Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200190 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-12-07
Data otwarcia ofert: 2020-11-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-27
Status: Otwarty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych i powiększenia pojemności istniejących placów składowych węgla w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 3040 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2141 kB
FORMULARZ OFERTOWY 1567 kB
IPU 7458 kB
CENNIK OPŁAT STOSOWANYCH PRZEZ JSW S.A. KWK "KNURÓW - SZCZYGŁOWICE" 802 kB
WZÓR OŚWIADCZENIA O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 283 kB
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA I ZAŁ. 1 450 kB
ZMIANA TERMINU LICYTACJI 494 kB
Znak sprawy: 12200241/2020 Data publikacji: 2020-11-12 Data przetargu: 2020-11-26
Data otwarcia ofert: 2020-11-19
Status: Otwarty

Serwis urządzeń produkcji Haber na powierzchni JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 3011 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z ZAŁĄCZNIKIEM 4707 kB
FORMULARZ OFERTOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI 1a i 1b 3141 kB
IPU Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 1 I NR 2 10 MB
CENNIK OPŁAT STOSOWANYCH PRZEZ JSW S.A. KWK "KNURÓW - SZCZYGŁOWICE" 843 kB
WZÓR OSWIADCZENIA O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 286 kB
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 258 kB
Znak sprawy: 12200179/2020 Data publikacji: 2020-11-09 Data przetargu: 2020-11-24
Data otwarcia ofert: 2020-11-17
Status: Otwarty

KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza aukcję elektroniczną na Usługi serwisowe górniczych wyciągów szybowych w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1: 12200179 - Formularz Ofertowy 84 kB
Zał. nr 2: 12200179 - Specyfikacja Techniczna 105 kB
Zał. nr 3: 12200179 - IPU 176 kB
Zał. nr 4: 12200179 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Zał. nr 5: 12200179 - Cennik Zamawiającego 867 kB
Zał. nr 6: 12200179 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 165 kB
Znak sprawy: 19/2020/KSz Data publikacji: 2020-11-09 Data przetargu: 2020-11-19
Data otwarcia ofert: 2020-11-19
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice' ogłasza postępowanie do 10 000zł nt.: Prac geodezyjnych związanych z podziałem działki, polegające na wydzieleniu części zabudowanej kozłem oporowym oraz uzyskaniu Decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 345 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr Wymagania Techniczne. 1469 kB
Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy 657 kB
Załącznik nr 3 IPU 4894 kB
Znak sprawy: 12200251 Data publikacji: 2020-11-06 Data przetargu: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-13
Status: Otwarty

Określenie wpływów eksploatacji górniczej - pomiar osnowy wysokościowej na OG "Knurów" i OG "Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 506 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 1217 kB
Istotne postanowienia umowy 5308 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
Oświadczenie o blokadzie należności 282 kB
Specyfikacja techniczna 1412 kB
Wybór 243 kB
Znak sprawy: 14/2020/KSz Data publikacji: 2020-11-04 Data przetargu: 2020-11-16
Data otwarcia ofert: 2020-11-16
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 zł nt.: Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych rowem opaskowym RL z terenu przyległego do obszaru rekultywacyjnego "Bierawka 1" oraz z terenu parkingu o pow. 0,38 ha do cieku Książenickiego w km 0+070, dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruchu Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1: 14_2020_KSz - Formularz Ofertowy 49 kB
Załącznik nr 2: 14_2020_KSz - Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3: 14_2020_KSz - IPU 115 kB