Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200229/2020 Data publikacji: 2020-11-03 Data przetargu: 2020-11-17
Data otwarcia ofert: 2020-11-10
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną nt: Wykonanie projektu technicznego oraz budowlano-wykonawczego stacji transformatorowo - rozdzielczej 6/0,5 kV wraz z linią zasilającą dla pompowni W-11 w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 2941 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 1457 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 1854 kB
Zał. nr 3 IPU 6850 kB
Zał. nr 4 Wykaz cen 670 kB
Zał. nr 5 Wzór oświadczenia 278 kB
Zał. nr 6 Klauzula RODO 390 kB
Zał. nr 7 Oświadczenie 155 kB
Wybór 282 kB
Znak sprawy: 12200204 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-10-30
Status: Otwarty

Remont zsuwni z ap. 121 , 122 w ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 70 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 59 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 1762 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 6470 kB
załącznik nr 4 - Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 289 kB
załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7- Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB
zmiana terminu licytacji 21 kB
Znak sprawy: 12200108/2020 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-10-29
Status: Zamknięty

KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza aukcję elektroniczną na Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku ZPMW uszkodzonego w wyniku pożaru w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200108 - Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 62 kB
12200108 - Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 52 kB
12200108 - Zał. nr 3 - IPU 108 kB
12200108 - Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
12200108 -Zał. nr 5 - Oświadczenie_dużego_przedsiębiorcy 165 kB
12200108/2020 - Wybór oferty 309 kB
Znak sprawy: 12200248 Data publikacji: 2020-10-23 Data przetargu: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-02
Status: Otwarty

Remont stojaków SHC dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice oraz Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 2547 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 1584 kB
Specyfikacja techniczna 1861 kB
Istotne postanowienia do umowy 6143 kB
Cennik opłat dla firm obcych 841 kB
Oświadczenie o blokadzie zobowiązań 285 kB
Oświadcenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
WYBÓR 272 kB
Znak sprawy: 12200257/2020 Data publikacji: 2020-10-22 Data przetargu: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-10-30
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Wykonanie trzydziestu połączeń na zimno taśm o szerokości 1200 mm przenośników odstawy urobku w zbrojeniu ściany nr 9 w pokładzie 408/2, w podziemnych wyrobiskach górniczych JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 3051 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 1549 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 1909 kB
Zał. nr 3 IPU 6697 kB
Zał. nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 688 kB
zał. nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 275 kB
Zał. nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Zał. nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Wybór 284 kB
Znak sprawy: 12200226 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-09
Data otwarcia ofert: 2020-10-28
Status: Otwarty

Remont członu kierowniczego wentylatora głównego typu WOK-3,2 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 2964 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wymagania Techniczne 3216 kB
Formularz Ofertowy 1903 kB
Istotne postanowienia do umowy 7699 kB
Oświadczenie o blokadzie zobowiązań 284 kB
cennik opłat dla firm obcych 849 kB
oświadczenie dużego przedsiębiorcy 148 kB
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA 239 kB
WYBÓR 248 kB