Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 11/2021/kSz Data publikacji: 2021-04-09
Data otwarcia ofert: 2021-04-16
Status: Otwarty

JSW S. A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000,00 zł nt.: Dostawa 4 szt. podciągników PZ dla KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 440 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
11_KSz_Załącznik_1_Formularz_ofertowy. 1241 kB
11_KSz_Specyfikacja_techniczna. 3497 kB
11_KSz_Istotne_postanowienia_umowy_zał._3. 9853 kB
Znak sprawy: 12210046 Data publikacji: 2021-04-07 Data przetargu: 2021-04-22
Data otwarcia ofert: 2021-04-15
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat:Weryfikacja stanu technicznego otworu TC-100 w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 72 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 66 kB
FORMULARZ OFERTOWY 51 kB
ISTOTNE POSTANIENIA UMOWY 122 kB
Wzór oświadczenia 19 kB
Cennik opłat 6204 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 106 kB
Znak sprawy: 12210059 Data publikacji: 2021-04-07 Data przetargu: 2021-04-22
Data otwarcia ofert: 2021-04-15
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat:Remont stojaków SHC dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3582 kB
FORMULARZ OFERTOWY 2725 kB
Istotne Postanowienia Umowy 12 MB
Wzór oświadczenia 513 kB
CENNIK OPŁAT 1566 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 106 kB
Znak sprawy: 12210050 Data publikacji: 2021-04-06 Data przetargu: 2021-04-19
Data otwarcia ofert: 2021-04-14
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Wykonanie instalacji elektrycznej dla eksploatacji ściany XI w pokładzie 404/4 oraz ściany XXII w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK "Knurów- Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 350 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12210050_Formularz_ofertowy_zał._1 3948 kB
12210050_Specyfikacja_techniczna_zał._2 3357 kB
12210050_Istotne_postanowienia_umowy_zał._3 19 MB
Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań_zał._4 316 kB
12210050_Załącznik_5 189 kB
Cennik opłat _zał.6 1564 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 124 kB
Znak sprawy: 12200302 Data publikacji: 2021-04-01 Data przetargu: 2021-04-30
Data otwarcia ofert: 2021-04-23
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji ZAP Ozimiński Sp. z o.o. dla kopalń JSW S.A. w 2021 roku. UWAGA ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA OFERT I LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 413 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200302_Fomularz_ofertowy_zał.1 4924 kB
12200302_Specyfikacja_Techniczna_zał.2 3789 kB
12200302_Istotne_postanowienia_umowy_zał.3 7363 kB
12200302_oświadczenie_wadium_blokada_zał.4 299 kB
12200302- Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 311 kB
Znak sprawy: 12200362 Data publikacji: 2021-03-31 Data przetargu: 2021-04-15
Data otwarcia ofert: 2021-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Wykonanie opracowań dotyczących zagospodarowania złoża węgla kamiennego i metanu: Zadanie nr 1 - Wykonanie dodatku nr 1 do Projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej złoża "Szczygłowice" dla KWK " Knurów- Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. Zadanie nr 2 - Wykonanie dodatku nr 8 do Projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej złoża "Knurów" dla KWK " Knurów- Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 5905 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2918 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 2635 kB
Załącznik nr 3 IPU 11 MB
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 500 kB
Załącznik nr 5 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego. 1605 kB
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB