Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 001/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-23 Data przetargu: 2019-02-13
Data otwarcia ofert: 2019-02-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie przebudowy wraz z pobierką spągu i pobierki spągu w przekopie wznoszącym W-9a w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 89 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 54 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 76 kB
Załącznik ST nr 1 ST Mapa wyrobisk górniczych 695 kB
Załącznik ST nr 2.1 Projektowane warunki geologiczno-gornicze 196 kB
Załącznik ST nr 2.2 Projektowane warunki geologiczno-gornicze 424 kB
Załącznik ST nr 3.1 Przekrój geologiczny 268 kB
Załącznik ST nr 3.2 Przekrój geologiczny 333 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 56 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 99 kB
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 51 kB
Załącznik nr 6. Cennik 104 kB
Znak sprawy: 003/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-23 Data przetargu: 2019-02-06
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną nt: Zapewnienie transportu urobku w trakcie prowadzenia robót przodkowych związanych z rozcięciem partii pokładu 407/3 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 003 R WZP 19 43 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 003 R WZP 19 88 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 003 R WZP 19 43 kB
Załącznik nr 4 - IPU 003 WZP 19 176 kB
Załącznik nr 5 - 003 WZP 19.docx 782 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia - blokada faktur 30 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 007/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-23 Data przetargu: 2019-02-06
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na usługę w zakresie: Obsługa transportu materiałów szybem Krywałd/Foch II i podziemnymi wyrobiskami w KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 - Formularz Ofertowy 41 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 173 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 58 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanoweinia Umowy 251 kB
Załacznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 194 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia do blokady wadium 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 013/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-22
Data otwarcia ofert: 2019-02-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika Cz-5 badawczego w pokładzie 364/2 poprzez zabudowę podciągów stalowych i kotwienie kotwami strunowymi dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 012/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-22
Data otwarcia ofert: 2019-02-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika D-2 w pokładzie 358/1 poprzez zabudowę podciągów stalowych i kotwienie kotwami strunowymi dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 025/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-01-22 Data przetargu: 2019-02-05
Data otwarcia ofert: 2019-01-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną nt: Wykonanie wzmocnienia chodnika 31a w pokładzie 405/3 dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 - Formularz Ofertowy 48 kB
Zał. 2 - Specyfikacja techniczna 96 kB
Zał. 1 do Specyfikacji Technicznej 199 kB
Zał. 2 do Specyfikacji Technicznej 544 kB
Zał. 3 - Oświadczenia oferenta 34 kB
Zał. 4 - Istotne Postanowienia Umowy 177 kB
Zał. 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 18 kB
Informacja - RODO 17 kB