Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 165/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-21 Data przetargu: 2020-09-29
Data otwarcia ofert: 2020-09-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie przebudowy wagi najazdowej zlokalizowanej przy KWK Jastrzębie - Bzie
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 Formularz Ofertowy 72 kB
zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 43 kB
zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 112 kB
zał. nr 2 do Specyfikacji technicznej 765 kB
zał. nr 3 do Specyfikacji technicznej (Obmiar) 2498 kB
zał. nr 3 Wzór umowy 93 kB
zał. nr 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 32 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 161/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-18 Data przetargu: 2020-10-02
Data otwarcia ofert: 2020-09-30 Otwarcie ofert przesunięto na:
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Likwidacja obiektów drobnicowej sprzedaży węgla deputatowego dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów UWAGA Przesunięto termin składania ofert z dnia 23.09.2020 r. na dzień 30.09.2020 r. oraz aukcji z dnia 25.09.2020 r. g.12:00 na dzień 02.10.2020 r. g. 12:00.
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 73 kB
załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 73 kB
załącznik nr 3 - Dodatkowe Oświadczenie 29 kB
załącznik nr 4 - IPU 138 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia blokada faktur 24 kB
załącznik nr 6 - Cennik 823 kB
Znak sprawy: 156/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-17 Data przetargu: 2020-10-01
Data otwarcia ofert: 2020-09-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wiercenie otworów badawczych rdzeniowych w KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 434 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 499 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 490 kB
Zał. nr 3 IPU 393 kB
Zał. nr 4 Oświadczenie 355 kB
Zał. nr 5 Wykaz Stawek Obowiązujących u Zamawiającego 404 kB
Znak sprawy: 045/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-09 Data przetargu: 2020-09-28
Data otwarcia ofert: 2020-09-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont urządzeń klimatyzacji zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 79 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 57 kB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 415 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 147 kB
Załącznik nr 1 do umowy 265 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 294 kB
Informacja RODO 17 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 038/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-09 Data przetargu: 2020-09-22
Data otwarcia ofert: 2020-09-15
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na serwis i naprawa pomp typu HM, MM, HP-25, P200-HMC, VS, GR15H, SP 30 - 80, Tsurumi: KRS2-150, KTV 2 - 80, 150-100 EFI-HP-MS w ZPMW KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia i Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja -RODO 20 kB
Załącznik nr 1 do formularz ofertowego 113 kB
Załącznik nr 1 do IPU 126 kB
Załącznik -Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 125 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 60 kB
Załącznik nr 3 IPU 139 kB
Znak sprawy: 158/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-09-08 Data przetargu: 2020-09-18
Data otwarcia ofert: 2020-09-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Obsługa górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w przedziałach południowym i północnym szybu II w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 81 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 71 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 104 kB
Załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 189 kB
Załącznik nr 4 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 30 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 24 kB
Załącznik nr 6 Cennik opłat stosowanym przez KWK Knurów-Szczygłowice 884 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB