Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 58/2020 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-25
Status: Otwarty

Wykonanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego JSW S.A. KWK "Budryk" w latach 2020-2021. INFORMUJEMY ŻE ZMIANIE ULEGŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pełna treść [ pdf 2862 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ 1949 kB
ZAŁACZNIK NR 2 -SPECYFIKACJA 1353 kB
ZAŁACZNIK NR 3 -OŚWIADCZENIA 739 kB
ZAŁACZNIK NR 4 - IPU 4766 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5 272 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 -CENNIKI 794 kB
ZAŁACZNIK NR 7 -RODO 479 kB
Znak sprawy: 80/2020 Data publikacji: 2020-11-04 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-30
Status: Otwarty

Prace związane z remontem wielkogabarytowych urządzeń przeróbczych oraz wymianą ich podstawowych elementów w ZPMW JSW S.A. KWK "Budryk". ! Zmianie ulega termin składania wniosów oraz termin licytacji.
Pełna treść [ docx 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 941 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2 1595 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 819 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4245 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5 273 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 791 kB
ZAŁĄCZNIK NR 7 528 kB
Informacja o modyfikacji 699 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 1655 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 4254 kB
Odpowiedź na pytanie. 229 kB
Znak sprawy: 77/2020 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-11-03
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Otwarty

Remont stojaków SHC dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 1377 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1869 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 919 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 4325 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE 274 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6-CENNIK 792 kB
ZAŁACZNIK NR 7 - KLAUZULA RODO 528 kB
Znak sprawy: 28/2020 Data publikacji: 2020-10-13 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-10-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-26
Status: Otwarty

Utwardzenie powierzchni gruntu działek - wydzielenie rezerwowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w sąsiedztwie Zakładu Głównego JSW S.A. KWK "Budryk" - Ulega zmianie termin licytacji.
Pełna treść [ docx 38 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 837 kB
ZAŁACZNIK NR 2 1589 kB
ZAŁACZNIK NR 5 755 kB
ZAŁACZNIK NR 7 528 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 773 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4379 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 274 kB
Znak sprawy: 73/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Otwarty

Ocena stanu technicznego obudowy podszybia Szybu VI na poz. 1290 wraz z projektem naprawy powstłych uszkodzeń obudowy w JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1267 kB
Załącznik nr 2 367 kB
Załącznik nr 3 4282 kB
Załącznik nr 4 275 kB
Załącznik nr 5 26 kB
Załącznik nr 6 789 kB
Znak sprawy: 63/2020 Data publikacji: 2020-09-24 Data przetargu: 2020-10-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-08
Status: Otwarty

Serwis wraz z dostawą części zamiennych systemu hydraulicznego UHSP-S01598-1.0 dla JSW S.A. KWK "Budryk". ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DZIEN 08.10.2020 R.
Pełna treść [ pdf 2819 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załacznik nr 1 1698 kB
załacznik nr 2 5092 kB
Załącznki nr 3 759 kB
Załacznik nr 4 3955 kB
Załącznki nr 5 318 kB
Załącznik nr 6 788 kB
Załącznik nr 7 528 kB