Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12190353 Data publikacji: 2019-11-20 Data przetargu: 2019-12-05
Data otwarcia ofert: 2019-12-05
Status: Otwarty

Wykonanie modernizacji ognioszczelnej stacji transformatorowej typu EH-d32-900/6,0/1,0/0,5/4/01 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 502 kB]
Znak sprawy: 172/2019/KSz Data publikacji: 2019-11-19 Data przetargu: 2019-11-29
Data otwarcia ofert: 2019-11-29
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Dostawa zasuwy klinowej kołnierzowej i klapy zwrotnej kołnierzowej z obwodem odciążającym dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 292 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz Ofertowy 67 kB
Wymagania Techniczne 855 kB
IPU 3324 kB
Znak sprawy: 174/2019/KSz Data publikacji: 2019-11-18 Data przetargu: 2019-11-27
Data otwarcia ofert: 2019-11-27 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-11-18
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn.: Świadczenie usług serwisowych sprężarek AIRPOL 55 i AIRPOL 45 G/N dla KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 375 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1_Wymagania Techniczne 1690 kB
Załącznik nr 2_Formularz Ofertowy 467 kB
Załącznik nr 3_Istotne Postanowienia Umowy 5523 kB
Znak sprawy: 170_2019_KSz Data publikacji: 2019-11-15 Data przetargu: 2019-11-26
Data otwarcia ofert: 2019-11-26
Status: Otwarty

SW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn.: "Zakup wraz z dostawą nowego wózka akumulatorowego o udźwigu 2000 kg dla potrzeb JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 39 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Zał. nr 1: WT 39 kB
2. Zał. nr 2: FO 51 kB
3. Zał. nr 3: IPU 91 kB
Znak sprawy: 12190330 Data publikacji: 2019-11-07 Data przetargu: 2019-11-22
Data otwarcia ofert: 2019-11-22
Status: Otwarty

Demontaż torów kolejowych własności JSW S.A. zlokalizowanych na terenie zwałowiska odpadów wydobywczych "Smolnica" i dostarczenie ich na teren kopalni KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 364 kB]
Znak sprawy: 12190226 Data publikacji: 2019-11-07 Data przetargu: 2019-11-21
Data otwarcia ofert: 2019-11-21
Status: Otwarty

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12190226 - Zapytania do WO oraz odpowiedzi 43 kB