Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-162/20 Data publikacji: 2020-11-23 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Otwarty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie pieczątek (COLOP / TRODAT) i wizytówek dla JSW SA KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 449 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 423 kB
Specyfikacja tehniczna 399 kB
Istotne Postanowienia Umowy 359 kB
Wzór oświadzczenia dot. blokowania wadium 348 kB
Umowa powierzenia danych 280 kB
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 73 kB
Znak sprawy: PZ.227-5/21 Data publikacji: 2020-11-23 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Otwarty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Naprawa i atestacja sprzętu strzałowego dla kopalń JSW S.A. w 2021 roku.
Pełna treść [ pdf 400 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 410 kB
Załącznik nr 1A do Formularza Ofertowego 396 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 440 kB
Załącznik nr 3 - IPU 386 kB
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia 351 kB
Informacja RODO 16 kB
Oświadczenie przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-161/20 Data publikacji: 2020-11-18 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-25
Status: Otwarty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Pniówek" oraz dzierżawa pojemników do ich gromadzenia w 2021r.
Pełna treść [ pdf 417 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 425 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 213 kB
Załącznik nr 3 - IPU 305 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia 349 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 16 kB
Załącnzik nr 6 - Oświadczenie przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-159/20 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-11-17
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Przykatwianie stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu chodnika K-8 w pokł. 362/3 i 363 na łącznej długości 994m w KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 519 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 427 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 508 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 404 kB
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 348 kB
CENNIK USŁUG PRODUKCJI POMOCNICZYCH 92 kB
OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY 107 kB
INFORMACJA RODO 73 kB
Znak sprawy: PZ.227-122/20 Data publikacji: 2020-10-27 Data przetargu: 2020-11-09
Data otwarcia ofert: 2020-11-03
Status: Otwarty

PZ. 227-122/20 Remont i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 349 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał nr 1 Formularz Ofertowy 449 kB
zał nr 2 Specyfikacja Techniczna 315 kB
zał nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 801 kB
zał nr 4 wzór oświadczenia 23 kB
zał nr 5 cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych . 92 kB
zał nr 6 Informacja RODO 115 kB
zał nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy. 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-152/20 Data publikacji: 2020-10-26 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-11-03
Status: Otwarty

PZ.227-152/20 Serwis iskrobezpiecznych systemów sterowania i sygnalizacji szybowej oraz sterowania urządzeń przyszybowych i załadowczych produkcji "Elcam" Sp. z o.o. dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 358 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał nr 1 Formularz ofertowy 574 kB
zał nr 2 Specyfikacja Techniczna 398 kB
zał nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 503 kB
zał nr 5 wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowaniw zobowiązań. 352 kB
zał nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
zał nr 4 cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych. 92 kB
zał nr 6 RODO 115 kB