Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-24/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-25
Data otwarcia ofert: 2021-03-18
Status: Otwarty

KWK Pniówek ogłasza aukcję elektroniczą nt.: Wykonanie projektu remontu mostu przenośnikowego ob. 10.2 w ZPMW KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 276 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 396 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 218 kB
Załącznik nr 3 - IPU 395 kB
Załącznik nr 4 - Wizja lokalna 339 kB
Załącznik nr 5 - oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 348 kB
Załącznik nr 6 - informacja RODO 73 kB
Załącznik nr 7 - oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 8 - oświadczenie przedsiębiorcy o statusie przedsiębiorstwa 183 kB
Znak sprawy: PZ.227-28/21 Data publikacji: 2021-03-01 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

Rekultywacja skarp na terenie składowiska "Kościelniok" JSW S.A. KWK "Pniówek" w latach 2021-2022
Pełna treść [ pdf 489 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - FO 322 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 339 kB
Załącznik nr 3 - IPU 301 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zablokowaniu zobowiązań 357 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wizji lokalnej 190 kB
Informacja RODO 26 kB
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorstwa 107 kB
Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa 184 kB
Znak sprawy: PZ.227-171A/20 Data publikacji: 2021-02-08 Data przetargu: 2021-02-26
Data otwarcia ofert: 2021-02-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-18
Status: Otwarty

PZ.227-171A/20 Remont napowietrznych liniii kablowych i ich konstrukcji wsporczych na trasie od słupa nr 1 do słupa nr7 wzdłuż toru dojazdowego nr 51A na składowisku "Koscielniok". UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT OORAZ LICYTACJI. Modyfikacja załacznika nr 2 Specyfikacja techniczna oraz Załącznika nr 3 Istotne postanowienia umowy.
Pełna treść [ pdf 440 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 formularz ofertowy 409 kB
zał. nr 2 specyfikacja techniczna 385 kB
zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy 376 kB
zał. nr 4 wzór oświadczenia wadium 344 kB
zal. nr 5 wizja lokalna 337 kB
zał. nr 6 RODO 73 kB
zal. nr 7 oświadczenie dużego wykonawcy 107 kB
zał. nr 8 oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 184 kB
zał. nr 2 specyfikacja techniczna-pomodyfikacji 385 kB
zał. nr 3 IPU -po modyfikacji 376 kB
informacja o modyfikacji 259 kB
Znak sprawy: PZ.227-170A/20 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-20
Status: Zamknięty

KWK Pniówek ponownie ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla modernizacji suszarni koncentratu flotacyjnego w JSW S.A. KWK "Pniówek". Do realizacji zadania została wybrana firma: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. Katowice.
Pełna treść [ pdf 701 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 426 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 319 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 470 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia do wadium 52 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa 24 kB
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 435 kB
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 - IPU 463 kB
Informacja o modyfikacji 12.01.2021 294 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 391 kB