Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-130/19 Data publikacji: 2019-07-18 Data przetargu: 2019-08-06
Data otwarcia ofert: 2019-08-06
Status: Otwarty

Wymiana drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych K1, K2, K3 na poziomie 0,0 w budynku starej laxni górniczej.
Pełna treść [ pdf 216 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
216 kB
Znak sprawy: PZ.227-129/19 Data publikacji: 2019-07-18 Data przetargu: 2019-08-06
Data otwarcia ofert: 2019-08-06
Status: Otwarty

Kompleksowa obsługa remontowa kotwiarek pneumatycznych Super Turbo Bolter i kotwiarek pneumatycznych Gopher dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 188 kB]
Znak sprawy: PZ.227-105/19 Data publikacji: 2019-07-16 Data przetargu: 2019-08-01
Data otwarcia ofert: 2019-08-01
Status: Otwarty

Kompleksowa obsługa Punktu Pierwszej Pomocy dla KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 163 kB]
Znak sprawy: PZ.227-47L/19 Data publikacji: 2019-07-09 Data przetargu: 2019-07-18
Data otwarcia ofert: 2019-07-18
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: .: Wykonanie remontu dachu budynku załadowni ob. 5.1 i stacji przygotowania węgla ob. 1.1 w ZPMW KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 224 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 151 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 87 kB
KOSZTORYS NAKŁADCZY 247 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 500 kB
Znak sprawy: PZ.227-133/19 Data publikacji: 2019-07-04 Data przetargu: 2019-07-18
Data otwarcia ofert: 2019-07-18
Status: Otwarty

Kompleksowa obsługa serwisowa pomp pneumatycznych typu Mini/Multi Standard dla KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 132 kB]
Znak sprawy: PZ.227-128/19 Data publikacji: 2019-06-24 Data przetargu: 2019-07-18
Data otwarcia ofert: 2019-07-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-18
Status: Otwarty

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku "Łaźnia Nowa" mocy ok 40 kWp w JSW S.A. KWK "Pniówek". Uwaga w załączeniu wyjaśnienia dot. referencji oraz zmiana ogłoszenia - termin otwarcia przesuniety na 18.07.2019r.
Pełna treść [ pdf 164 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wyjasnienia dot. referencji. 239 kB