Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 089/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-06-12
Data otwarcia ofert: 2019-06-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenia usług obejmujących wykonanie remontów wózków hamulcowych kolejek spągowych dla kopalń JSW S.A. w 2019 r.
Pełna treść [ pdf 130 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 95 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikcacja techniczna 44 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 39 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 132 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o blokadzie należności 19 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 161/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-06-05
Data otwarcia ofert: 2019-05-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja układu zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyny wyciągowej oraz sygnalizacji szybowej zainstalowanej w przedziale południowym szybu Jas I KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie.
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 56 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 33 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 90 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenie - blokada 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 148/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-20 Data przetargu: 2019-06-11
Data otwarcia ofert: 2019-06-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: Wykonywanie usług transportowych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice w celu przewozu osób, dokumentacji oraz materiałów-autobusami, samochodami dostawczo-osobowymi i ciężarowymi.
Pełna treść [ pdf 86 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 214 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja Techniczna 220 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta 134 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 475 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 147 kB
Załącznik nr 1 do Wymagań Technicznych 194 kB
Załącznik nr 1 do IPU 232 kB
Załącznik nr 2 do IPU 244 kB
Załącznik nr 3 do IPU 194 kB
Znak sprawy: 164/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-17
Data otwarcia ofert: 2019-06-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika Bw-4 badawczego w pokładzie 401 poprzez zabudowę podciągów stalowych i kotwienie kotwami strunowymi dla JSW S.A. KWK Budryk oraz realizacją projektu optymalizacji systemów obudowy wyrobisk korytarzowych w JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 159/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-15
Data otwarcia ofert: 2019-05-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przeglądów okresowych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych dla dwóch układów kogeneracyjnych 4MWe każdy typu ECOMAX 40 w okresie od 22 000 godzin pracy do 30 000 godzin pracy, zabudowanych na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 141/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-05-14 Data przetargu: 2019-06-05
Data otwarcia ofert: 2019-05-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie przebudowy przekopu F taśmowego poz. 900 w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 41 kB
Zał. 2 Specyfikacja Techniczna 61 kB
Zał. 3 Oświadczenie Oferenta 39 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 105 kB
Zał. 5 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 321 kB
Zał. 6 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 262 kB
Informacja - RODO 17 kB