Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 285/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-22 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-11-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie przebudowy przekopu N-2 taśmowego poziom 830 i przecinki I za pomocą spągoładowarki i MW w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 222 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 273 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 213 kB
Załącznik nr 4 - IPU 389 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 227 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 327/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-21
Data otwarcia ofert: 2019-12-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na roboty górnicze związane z wykonaniem pobierki spągu Pętli szybu VI poz. 1290 na odcinku 145 mb oraz Przekopu C-1 poz. 1290 na odcinku 200 mb całą szerokością wyrobisk w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 334/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-20 Data przetargu: 2019-12-06
Data otwarcia ofert: 2019-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług obejmujących wykonanie robót energomechanicznych elektrycznych pod ziemią dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 40 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 39 kB
załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 46 kB
załącznik nr 4 - IPU 105 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia -blokada faktur 51 kB
załącznik nr 6 - cennik 307 kB
Znak sprawy: 347/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-20 Data przetargu: 2019-12-05
Data otwarcia ofert: 2019-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wymiana i remont zestawu kół linowych kierujących typu 2L-5000 górniczego wyciągu szybowego szybu "Paweł" w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 40 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 68 kB
Zał. 3 Oświadczenia oferenta 40 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 142 kB
Zał. 5 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 553 kB
Zał. 6 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 29 kB
Zał. 7 Oświadczenie o zapoznaniu się z rejonem prac 27 kB
Informacja - RODO 22 kB
Znak sprawy: 312/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-19 Data przetargu: 2019-12-13
Data otwarcia ofert: 2019-12-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania nr 2 wraz z infrastrukturą w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 69 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 57 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 188 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 46 kB
Załącznik nr 4 - IPU 260 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zapozaniu się z miejscem robót 38 kB
Załącznik nr 6- Cennik opłat 683 kB
Załącznik nr 7 - blokada faktur 31 kB
Znak sprawy: 318/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-11-19 Data przetargu: 2019-12-03
Data otwarcia ofert: 2019-11-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Zapewnienie transportu urobku w trakcie prowadzenia robót przodkowych związa-nych z rozcięciem partii pokładu 405/3 dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 102 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Zał. nr 2 -Specyfikacja techniczna 98 kB
Zał. nr 2 do Specyfikacji Technicznej 223 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 45 kB
Zał. nr 4 - IPU 169 kB
Zał. nr 5 - Cennik 335 kB
Zał. nr 6 - Blokada należności 30 kB
Informacja - RODO 17 kB