Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-22/20 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-11
Data otwarcia ofert: 2020-03-11
Status: Otwarty

Wykonanie otworu wielkośrednicowego dla KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 131 kB]
Znak sprawy: PZ.227-36/20 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

sporządzanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót remontowych z tytułu usuwania szkód w budynkach, obiektach budowlanych i budowlach zwiazanych z ruchem Zakładów Górniczych JSW S.A. w okresie 01.04.2020-31.12.2021 r.
Pełna treść [ pdf 236 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
236 kB
Znak sprawy: PZ.227-35/20 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.04.2020-31.12.2021 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikajacych z ruchu Zakladów Górniczych JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 237 kB]
Znak sprawy: PZ.227-4L/20 Data publikacji: 2020-01-27 Data przetargu: 2020-01-31
Data otwarcia ofert: 2020-01-31
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Pniówek" ogłasza postępowanie do 50.000,00 zł netto na: Zakup i dostawę młotów z napędem pneumatycznym MP-9K/G w ilości 10 szt. dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 461 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 13 kB
Formularz ofertowy 80 kB
Znak sprawy: PZ.227-10/20 Data publikacji: 2019-12-05 Data przetargu: 2019-12-19
Data otwarcia ofert: 2019-12-19
Status: Otwarty

Naprawa i atestacja sprzętu strzałowego dla kopalń JSW S.A. w 2020 roku.
Pełna treść [ pdf 218 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
218 kB