Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 276/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-19
Data otwarcia ofert: 2019-10-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy Chodnika Bw-3 bad. w pokł. 401, niezbędne dla prowadzenia eksploatacji pokładu 401 Ścianą Bw-3 dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 279/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-19 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wykonanie robót związanych z likwidacją szybu "Krywałd" wraz z podziemnymi wyrobi-skami górniczymi zlokalizowanymi w jego rejonie dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 55 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 137 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 52 kB
Załącznik nr 4 - IPU 207 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Załacznik nr 1 do wymagań technicznych - wizja lokalna 24 kB
Znak sprawy: 280/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-02
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: dostosowanie wyrobisk wentylacyjnych do szybu V poz. 550 m do obowiązujących prze-pisów dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 41 kB
Załącznik nr 2. Wymagania techniczne 128 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 42 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 193 kB
Załącznik nr 5. Cennik 690 kB
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 289/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-17 Data przetargu: 2019-09-25
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności od 10 - 16 ton dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, Ruch Zofiówka, Ruch Jastrzębie
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 41 kB
Zał. nr 2 - Oświadczenia Oferenta 36 kB
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 80 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobo 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 284/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-09-27
Data otwarcia ofert: 2019-09-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Kompleksowa wymiana krzeseł szybowych na poziomach 713m i 838m oraz elementów zbrojenia rząpia szybu III KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia wraz z dostawą materiałów.
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 45 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 45 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia oferenta 36 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowią 17 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
Zał. nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 222 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 268/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10 Data przetargu: 2019-10-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja instalacji do odwadniania odpadów flotacyjnych w ZPMW KWK Borynia-Zofiówka-JastrzębieRuch Borynia - opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych oraz zabudowa i uruchomienie urządzeń pochodzących ze zlikwidowanej kopalni Krupiński
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1. Formularz ofertowy 44 kB
zał. 2. Oświadczenia Oferenta 45 kB
zał. 3. Specyfikacja techniczna 73 kB
zał. 4. Istotne Postanowienia Umowy 134 kB
zał. 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
zał. 6. Cennik KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębe Ruch Borynia 222 kB
zał. 8. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Informacja o modyfikacji zapisów ogloszenia o aukcji 268RWZP19 32 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 50 kB
zał. 3 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 73 kB
zał. 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 134 kB