Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 121900434 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-10
Status: Otwarty

Wymiana koryta spławnego przelewu z filtrów tarczowych w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 364 kB]
Znak sprawy: 12190422 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-10
Status: Otwarty

Obsługa komory regeneracji obudowy, przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 286 kB]
Znak sprawy: 196/2019/KSz Data publikacji: 2020-01-28 Data przetargu: 2020-02-07
Data otwarcia ofert: 2020-02-07
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Świadczenie usług serwisowych chodnikowych zapór przeciwpyłowych typu CZP-BRYZA produkcji Elektron dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 342 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 375 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 313 kB
FORMULARZ OFERTOWY 595 kB
Znak sprawy: 1/2020/KSz Data publikacji: 2020-01-28 Data przetargu: 2020-02-06
Data otwarcia ofert: 2020-02-06
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn.: Wykonanie prac geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu podziałów geodezyjnych działek, wyznaczeniu i wznowieniu istniejących punktów oraz stabilizacji nowych punktów granicznych: Zadanie 1: w związku z planowaną nadbudową obwałowań potoku Knurówka w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie. Zadanie 2: działek zlokalizowanych na prawym zawalu rzeki Bierawki na odcinku od potoku Jordanka do mostu PKP (bez mostu)
Pełna treść [ pdf 375 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik_1_Wymagania Techniczne 358 kB
Załącznik_3_Istotne postanowienia umowy 4184 kB
załącznik_2_Formularz Ofertowy 381 kB
Informacja o zmianie formularza 3049 B
Znak sprawy: 191/2019/KSz Data publikacji: 2020-01-21 Data przetargu: 2020-01-30
Data otwarcia ofert: 2020-01-30
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Kwartalna kontrola, bieżące naprawy, serwisowanie systemów alarmowych oraz systemów dozoru wizyjnego dla obiektów powierzchni kopalni JSW S.A. KWK Knu-rów-Szczygłowice Ruch Knurów w Knurowie
Pełna treść [ pdf 269 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 446 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 520 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 460 kB
191/2019/KSz - Wybór oferty 36 kB
Znak sprawy: 12190431 Data publikacji: 2020-01-20 Data przetargu: 2020-02-05
Data otwarcia ofert: 2020-02-05
Status: Otwarty

"Całoroczne utrzymanie dróg, chodników i placów kopalni, obejmujące: Zadanie 1 Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną oraz odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Knurów, Zadanie 2 Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną oraz odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice."
Pełna treść [ pdf 732 kB]