Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 37/2020 Data publikacji: 2020-08-14 Data przetargu: 2020-09-08
Data otwarcia ofert: 2020-08-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-09-08
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla tematu: "Rozbudowa placu składowego urobku w JSW SA KWK "Budryk". Ulega zmianie termin licytacji na dzień 08.09.2020 g. 13:00
Pełna treść [ docx 38 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 657 kB
ZAŁACZNIK NR 2 857 kB
ZAŁACZNIK NR 3 762 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4726 kB
ZAŁACZNIK NR 5 274 kB
ZAŁACZNIK NR 6 26 kB
informacja o wyborze 141 kB
Znak sprawy: 51/2020 Data publikacji: 2020-07-20 Data przetargu: 2020-07-29
Data otwarcia ofert: 2020-07-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Usługa serwisowa i dostawy części zamiennych do agregatu wody lodowej typu 30RB w układzie chłodzenia gazu z powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie VI JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ docx 38 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1332 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 1467 kB
Załącznik nr 3 - IPU 4595 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia do blokowania wadium 275 kB
Załącznik nr - Klauzula informacyjna RODO 396 kB
Załącznik nr 6 - Cennik 788 kB
Załącznik nr 7 - Oświadczenia oferenta 55 kB
Informacja o wyborze 137 kB
Znak sprawy: 55/2020 Data publikacji: 2020-07-20 Data przetargu: 2020-07-29
Data otwarcia ofert: 2020-07-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:Projekt ukierunkowanego hydroszczelinowania skał UHS w rejonie Ściany Cz-2 w pokładzie 405/1 dla ułatwienia uzyskania pierwszego i regularnego zawału skał stropowych wraz z nadzorem autorskim.
Pełna treść [ docx 37 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 669 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 263 kB
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA 613 kB
Zalącznik nr 4 - IPU 3704 kB
Załącznik nr 5 - WZÓR OSWIADCZENIA DO BLOKOWANIA WADIUM 274 kB
Załącznik nr 6 - KLAUZULA INF. RODO 528 kB
Informacja o wyborze 146 kB