Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-75/20 Data publikacji: 2020-06-30 Data przetargu: 2020-07-10
Data otwarcia ofert: 2020-07-06
Status: Otwarty

KWK Pniówek ogłasza aukcję elektroniczną nt. Wykonywanie usług zwyżką samochodową wraz z operatorem przy pracach remontowych w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających z awarii w sieci kablowej napowietrznej i oświetlenia zewnętrznego oraz innych prac wymagających zastosowania zwyżki samochodowej dla zakładu górniczego JSW S. A. KWK Pniówek. Uwaga: przesunięcie terminu aukcji.
Pełna treść [ pdf 259 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 246 kB
Załącznik nr 2 specyfikacja techniczna 158 kB
Załącznik nr 3 - oświadczenia oferenta 162 kB
Załącznik nr 4 - IPU 300 kB
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia 225 kB
Załącznik nr 6 - cennik usług w 2020 r. 92 kB
informacja RODO 26 kB
oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-45A/20 Data publikacji: 2020-06-23 Data przetargu: 2020-07-08
Data otwarcia ofert: 2020-07-08
Status: Otwarty

KWK Pniówek ponownie ogłasza przetarg nt.: "Usuwanie usterek i awarii oraz wykonywanie doraźnych prac remontowo-budowlanych w obiektach budowlanych JSW S.A. KWK "Pniówek" w latach 2020-2021". W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Pełna treść [ pdf 195 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 26 kB
Znak sprawy: PZ.227-72/20 Data publikacji: 2020-06-08 Data przetargu: 2020-06-25
Data otwarcia ofert: 2020-06-25
Status: Otwarty

Remont napędu hamulca HOP-VI maszyny wyciągowej szybu II przedział zachodni w JSW S.A. KWK "Pniówek". W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIE KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Pełna treść [ pdf 325 kB]
Znak sprawy: PZ.227-71/20 Data publikacji: 2020-06-02 Data przetargu: 2020-06-18
Data otwarcia ofert: 2020-06-18
Status: Otwarty

Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych KWK "Pniówek". W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIE KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Pełna treść [ pdf 154 kB]
Znak sprawy: PZ.227-55/20 Data publikacji: 2020-04-17 Data przetargu: 2020-05-06
Data otwarcia ofert: 2020-05-06
Status: Zamknięty

Sporządzenie Dodatku nr 1 do Projektu Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego "Pniówek" oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej wg stanu na 31.12.2019 r. Do realizacji zamówienia wybano Przedsiębiorstwo Geologiczne GRAFIT Mirosław Hojka, ul. Harcerska 6a lok. 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Pełna treść [ pdf 156 kB]
Znak sprawy: PZ.227-36/20 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Zamknięty

sporządzanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót remontowych z tytułu usuwania szkód w budynkach, obiektach budowlanych i budowlach zwiazanych z ruchem Zakładów Górniczych JSW S.A. w okresie 01.04.2020-31.12.2021 r.
Pełna treść [ pdf 236 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
236 kB