Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 137/2018/KSz Data publikacji: 2019-01-18 Data przetargu: 2019-01-29
Data otwarcia ofert: 2019-01-29
Status: Otwarty

JSW SA KWK "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł na: Dostawę 2 zestawów pomp głębinowych GCA.5.04 z silnikiem SMP-6 dla ZPMW, KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 289 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 Wymagania Techniczne 765 kB
załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 990 kB
załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 3918 kB
Znak sprawy: 12190006 Data publikacji: 2019-01-16 Data przetargu: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

Wyłonienie wykonawców robót wynikających z tytułu napraw szkód zlecanych przez Zakłady Górnicze JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020 r. w zakresie robót rozbiórkowych budynków i obiektów budowlanych.
Pełna treść [ pdf 46 kB]
Znak sprawy: 12190005 Data publikacji: 2019-01-16 Data przetargu: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

Wyłonienie wykonawców robót wynikających z tytułu napraw szkód zlecanych przez Zakłady Górnicze JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020r.w zakresie robót remontowo-budowlanych i profilaktycznego zabezpieczenia budynków.
Pełna treść [ pdf 501 kB]
Znak sprawy: 12190010 Data publikacji: 2019-01-16 Data przetargu: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

Wyłonienie Wykonawców robót wynikających z tytułu napraw szkód zlecanych przez Zakłady Górnicze JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020r.w zakresie robót torowych, remontów sieci trakcyjnej i urządzeń s.r.k.
Pełna treść [ pdf 466 kB]
Znak sprawy: 12190007 Data publikacji: 2019-01-16 Data przetargu: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

Wyłonienie Wykonawców robót wynikających z tytułu napraw szkód zlecanych przez Zakłady Górnicze JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020r.w zakresie naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, CO i elektrycznej oraz awaryjnych napraw sieci wodociągowej wielkośrednicowej własności GPW S.A.
Pełna treść [ pdf 526 kB]
Znak sprawy: 12190008 Data publikacji: 2019-01-16 Data przetargu: 2019-01-30
Data otwarcia ofert: 2019-01-30
Status: Otwarty

Wyłonienie wykonawców robót wynikających z tytułu napraw szkód zlecanych przez Zakłady Górnicze JSW S.A. w okresie 01.04.2019÷31.03.2020 r. w zakresie robót inżynieryjnych wodno-melioracyjnych, remontów sieci melioracyjnych.
Pełna treść [ pdf 363 kB]