Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 164/2019 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-10
Status: Otwarty

Wykonanie Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin ze złóż węgla kamiennego "Budryk" i "Chudów-Paniowy 1",
Pełna treść [ doc 55 kB]
Znak sprawy: 155/2019 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

Wykonywanie awaryjnych oraz doraźnych prac w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych JSW S.A. KWK "BUDRYK" na lata 2020÷2023
Pełna treść [ doc 50 kB]
Znak sprawy: 159/2019 Data publikacji: 2020-01-16 Data przetargu: 2020-02-05
Data otwarcia ofert: 2020-02-05
Status: Otwarty

Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ doc 57 kB]
Znak sprawy: 153/2019 Data publikacji: 2020-01-15 Data przetargu: 2020-01-31
Data otwarcia ofert: 2020-01-31
Status: Otwarty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ doc 56 kB]
Znak sprawy: 142/2019 Data publikacji: 2020-01-13 Data przetargu: 2020-01-31
Data otwarcia ofert: 2020-01-31
Status: Otwarty

Świadczenie usług serwisowych, napraw bieżących urządzeń elektrycznych produkcji "HAMACHER ELEKTROTECHNIKA" Tychy dla kopalń JSW S.A. w 2020 roku
Pełna treść [ doc 54 kB]
Znak sprawy: 151/2019 Data publikacji: 2020-01-08 Data przetargu: 2020-01-28
Data otwarcia ofert: 2020-01-28
Status: Otwarty

Obsługa zestawem remontowym 4-linowym prac szybowych w Szybie I JSW S.A. KWK "Budryk" w Ornontowicach
Pełna treść [ doc 54 kB]