Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 214/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-19 Data przetargu: 2019-08-13
Data otwarcia ofert: 2019-08-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Obsługę i utrzymanie przenośników taśmowych stanowiących część ciągu odstawy w trakcie prowadzenia robót przodkowych związanych z rozcięciem partii pokładu 405/3 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 37 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - dodatkowe ośw. oferenta 29 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 95 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 40 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 180 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o0 zgodzie na zablok. zobowiązań 29 kB
Zał. nr 6 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 540 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 232/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-19 Data przetargu: 2019-08-01
Data otwarcia ofert: 2019-07-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na przykatwianie 4 rzędów stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu i ociosów pochylni B-1 (1030m), pochylni B-2 (740m), przecinki B-1 (55m) oraz przekopu wznoszącego B-11 (145m) w pokł. 404/4 i 404/4+405/1 na łącznej długości 1970 m w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 211 kB
Załącznik nr 1 do Wymagań Technicznych - Schemat wzmocnienia obudowy – pochylnia B-1, pochylnia B-2, przecinka B-1 ... 242 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 223 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta 192 kB
Załącznik nr 4 - IPU 286 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia do blokowania wadium 189 kB
Załącznik nr 6 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 384 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 222/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-18 Data przetargu: 2019-08-01
Data otwarcia ofert: 2019-07-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych 6kV typu CROK-6 dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne 48 kB
Załącznik nr 2 - Formularz ofetowy 45 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 36 kB
Załącznik nr 4 - IPU 109 kB
Załącznik nr 5 -Blokada 22 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 228/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-16 Data przetargu: 2019-07-30
Data otwarcia ofert: 2019-07-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na drążenie przekopu wentylacyjnego i komory montażu sekcji poziom 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 65 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 84 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 52 kB
Załącznik nr 4. Istotne postanowienia umowy 162 kB
Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 51 kB
Załącznik nr 6. Cennik 2019 305 kB
Znak sprawy: 219/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-11 Data przetargu: 2019-07-31
Data otwarcia ofert: 2019-07-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: zaprojektowanie i wykonanie wizualizacji oraz zdalnego sterownia pól rozdzielczych SN rozdzielni 6kV "S" na poziomie 900 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 130 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 35 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 48 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia Oferenta 60 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 112 kB
Zał. nr 5 Cennik 2062 kB
Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia 1630 kB
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 215/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-10
Data otwarcia ofert: 2019-07-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie rekultywacji biologicznej 4,5 ha powierzchni skarp na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. "Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie’’
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja -RODO 17 kB