Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 35/2019 Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-06-11
Data otwarcia ofert: 2019-06-11
Status: Otwarty

Roboty związane z kontrolą, konserwacją i bieżącą naprawą jednostek transportu dołowego oraz roboty ślusarsko-spawalnicze i obsługa kuźni w warsztacie (nawa nr II) na terenie JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 61 kB]
Znak sprawy: 38/B/2019 Data publikacji: 2019-05-21 Data przetargu: 2019-06-04
Data otwarcia ofert: 2019-06-04
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł na zakup i dostawę 5 szt. witryn chłodniczych: MPM-290-VT-01 dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 71 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 73 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 66 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 57 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 101 kB
Znak sprawy: 36/B/2019 Data publikacji: 2019-05-14 Data przetargu: 2019-05-28
Data otwarcia ofert: 2019-05-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zl na zakup i dostawę elektronarzędzi dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ doc 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 83 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 186 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 57 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 101 kB
Znak sprawy: 27/B/2019 Data publikacji: 2019-04-26 Data przetargu: 2019-05-10
Data otwarcia ofert: 2019-05-10
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na wykonanie w 2019 r. pomiaru geodezyjnego, modelu przestrzennego i obliczanie rezerwy pojemnościowej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie.
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 69 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 23 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 60 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 97 kB
Znak sprawy: 24/B/2019 Data publikacji: 2019-04-25 Data przetargu: 2019-05-09
Data otwarcia ofert: 2019-05-09
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Budryk" ogłasza postępowanie do 50.000 zł na: zakup dostępu do korekt sieciowych SmartNet RTK/RTN dla dwóch odbiorników RTK GNSS i plików do obliczeń postprocessingowych dla pomiarów realizowanych metoda statyczną.
Pełna treść [ doc 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania ofertowe 73 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 70 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 16 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 60 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 99 kB
Znak sprawy: 28/2019 Data publikacji: 2019-04-18 Data przetargu: 2019-05-08
Data otwarcia ofert: 2019-05-08
Status: Otwarty

Wykonanie doraźnych prac remontowo-budowlanych w obiektach budowlanych JSW SA KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 58 kB]