Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 91/2020 Data publikacji: 2021-02-10 Data przetargu: 2021-02-24
Data otwarcia ofert: 2021-02-17
Status: Otwarty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla tematu: Przebudowa rurociągu wody pitnej od komory) Dębieńsko, ul. Grabowa) na Zakład Główny JSW S.A. KWK "Budryk" (komora przy ul. Spokojnej).UWAGA. Zmianie uległ termin licytacji na dzień 02.03.2021 r., godz. 12.00
Pełna treść [ pdf 2762 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 784 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 596 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 663 kB
Załącznik nr 4 - IPU 4598 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 271 kB
Załącznik nr 6 -Wykaz cen obowiazujących dla KWK Budryk 778 kB
Załącznik nr 7 - Klauzula Inf. RODO 528 kB
Znak sprawy: 2/2021 Data publikacji: 2021-02-10 Data przetargu: 2021-02-24
Data otwarcia ofert: 2021-02-17
Status: Otwarty

Analiza geomechaniczna w zakresie określenia stanu naprężeń w rejonie podszybia szybu VI na poz. 1290 w aspekcie projektowanych do wykonania wyrobisk chodnikowych w JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ pdf 2648 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 1-FORMULARZ OFERTOWY 644 kB
ZAŁACZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 456 kB
ZAŁĄCZNIK 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 627 kB
ZAŁACZNIK NR 4-IPU 3204 kB
ZAŁACZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA DO BLOKOWANIA WADIUM 276 kB
ZAŁACZNIK NR 6-RODO 481 kB
Znak sprawy: 88/2020 Data publikacji: 2021-01-26 Data przetargu: 2021-02-10
Data otwarcia ofert: 2021-02-03
Status: Otwarty

Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu I dla JSW S.A. KWK "Budryk". UWAGA. ULEGA ZMIANIE TERMIN LICYTACJI NA DZIEŃ 18.02.2021 R.
Pełna treść [ pdf 2592 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1251 kB
Załącznik nr 2 1379 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 273 kB
Załącznik nr 3 814 kB
Załącznik nr 4 4707 kB
Załącznik nr 5 792 kB
Załącznik nr 6 277 kB
Załącznik nr 7 528 kB
Znak sprawy: 105/2020 Data publikacji: 2021-01-25 Data przetargu: 2021-02-09
Data otwarcia ofert: 2021-02-01
Status: Otwarty

Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy Chodnika D-3 w pokł. 358/1, niezbędne dla prowadzenia eksploatacji pokładu 358/1 Ścianą D-3 dla JSW S.A. KWK "Budryk" UWAGA! ZMIANIE ULEGŁ TERMIN LICYTACJI NA DZIEN 12.02.2021 R. GODZ. 10.00
Pełna treść [ pdf 3297 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 784 kB
ZAŁACZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2852 kB
ZAŁACZNIK NR 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 1040 kB
ZAŁACZNIK NR4-IPU 5182 kB
ZAŁACZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE 272 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6-CENNIK 792 kB
ZAŁACZNIK NR 7-RODO 528 kB
Znak sprawy: 95/2020 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2020-12-29
Data otwarcia ofert: 2020-12-21
Status: Zamknięty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Budryk" oraz dzierżawa pojemników w 2021 roku
Pełna treść [ pdf 2711 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 -FORMULARZ 1305 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPECYFIKACJA 901 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 -OSWIADCZENIA OFERENTA 724 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4- IPU 4720 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5-WZÓR OŚWIADCZENIA 276 kB
ZAŁACZNIK NR 6 786 kB
ZAŁĄCZNIK NR 7- RODO 471 kB
Znak sprawy: 63/2020 Data publikacji: 2020-11-26 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2020-12-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-18
Status: Otwarty

Serwis wraz z dostawą części zamiennych systemu hydraulicznego UHSP-S01598-1.0 dla JSW S.A. KWK "Budryk". Ponownie ogłoszony.INFORMUJEMY ŻE ZMIANIE ULEGŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN LICYTACJI. ZMIANIE ULEGŁ TERMIN LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 5049 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1698 kB
Załacznik do Formularz ofertowego/UPU 337 kB
Załącznik nr 2 5092 kB
Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej 563 kB
Załącznik nr 3 759 kB
Załącznik nr 4 3955 kB
Załącznik nr 5 318 kB
Załącznik nr 6 788 kB
Załącznik nr 7 528 kB
Informacja o modyfikacji 1715 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 4309 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 3918 kB