Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-159/20 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-11-17
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Przykatwianie stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu chodnika K-8 w pokł. 362/3 i 363 na łącznej długości 994m w KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 519 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 427 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 508 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 404 kB
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 348 kB
CENNIK USŁUG PRODUKCJI POMOCNICZYCH 92 kB
OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY 107 kB
INFORMACJA RODO 73 kB
Znak sprawy: PZ.227-152/20 Data publikacji: 2020-10-26 Data przetargu: 2020-11-10
Data otwarcia ofert: 2020-11-03
Status: Otwarty

PZ.227-152/20 Serwis iskrobezpiecznych systemów sterowania i sygnalizacji szybowej oraz sterowania urządzeń przyszybowych i załadowczych produkcji "Elcam" Sp. z o.o. dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 358 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał nr 1 Formularz ofertowy 574 kB
zał nr 2 Specyfikacja Techniczna 398 kB
zał nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 503 kB
zał nr 5 wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowaniw zobowiązań. 352 kB
zał nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
zał nr 4 cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych. 92 kB
zał nr 6 RODO 115 kB
Znak sprawy: PZ.227-138/20 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-10-30
Data otwarcia ofert: 2020-10-28
Status: Anulowany

JSW KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie remontu budynku posterunku nr 2 - Brama Towarowa KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 279 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 431 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 198 kB
KOSZTORYS NAKŁADCZY 48 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 744 kB
Oświadczenie o satusie przedsiębiorstwa 190 kB
WZÓR OŚWIADCZENIA do blokowania wadium 192 kB
Oświadczenie_wizja lokalna 260 kB
Informacja RODO 26 kB
Znak sprawy: PZ.227-121/20 Data publikacji: 2020-10-19 Data przetargu: 2020-10-29
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Otwarty

Świadczenie usług remontowych instrumentów geodezyjnych dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 342 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 363 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 212 kB
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 430 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 225 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 76 kB
Sprostowanie do ogłoszenia 110 kB
Znak sprawy: PZ.227-98/20 Data publikacji: 2020-10-14 Data przetargu: 2020-10-26
Data otwarcia ofert: 2020-10-21
Status: Otwarty

PZ.227-98/20 Przegląd wyłączników 6kV zabudowanych w rozdzielni głównej 6kVRG-2 w JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 340 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał nr 1 Formularz Ofertowy 400 kB
zał nr 2 Specyfikacja techniczna 268 kB
zał nr 3 Umowa 426 kB
zał nr 4 wzór oświadczeń 344 kB
zał nr 5 cennik 97 kB
zał nr 6 RODO 26 kB
zał nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-101/20 Data publikacji: 2020-09-30 Data przetargu: 2020-10-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-07
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie usług koparką dwudrogową ATLAS dla potrzeb ZP KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 428 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 320 kB
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 38 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 704 kB
WZÓR OŚWIADCZENIA DO BLOKOWANIA WADIUM 352 kB
CENNIK USŁUG POMOCNICZYCH 92 kB
OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDIĘBIORSTWA 184 kB
INFORMACJA RODO 26 kB