Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Budryk

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Budryk
Znak sprawy: 28/2020 Data publikacji: 2020-10-13 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-10-26 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Utwardzenie powierzchni gruntu działek - wydzielenie rezerwowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w sąsiedztwie Zakładu Głównego JSW S.A. KWK "Budryk" - Ulega zmianie termin licytacji.
Pełna treść [ docx 38 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 837 kB
ZAŁACZNIK NR 2 1589 kB
ZAŁACZNIK NR 5 755 kB
ZAŁACZNIK NR 7 528 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3 773 kB
ZAŁĄCZNIK NR 4 4379 kB
ZAŁĄCZNIK NR 6 274 kB
Znak sprawy: 73/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Ocena stanu technicznego obudowy podszybia Szybu VI na poz. 1290 wraz z projektem naprawy powstłych uszkodzeń obudowy w JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1267 kB
Załącznik nr 2 367 kB
Załącznik nr 3 4282 kB
Załącznik nr 4 275 kB
Załącznik nr 5 26 kB
Załącznik nr 6 789 kB
Informacja o wyborze 146 kB
Znak sprawy: 63/2020 Data publikacji: 2020-09-24 Data przetargu: 2020-10-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-08
Status: Zamknięty

Serwis wraz z dostawą części zamiennych systemu hydraulicznego UHSP-S01598-1.0 dla JSW S.A. KWK "Budryk". ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DZIEN 08.10.2020 R.
Pełna treść [ pdf 2819 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załacznik nr 1 1698 kB
załacznik nr 2 5092 kB
Załącznki nr 3 759 kB
Załacznik nr 4 3955 kB
Załącznki nr 5 318 kB
Załącznik nr 6 788 kB
Załącznik nr 7 528 kB
Znak sprawy: 64/2020 Data publikacji: 2020-08-31 Data przetargu: 2020-09-14
Data otwarcia ofert: 2020-08-07
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :Wykonanie w 2020 r. pomiaru geodezyjnego, modelu przestrzennego i obliczenie rezerwy pojemnościowej obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie.
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 1267 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna 848 kB
Załącznik nr 3 - IPU 3959 kB
Załącznik nr 4 - Cennik 794 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia do blokowania wadium 278 kB
Załącznik nr 6 Klauz._inf.__rodo 26 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedzi 367 kB
Informacja o wyborze 158 kB
Znak sprawy: 61/2020 Data publikacji: 2020-08-17 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu: Świadczenie usług remontowych instrumentów geodezyjnych dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ docx 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 1840 kB
Załacznik nr 2 1924 kB
Załącznik nr 4 275 kB
Załącznik nr 3 4322 kB
Załącznik nr 5 373 kB
Załącznik nr 6 528 kB
informacja o wyborze 130 kB
Znak sprawy: 60/2020 Data publikacji: 2020-08-17 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-08-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych, w Chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401, w Chodniku B-1 w pokładzie 402 oraz w Przekopie odstawczym z pokładu 401 w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ docx 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY 1567 kB
ZAŁACZNIK NR 2 - SPECYFIKACJA 3645 kB
ZAŁACZNIK NR 3 -IPU 3797 kB
ZAŁACZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE 282 kB
ZAŁACZNIK NR 5 -CENNIK 786 kB
ZAŁACZNIK NR 6 26 kB
informacja o modyfikacji 375 kB
Załącznik nr 1 po modyfikacji 1501 kB
Załącznik nr 3 po modyfikacji 3764 kB
informacja o wyborze 169 kB