Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 76/2019/KSz Data publikacji: 2019-07-19 Data przetargu: 2019-07-26
Data otwarcia ofert: 2019-07-26
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postepowanie do 50 000,00 zł pn. Wykonanie badań i sprawdzeń stanu technicznego elementów konstrukcyjnych stropu na poz. +6,0 m w budynku płuczki ZPMW w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 286 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz Ofertowy 48 kB
Wymagania Techniczne 76 kB
Wzór umowy 41 kB
Znak sprawy: 12190126 Data publikacji: 2019-07-18 Data przetargu: 2019-08-05
Data otwarcia ofert: 2019-08-05
Status: Otwarty

Remont elewacji budynku warsztatowo-biurowego TM / DTJ zlokalizowanego na terenie JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 631 kB]
Znak sprawy: 73/2019/KSz Data publikacji: 2019-07-10 Data przetargu: 2019-07-19
Data otwarcia ofert: 2019-07-19
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł netto na: Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 342 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 293 kB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 435 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 220 kB
Znak sprawy: 12190169 Data publikacji: 2019-07-09 Data przetargu: 2019-07-24
Data otwarcia ofert: 2019-07-24
Status: Otwarty

Remont wiertnicy MDR 06A dla KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 598 kB]
Znak sprawy: 12190156 Data publikacji: 2019-07-05 Data przetargu: 2019-07-22
Data otwarcia ofert: 2019-07-22
Status: Otwarty

Modernizacja dwóch ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400kVA dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 492 kB]
Znak sprawy: 67/2019/KSz Data publikacji: 2019-07-05 Data przetargu: 2019-07-16
Data otwarcia ofert: 2019-07-16
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn.Dostawa mebli biurowych dla JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 317 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 594 kB
załącznik nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 4085 kB
załącznik nr 1 Wymagania Techniczne 719 kB