Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 200/R/20 Data publikacji: 2020-11-24 Data przetargu: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-01
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie usługi uśredniania węgla wsadowego na zwałach własnych i zewnętrznych KWK Borynia-Zofiówka
Pełna treść [ pdf 84 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 57 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 33 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 105 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 271 kB
Załącznik nr 5 - Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 067/INW/20 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na zakup wraz z dostawą dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie reflektometru optycznego
Pełna treść [ pdf 72 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja -RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia o blokowaniu wadium 24 kB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 56 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 42 kB
Załącznik nr 3 IPU 124 kB
Znak sprawy: 186/R/20 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-03
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na montaż i demontaż rurociągów odmetanowania (2 zadania): 1. Wykonanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk 2. Wykonanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 440 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 321 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 256 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 354 kB
Zał. 4 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 224 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 191 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 081/INW/20 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-10
Data otwarcia ofert: 2020-12-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Remont zbiornika wody obiegowej ap. 200 dla ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 53 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 47 kB
Załącznik nr 3 - IPU 127 kB
Załącznik nr 4 - Wizja lokalna 24 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Cennik opłat 769 kB
Znak sprawy: 198/R/20 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-03
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych w JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy 60 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 39 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 91 kB
Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia blokada wadium 31 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o Modyfikacji 198 R 20 24 kB
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy po modyfikacji 60 kB
Znak sprawy: 201/R/20 Data publikacji: 2020-11-19 Data przetargu: 2020-12-01
Data otwarcia ofert: 2020-11-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki oraz MW przekopu kierunkowego wschodniego na poz. 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy 87 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja Techniczna 82 kB
Załącznik nr 2. do Specyfikacji Technicznej 2153 kB
Załącznik nr 3. do Specyfikacji Technicznej 523 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 156 kB
Załącznik nr 4. Wzór ośwadczenia 52 kB
Załącznik nr 5. Cennik 92 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB