Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 105/2020 Data publikacji: 2021-01-25 Data przetargu: 2021-02-09
Data otwarcia ofert: 2021-02-01
Status: Otwarty

Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy Chodnika D-3 w pokł. 358/1, niezbędne dla prowadzenia eksploatacji pokładu 358/1 Ścianą D-3 dla JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 3297 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 784 kB
ZAŁACZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2852 kB
ZAŁACZNIK NR 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 1040 kB
ZAŁACZNIK NR4-IPU 5182 kB
ZAŁACZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE 272 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6-CENNIK 792 kB
ZAŁACZNIK NR 7-RODO 528 kB
Znak sprawy: 95/2020 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2020-12-29
Data otwarcia ofert: 2020-12-21
Status: Otwarty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Budryk" oraz dzierżawa pojemników w 2021 roku
Pełna treść [ pdf 2711 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 -FORMULARZ 1305 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPECYFIKACJA 901 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 -OSWIADCZENIA OFERENTA 724 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4- IPU 4720 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5-WZÓR OŚWIADCZENIA 276 kB
ZAŁACZNIK NR 6 786 kB
ZAŁĄCZNIK NR 7- RODO 471 kB
Znak sprawy: 63/2020 Data publikacji: 2020-11-26 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2020-12-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-18
Status: Otwarty

Serwis wraz z dostawą części zamiennych systemu hydraulicznego UHSP-S01598-1.0 dla JSW S.A. KWK "Budryk". Ponownie ogłoszony.INFORMUJEMY ŻE ZMIANIE ULEGŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN LICYTACJI. ZMIANIE ULEGŁ TERMIN LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 5049 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1698 kB
Załacznik do Formularz ofertowego/UPU 337 kB
Załącznik nr 2 5092 kB
Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej 563 kB
Załącznik nr 3 759 kB
Załącznik nr 4 3955 kB
Załącznik nr 5 318 kB
Załącznik nr 6 788 kB
Załącznik nr 7 528 kB
Informacja o modyfikacji 1715 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 4309 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 3918 kB
Znak sprawy: 58/2020 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-25
Status: Zamknięty

Wykonanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego JSW S.A. KWK "Budryk" w latach 2020-2021. INFORMUJEMY ŻE ZMIANIE ULEGŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Pełna treść [ pdf 2862 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ 1949 kB
ZAŁACZNIK NR 2 -SPECYFIKACJA 1353 kB
ZAŁACZNIK NR 3 -OŚWIADCZENIA 739 kB
ZAŁACZNIK NR 4 - IPU 4766 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5 272 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 -CENNIKI 794 kB
ZAŁACZNIK NR 7 -RODO 479 kB
Znak sprawy: 80/2020 Data publikacji: 2020-11-04 Data przetargu: 2020-12-16
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-30
Status: Otwarty

Prace związane z remontem wielkogabarytowych urządzeń przeróbczych oraz wymianą ich podstawowych elementów w ZPMW JSW S.A. KWK "Budryk". ! Zmianie ulega termin składania wniosów oraz termin licytacji.Ulega zmianie termin licytacji. Zmianie ulega godzina aukcji elektornicznej.
Pełna treść [ docx 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 941 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2 1595 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 819 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4245 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5 273 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 791 kB
ZAŁĄCZNIK NR 7 528 kB
Informacja o modyfikacji 699 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 1655 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 4254 kB
Odpowiedź na pytanie. 229 kB
Znak sprawy: 77/2020 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-11-03
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Remont stojaków SHC dla Zakładów JSW S.A.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 1377 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2-SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1869 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3-OŚWIADCZENIA OFERENTA 919 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 4325 kB
ZAŁĄCZNIK NR 5-OŚWIADCZENIE 274 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6-CENNIK 792 kB
ZAŁACZNIK NR 7 - KLAUZULA RODO 528 kB