Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 54/2019/KSz Data publikacji: 2019-05-23 Data przetargu: 2019-06-03
Data otwarcia ofert: 2019-06-03
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn: Przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy w KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 269 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 294 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 296 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 386 kB
Znak sprawy: 54/2018/KSz Data publikacji: 2019-05-20
Status: Anulowany

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy w KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 269 kB]
Znak sprawy: 60/2019/KSz Data publikacji: 2019-05-17 Data przetargu: 2019-05-29
Data otwarcia ofert: 2019-05-29
Status: Otwarty

KWK "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000 na sporządzenie opinii w sprawie sprowadzania powietrza przekopem VIII do pokładu 357 + 358, którego średni upad wynosi więcej niż 10° dla KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 296 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załacznik nr 1 - Wymagania Techniczne 899 kB
załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 528 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 4104 kB
Znak sprawy: 52/2019/KSz Data publikacji: 2019-05-15 Data przetargu: 2019-05-27
Data otwarcia ofert: 2019-05-27
Status: Otwarty

JSW S.A. ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Świadczenie usług serwisowych systemu monitoringu SMoK-2 produkcji SOMAR dla KWK Knurów Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 294 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy 466 kB
Załącznik nr 2_Wymagania techniczne 1333 kB
Załacznik nr 3_Istotne postanowienia umowy 6317 kB
Znak sprawy: 12190066 Data publikacji: 2019-05-14 Data przetargu: 2019-05-29
Data otwarcia ofert: 2019-05-29
Status: Otwarty

.Remont stropu nadszybia na wysokości +4,185 m oraz ciągu komunikacyjnego łączącego poziomy +4,185 m z +11,00 m w budynku nadszybia szybu "Paweł" w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 286 kB]
Znak sprawy: 45/2019/KSz Data publikacji: 2019-05-10 Data przetargu: 2019-05-20
Data otwarcia ofert: 2019-05-20
Status: Otwarty

JSW S.A. ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Zakup 12 sztuk CZUJNIKÓW HYDRAULICZNYCH Z MANOMETREM (CZUJNIKI OBCIĄŻEŃ 50t "Load cell Model AH 50P") dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 28 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Wymagania Techniczne 47 kB
2. Formularz Ofertowy 54 kB
3. IPU 112 kB