Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 113/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-21 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Najem śluz wentylacyjnych, zasilanych elektrycznie, dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 42 kB
Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego 13 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 65 kB
Załącznik nr 2a do Specyfikacji Technicznej 57 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 47 kB
Załącznik nr 4. Istotne postanowienia umowy 117 kB
Załącznik nr 5. Cennik 645 kB
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenie do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 084/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-20
Data otwarcia ofert: 2019-04-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie zadania naprawczego z tytułu szkód górniczych pn.: "Budowa przepompowni ścieków oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Floriana i ul. Szkolnej w Krzyżowicach"
Pełna treść [ pdf 46 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 101/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-20 Data przetargu: 2019-04-05
Data otwarcia ofert: 2019-04-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Utrzymanie stacji sprężarek głównych wraz z siecią rurociągów sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 129 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 53 kB
Zał. nr 2 Wymagania techniczne 138 kB
Zał. nr 3 Oświadczenia Oferenta 47 kB
Zał. nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 239 kB
Zał. nr 5 Cennik opłat i usług 4729 kB
Zał. nr 6 Wykaz osób 31 kB
Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 273 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 087/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-20 Data przetargu: 2019-04-03
Data otwarcia ofert: 2019-03-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wykonanie przebudowy chodnika wodnego na poz. 850 m dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 89 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy 37 kB
Zał nr 2 - Specyfikacja Techniczna 90 kB
Zał nr 3 - Oświadczenie Oferenta 38 kB
Zał nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 161 kB
Zał nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 093/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-20 Data przetargu: 2019-04-03
Data otwarcia ofert: 2019-03-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Dostawa i zabudowa hydraulicznego wyciągacza wozów na zrębie szybu IVz KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 40 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 54 kB
Zał. nr 3 Oświadczenia Oferenta 63 kB
Zał. nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
Zał. nr 5 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 1533 kB
Zał. nr 6 Wzór oświadczenia do blokowania wadium 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 082/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-03-20 Data przetargu: 2019-04-01
Data otwarcia ofert: 2019-03-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenia usług obejmujących wykonanie robót energomaszynowych pod ziemią dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 51 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikcacja techniczna 43 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 43 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 102 kB
Załącznik nr 5 - Cennik usług KWK 527 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o blokadzie należności 19 kB
Załącznik nr 7 - Zarządzenie KRZG 17 MB