Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-39L/19 Data publikacji: 2019-05-16 Data przetargu: 2019-05-23
Data otwarcia ofert: 2019-05-23
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Wykonanie projektu technicznego podłączenia nowo powstałego otworu technologicznego P-3 na poz. 705 do istniejącej sieci rurociągów, służących przesyłaniu mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych z powierzchni terenu do wyrobisk górniczych, wg potrzeb Zamawiającego.
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 160 kB
OŚWIADCZENIE WIZJA LOKALNA 58 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 83 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 256 kB
Znak sprawy: PZ.227-38L/19 Data publikacji: 2019-05-16 Data przetargu: 2019-05-23
Data otwarcia ofert: 2019-05-23
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Wykonanie pieczątek (COLOP/ TRODAT) i wizytówek.
Pełna treść [ pdf 224 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 94 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 56 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 269 kB
Znak sprawy: PZ.227-31L/19 Data publikacji: 2019-05-10 Data przetargu: 2019-05-17
Data otwarcia ofert: 2019-05-17
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Wykonanie operatu wodnoprawnego na odwadnianie zakładu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek" wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 143 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 54 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 341 kB
Znak sprawy: PZ.227-94/19 Data publikacji: 2019-05-09 Data przetargu: 2019-05-28
Data otwarcia ofert: 2019-05-28
Status: Otwarty

Serwis iskrobezpiecznych systemów sterowania i sygnalizacji szybowej produkcji Elcam.
Pełna treść [ doc 72 kB]
Znak sprawy: PZ.227-28L/19 Data publikacji: 2019-05-07 Data przetargu: 2019-05-14
Data otwarcia ofert: 2019-05-14
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Zakup i dostawę wibrometru MMF VM25 do diagnostyki łożysk i maszyn wirujących - 2 sztuki
Pełna treść [ pdf 224 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 75 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 78 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 258 kB
Znak sprawy: PZ.227-27L/19 Data publikacji: 2019-05-07 Data przetargu: 2019-05-14
Data otwarcia ofert: 2019-05-14
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Wykonanie projektu remontu mostu przenośnikowego ob. 11.4 w ZPMW KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 224 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 75 kB
Oświadczenie_wizja lokalna 57 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 55 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 356 kB