Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12190054 Data publikacji: 2019-03-19 Data przetargu: 2019-04-04
Data otwarcia ofert: 2019-04-04
Status: Otwarty

"Ocena aktualnie prowadzonych i planowanych robót górniczych oraz ich wzajemnego usytuowania względem uskoków o dużych zrzutach w warunkach zagrożenia tąpaniami, wraz z weryfikacją zasad jednoczesnego wykonywania i czasów wyczekiwania przy prowadzeniu robót górniczych w pobliżu uskoków o dużych zrzutach określonych przez kopalniany zespół ds. tąpań, obudowy i kierowania stropem" dla KWK Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 610 kB]
Znak sprawy: 24/2019/KSz Data publikacji: 2019-03-19 Data przetargu: 2019-03-28
Data otwarcia ofert: 2019-03-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Dostawa 4 szt. pomp dozujących do tłoczenia pian i klejów dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 269 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał.nr 1 Wymagania Techniczne. 809 kB
Zał. nr 2 Formularz Ofertowy. 671 kB
Zał. nr 3 IPU 4235 kB
Znak sprawy: 26/2019/KSz Data publikacji: 2019-03-19 Data przetargu: 2019-03-28
Data otwarcia ofert: 2019-03-28
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn.Wykonanie oceny wpływu dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię, a w szczególności powstałe deformacje nieciągłe, w rejonie szybu IV w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 7587 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr1 Wymagania Techniczne 2978 kB
załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 690 kB
załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 283 kB
Znak sprawy: 28/2019/KSz Data publikacji: 2019-03-13 Data przetargu: 2019-03-13
Data otwarcia ofert: 2019-03-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-03-13
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postepowanie do 50 000,00 zł pn. Badanie sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów "Aniołki", Foch I" oraz "Krywałd" w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 253 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 55 kB
wzór umowy 4435 kB
wymagania techniczne 927 kB
Znak sprawy: 22/2019/KSz Data publikacji: 2019-03-12 Data przetargu: 2019-03-21
Data otwarcia ofert: 2019-03-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-03-26
Status: Otwarty

JSW SA KWK "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł na: "Opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie przez KWK "Knurów-Szczygłowice" zezwolenia na przetwarzanie odpadów metodą odzysku w instalacji do produkcji kruszywa w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla Ruchu Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 28 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Wymagania Techniczne 51 kB
2. Formularz Ofertowy 45 kB
3. IPU 108 kB
Znak sprawy: 12180515 Data publikacji: 2019-03-06 Data przetargu: 2019-03-21
Data otwarcia ofert: 2019-03-21
Status: Otwarty

"Wykonanie usług serwisowo - naprawczych sprężarek w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 499 kB]