Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200201/2020 Data publikacji: 2020-09-23 Data przetargu: 2020-10-07
Data otwarcia ofert: 2020-09-30
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na remont 3 pomp SONDEX-IP 150-150-250-21 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 422 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik_1_Formularz_ofertowy 1661 kB
Załącznik_2_Specyfikacja_techniczna 813 kB
Załącznik_3_Istotne_postanowienia_umowy 5763 kB
Załącznik_4_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 322 kB
Załącznik_5_Cennik_opłat 650 kB
Załącznik_6_Oświadczenie _dużego_przedsiębiorcy 165 kB
Znak sprawy: 12200160 Data publikacji: 2020-09-23 Data przetargu: 2020-09-30
Data otwarcia ofert: 2020-09-28
Status: Otwarty

Remont nawierzchni przed budynkiem cechowni dla potrzeb KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 336 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁ. 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1768 kB
ZAŁ. 1A - ZAŁ. NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 878 kB
ZAŁ. 1B - ZAŁ. NR 2 DO DPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 1461 kB
ZAŁ 2 - FORMULARZ OFERTOWY 1888 kB
ZAŁ. 3 - IPU 7257 kB
ZAŁ. 4 - CENNIK 881 kB
ZAŁ. 5 - BLOKADA WADIUM 293 kB
Znak sprawy: 7/2020/KSz Data publikacji: 2020-09-23 Data przetargu: 2020-09-28
Data otwarcia ofert: 2020-09-28
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 nt.: Malowanie korytarzy głównych w łaźni górniczej nr 1 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 364 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik_1_Formularz _ofertowy 291 kB
Załacznik_3_IPU 4686 kB
Załącznik_2_Wymagania_techniczne 585 kB
Znak sprawy: 4/2020/KSz Data publikacji: 2020-09-16 Data przetargu: 2020-09-25
Data otwarcia ofert: 2020-09-25
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 nt.: Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub odzysku odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków KWK "Knurów-Szczygłowice".UWAGA: ZMIANA TERMINU
Pełna treść [ pdf 374 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik_1_Formularz_ofertowy 296 kB
załacznik_2_Specyfikacja_techniczna 1779 kB
Załącznik_3_IPU 5149 kB
zmiana terminu 272 kB
Znak sprawy: 12200149 Data publikacji: 2020-09-16 Data przetargu: 2020-09-23
Data otwarcia ofert: 2020-09-23
Status: Otwarty

Naprawa szkód w budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach przy ulicy Ks. Roboty 35 w ramach usuwania szkód górniczych
Pełna treść [ pdf 2707 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Specyfikacja Techniczna 1006 kB
Formularz Ofertowy 1417 kB
Istotne postanowienia umowy 4666 kB
Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 282 kB
Informacja RODO 532 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
Znak sprawy: 12200129 Data publikacji: 2020-09-15 Data przetargu: 2020-09-29
Data otwarcia ofert: 2020-09-22
Status: Otwarty

Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz raportem z badań niszczących i nieniszczących konstrukcji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kopalnianej stanowiącego dojazd do KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów".
Pełna treść [ pdf 413 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 388 kB
Wymagania techniczne 234 kB
Istotne postanowienia umowy 470 kB
Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 174 kB
Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 311 kB
Cennik 867 kB
Informacja - RODO 20 kB
OŚWIADCZENIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY 107 kB