Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 063/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-02 Data przetargu: 2020-04-10
Data otwarcia ofert: 2020-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Drążenie pochylni S-1 w pokł. 405/2 i chodnika S-1 w pokł. 405/2 w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 88 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 138 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 59 kB
Załącznik nr 4. Istotne postanowienia umowy 216 kB
Załącznik nr 5. Cennik usług produkcji pomocniczej 156 kB
Załącznik nr 6. Blokada wadium 17 kB
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 060/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-31
Data otwarcia ofert: 2020-04-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Prace pomocnicze w wyrobiskach podziemnych dla Wydziału GG 3 dla JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 069/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-27 Data przetargu: 2020-04-24
Data otwarcia ofert: 2020-04-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remoint obmurza paleniska suszarki nr 2 w budynku suszarni ob. 4.1 ZPMW KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 53 kB
Załcznik nr 1a - Przedmiar robót 1484 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 67 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta 59 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 109 kB
Załącznik nr 5 - Wizja lokalna 35 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o blokadzie faktur 53 kB
Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 158 kB
Informacja RODO 41 kB
Załącznik - oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 062/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-27
Data otwarcia ofert: 2020-04-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót górniczych związanych z drążeniem Przekopu technologicznego poz.1290 w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 057/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-26 Data przetargu: 2020-04-09
Data otwarcia ofert: 2020-04-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie rozpoznania geologicznego dla KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 50 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 59 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie 43 kB
Załącznik nr 4. Istotne postanowienia umowy 128 kB
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 19 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 043/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-19 Data przetargu: 2020-04-06
Data otwarcia ofert: 2020-03-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizację systemu nagrzewnic szybu ,,Ludwik" w JSW S.A. KWK Pniówek. UWAGA ZMIANA TERMINU AUKCJI NA 06.04.2020.
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 65 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 37 kB
Zał. 1-3 do Wymagań technicznych 6299 kB
Zał. 3 Oświadczenia oferenta 62 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 118 kB
Zał. nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy 31 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 53 kB
Zał. 6 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB