Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 63/2020 Data publikacji: 2020-09-24 Data przetargu: 2020-10-09
Data otwarcia ofert: 2020-09-02
Status: Otwarty

Serwis wraz z dostawą części zamiennych systemu hydraulicznego UHSP-S01598-1.0 dla JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 2843 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załacznik nr 1 1698 kB
załacznik nr 2 5092 kB
Załącznki nr 3 759 kB
Załacznik nr 4 3955 kB
Załącznki nr 5 318 kB
Załącznik nr 6 788 kB
Załącznik nr 7 528 kB
Znak sprawy: 64/2020 Data publikacji: 2020-08-31 Data przetargu: 2020-09-14
Data otwarcia ofert: 2020-08-07
Status: Otwarty

Wykonanie w 2020 r. pomiaru geodezyjnego, modelu przestrzennego i obliczenie rezerwy pojemnościowej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1267 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna 848 kB
Załącznik nr 3 - IPU 3959 kB
Załącznik nr 4 - Cennik 794 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia do blokowania wadium 278 kB
Załącznik nr 6 Klauz._inf.__rodo 26 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedzi 367 kB
Znak sprawy: 61/2020 Data publikacji: 2020-08-17 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-24
Status: Otwarty

Świadczenie usług remontowych instrumentów geodezyjnych dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1840 kB
Załacznik nr 2 1924 kB
Załącznik nr 4 275 kB
Załącznik nr 3 4322 kB
Załącznik nr 5 373 kB
Załącznik nr 6 528 kB
Znak sprawy: 60/2020 Data publikacji: 2020-08-17 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-08-24
Status: Otwarty

Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych, w Chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401, w Chodniku B-1 w pokładzie 402 oraz w Przekopie odstawczym z pokładu 401 w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ docx 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY 1567 kB
ZAŁACZNIK NR 2 - SPECYFIKACJA 3645 kB
ZAŁACZNIK NR 3 -IPU 3797 kB
ZAŁACZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE 282 kB
ZAŁACZNIK NR 5 -CENNIK 786 kB
ZAŁACZNIK NR 6 26 kB
informacja o modyfikacji 375 kB
Załącznik nr 1 po modyfikacji 1501 kB
Załącznik nr 3 po modyfikacji 3764 kB
Znak sprawy: 37/2020 Data publikacji: 2020-08-14 Data przetargu: 2020-09-08
Data otwarcia ofert: 2020-08-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-09-08
Status: Otwarty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla tematu: "Rozbudowa placu składowego urobku w JSW SA KWK "Budryk". Ulega zmianie termin licytacji na dzień 08.09.2020 g. 13:00
Pełna treść [ docx 38 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 657 kB
ZAŁACZNIK NR 2 857 kB
ZAŁACZNIK NR 3 762 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4726 kB
ZAŁACZNIK NR 5 274 kB
ZAŁACZNIK NR 6 26 kB
Znak sprawy: 28/2020 Data publikacji: 2020-08-13 Data przetargu: 2020-08-28
Data otwarcia ofert: 2020-08-21
Status: Otwarty

Utwardzenie powierzchni gruntu działek - wydzielenie rezerwowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w sąsiedztwie Zakładu Głównego JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ docx 37 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 837 kB
ZAŁACZNIK NR 2 1589 kB
ZAŁACZNIK NR 3 871 kB
ZAŁACZNIK NR 4 4035 kB
ZAŁACZNIK NR 5 755 kB
ZAŁACZNIK NR 6 277 kB
ZAŁACZNIK NR 7 528 kB