Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 272/2018 Data publikacji: 2019-01-23 Data przetargu: 2019-02-07
Data otwarcia ofert: 2019-02-07
Status: Otwarty

Wykonanie robót górniczych związanych z awaryjną przebudową Chodnika B-4 w pokł. 401 wraz z wykonaniem pobierki spągu na długości 25 m w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 55 kB]
Znak sprawy: 5/2019 Data publikacji: 2019-01-21 Data przetargu: 2019-02-05
Data otwarcia ofert: 2019-02-05
Status: Otwarty

Sporządzanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót remontowych z tytułu usuwania szkód w budynkach, obiektach budowlanych i budowlach związanych z ruchem Zakładów Górniczych JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020r.
Pełna treść [ doc 57 kB]
Znak sprawy: 3/2019 Data publikacji: 2019-01-21 Data przetargu: 2019-02-05
Data otwarcia ofert: 2019-02-05
Status: Otwarty

Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.04.2019÷31.03.2020r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikających z ruchu Zakładów Górniczych JSW S.A.
Pełna treść [ doc 59 kB]
Znak sprawy: 2/B/2019 Data publikacji: 2019-01-09 Data przetargu: 2019-01-24
Data otwarcia ofert: 2019-01-24
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postepowanie do 50.000 zł na wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych metodą połączenia na zimno dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 46 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 71 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 76 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 86 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 61 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 108 kB
Załącznik nr 5 - Cennik 49 kB
Znak sprawy: 260/2018 Data publikacji: 2018-12-29 Data przetargu: 2019-01-16
Data otwarcia ofert: 2019-01-16
Status: Otwarty

Wykonanie robót górniczych związanych z obsługą i konserwacją przenośników taśmowych odstawy kopalnianej na poziomie 1050 w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 54 kB]
Znak sprawy: 262/2018 Data publikacji: 2018-12-28 Data przetargu: 2019-01-15
Data otwarcia ofert: 2019-01-15
Status: Otwarty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Budryk" oraz dzierżawa pojemników w 2019 roku
Pełna treść [ doc 55 kB]