 kB