Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ. 227-192/19 Data publikacji: 2020-03-12 Data przetargu: 2020-03-31
Data otwarcia ofert: 2020-03-31
Status: Otwarty

Wykonanie remontu 2 wymienników ciepła typu 1000/992-3,0V-ET12-e F280-D8/KAZ w stacji odmetanowania przy JSW S.A. KWK "Pniówek". W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wskazane jest wykupywanie dokumentów przez internet - szczegóły w ogłoszeniu.
Pełna treść [ pdf 228 kB]
Znak sprawy: PZ.227-22/20 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-11
Data otwarcia ofert: 2020-03-11
Status: Zamknięty

Wykonanie otworu wielkośrednicowego dla KWK "Pniówek" - wybrano firmę ZOK Sp. z o.o., ul. Boczna 24, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Pełna treść [ pdf 131 kB]
Znak sprawy: PZ.227-36/20 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

sporządzanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej robót remontowych z tytułu usuwania szkód w budynkach, obiektach budowlanych i budowlach zwiazanych z ruchem Zakładów Górniczych JSW S.A. w okresie 01.04.2020-31.12.2021 r.
Pełna treść [ pdf 236 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
236 kB
Znak sprawy: PZ.227-35/20 Data publikacji: 2020-02-03 Data przetargu: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-02-18
Status: Otwarty

Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji jak również pełnienie specjalistycznego nadzoru inwestorskiego w okresie 01.04.2020-31.12.2021 r. dla zadań związanych z usuwaniem szkód wynikajacych z ruchu Zakladów Górniczych JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 237 kB]