Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Pniówek

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Pniówek
Znak sprawy: PZ.227-170A/20 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-20
Status: Otwarty

KWK Pniówek ponownie ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla modernizacji suszarni koncentratu flotacyjnego w JSW S.A. KWK "Pniówek". Uwaga!!! Przesunięcie terminu rozpoczęcia licytacji z dnia 25.01.2021 r. na dzień 27.01.2021r.
Pełna treść [ pdf 701 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 426 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 319 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 470 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia do wadium 52 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa 24 kB
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 435 kB
Zmodyfikowany Załącznik nr 3 - IPU 463 kB
Informacja o modyfikacji 12.01.2021 294 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 391 kB
Znak sprawy: PZ.227-171/20 Data publikacji: 2020-12-15 Data przetargu: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

Remont napowietrznych linii kablowych i ich konstrukcji wsporczych na trasie od słupa nr 1 do słupa nr 7 wzdłuż toru dojazdowego nr 51A na skladowisku odpadów "Kościelniok" - PZ.227-171/20
Pełna treść [ pdf 442 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załacznik nr 1 Formularz ofertowy 409 kB
załacznik nr 2 specyfikacja techniczna 385 kB
załacznik nr 3 istotne postanowienia umowy 376 kB
załacznik nr 4 wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 344 kB
załacznik nr 5 wizja lokalna 337 kB
załacznik nr 6 Informacja RODO 73 kB
załącznik nr 7 oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-170/20 Data publikacji: 2020-12-08 Data przetargu: 2020-12-21
Data otwarcia ofert: 2020-12-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-15
Status: Anulowany

KWK Pniówek ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla modernizacji suszarni koncentratu flotacyjnego w JSW S.A. KWK "Pniówek". Unieważnienie auckji.
Pełna treść [ pdf 701 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 433 kB
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna 319 kB
Załącznik nr 3 - IPU 470 kB
Załąćznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 52 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa 24 kB
Informacja o zapytaniu i odpowiedzi 212 kB
Informacja o modyfikacji 246 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji 426 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 319 kB
Znak sprawy: PZ.227-162/20 Data publikacji: 2020-11-23 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Otwarty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie pieczątek (COLOP / TRODAT) i wizytówek dla JSW SA KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 449 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 423 kB
Specyfikacja tehniczna 399 kB
Istotne Postanowienia Umowy 359 kB
Wzór oświadzczenia dot. blokowania wadium 348 kB
Umowa powierzenia danych 280 kB
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 73 kB
Znak sprawy: PZ.227-5/21 Data publikacji: 2020-11-23 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-30
Status: Zamknięty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Naprawa i atestacja sprzętu strzałowego dla kopalń JSW S.A. w 2021 roku. - wybrano oferty firm: Główny Instytut Górnictwa, HASO Sp. z o.o., Sp. k. i Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A.
Pełna treść [ pdf 400 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 410 kB
Załącznik nr 1A do Formularza Ofertowego 396 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 440 kB
Załącznik nr 3 - IPU 386 kB
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia 351 kB
Informacja RODO 16 kB
Oświadczenie przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: PZ.227-161/20 Data publikacji: 2020-11-18 Data przetargu: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-11-25
Status: Zamknięty

KWK "Pniówek" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Pniówek" oraz dzierżawa pojemników do ich gromadzenia w 2021r. - wybrano ofertę firmy Recykling Południe Sp. z o.o.
Pełna treść [ pdf 417 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 425 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 213 kB
Załącznik nr 3 - IPU 305 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia 349 kB
Załącznik nr 5 - Informacja RODO 16 kB
Załącnzik nr 6 - Oświadczenie przedsiębiorcy 107 kB