Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 70/B/2019 Data publikacji: 2019-11-19 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-12-06
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł netto na remont inżektorów typu DOSATRON D8R oraz DOSATRON D8R 150
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 73 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 74 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 30 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 59 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 117 kB
Wymagania ofertowe wersja pdf 7024 kB
Znak sprawy: 124/2019 Data publikacji: 2019-11-08 Data przetargu: 2019-11-26
Data otwarcia ofert: 2019-11-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-05
Status: Otwarty

Kompleksowa Obsługa Punktu Pierwszej Pomocy dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 55 kB]
Znak sprawy: 73/B/2019 Data publikacji: 2019-11-08 Data przetargu: 2019-11-08
Data otwarcia ofert: 2019-11-26
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na roboty górnicze związane z wykonaniem wzmocnienia obudowy wyrobisk górniczych na poziomie 700 i poziomie 1050 w rejonie podszybi szybu III, poprzez nałożenie warstwy torkretu natryskowego w JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 82 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 72 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 80 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 59 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 115 kB
Wymagania ofertowe - wersja pdf 7193 kB
Znak sprawy: 71/B/2019 Data publikacji: 2019-11-06 Data przetargu: 2019-11-21
Data otwarcia ofert: 2019-11-21
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na zakup i dostawę 1 szt. półautomatu spawalniczego dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 73 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 65 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 181 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 60 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 97 kB
Wymagania ofertowe wersja pdf 6643 kB
Informacja dodatkowa 263 kB
Znak sprawy: 69/B/2019 Data publikacji: 2019-10-31 Data przetargu: 2019-11-14
Data otwarcia ofert: 2019-11-14
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na zakup i dostawę wraz z montażem pakietu foteli obrotowych dla potrzeb wyposażenia biur oraz pakietu foteli dyspozytorskiech dla potrzeb wyposażenia dyspozytorni metanometrycznej i centrum nadzoru maszyn i urządzeń w JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 75 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 17 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia ofetenta 57 kB
Załacznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy. 109 kB
Wymagania ofertowe wersja pdf 5472 kB
Znak sprawy: 125/2019 Data publikacji: 2019-10-25 Data przetargu: 2019-11-13
Data otwarcia ofert: 2019-11-13
Status: Otwarty

Pomiary geodezyjne wraz z opracowaniem, związane z orientacją sytuacyjno - wysokościową poziomów przez dwa szyby JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 54 kB]