Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 127/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-10 Data przetargu: 2020-07-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-17
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wykonanie usługi w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez KWK "Jastrzębie-Bzie".
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Zał. 1 - Formularz ofertowy 101 kB
Zał. 2 - Specyfikacja techniczna 77 kB
Zał. 3 - Istotne Postanowienia Umowy 155 kB
Zał. 4 - Wzór oświadczenia o zgdzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Znak sprawy: 130/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-09
Data otwarcia ofert: 2020-07-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika Cz-5a w pokł. 364/2, poprzez zabudowę podciągów stalowych i kotwienie kotwami strunowymi dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 26 kB
Oświadczenie JSW S.A. o statusie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 122/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-07 Data przetargu: 2020-07-21
Data otwarcia ofert: 2020-07-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: usługi zwałowania i pryzmowania węgla na zwałach wykonywane za pomocą spycharek świadczone na rzecz JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 122 R WRP 20 46 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 122 R WRP 20 79 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia oferenta 122 R WRP 20 36 kB
Zał. nr 4- Istotne Postanowienia Umowy 122 R WRP 20 100 kB
Zał. nr 5 - Cennik usług świadczonych na rzecz firm obcych 122 R WRP 20 32 kB
Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia 122 R WRP 20 25 kB
Informacja - RODO 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 017/INW/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-07
Data otwarcia ofert: 2020-07-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Remonty i legalizację metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla JSW S.A. w roku 2020
Pełna treść [ pdf 299 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 134/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-06
Data otwarcia ofert: 2020-07-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy iskrobezpiecznych systemów komunikacji radiowej typu MCA 1000 oraz FLEXCOM-MULTICOM dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2020 roku
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 117/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-02 Data przetargu: 2020-07-20
Data otwarcia ofert: 2020-07-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-13
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wydrążenie chodnika A-31a pokład 404/2 łg w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka" - Ruch "Borynia.
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 58 kB
Zał. nr 1a do Formularza ofertowego 819 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 85 kB
Zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 150 kB
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia - zabl. zobow. 271 kB
Zał. nr 5 - Cennik 240 kB
Informacja - RODO 26 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB