Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200314/2020 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: "Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z dwoma silosami stalowymi na materiały sypkie zlokalizowanego w rejonie placów składowych na terenie JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 5303 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2425 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 5219 kB
Załącznik nr 3 IPU 13 MB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenia usług przez Zamawiającego 1582 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 275 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Znak sprawy: 12200340 Data publikacji: 2021-01-11 Data przetargu: 2021-01-29
Data otwarcia ofert: 2021-01-25
Status: Otwarty

Awaryjne naprawy pomp i instalacji odwadniających lub zabudowa nowych w budynkach oraz systemach odwadniających posesje na terenie górniczym KWK "Knurów-Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 272 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
FORMULARZ OFERTOWY 553 kB
Specyfikacja Techniczna 2290 kB
Wzor umowy 9461 kB
Wadium 282 kB
Znak sprawy: 31/2020/KSz Data publikacji: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-18
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice' ogłasza postępowanie do 10 000zł nt.: Remont nawierzchni utwardzonej w rejonie lądowiska dla helikoptera KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 435 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
31_KSz_Załącznik_1_Formularz_ofertowy 1516 kB
31_KSz_załącznik_2_Specyfikacja_techniczna 3405 kB
31_KSz_Załacznik_3_IPU 12 MB
Znak sprawy: 12200313/2020 Data publikacji: 2021-01-08 Data przetargu: 2021-01-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-15
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcje elektroniczną na temat: Wykonanie robót budowlano - remontowych w obiekcie nr 15.1 w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 2911 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z ZAŁĄCZNIKIEM 4849 kB
FORMULARZ OFERTOWY 1429 kB
IPU 8050 kB
CENNIK 793 kB
OŚWIADCZENIE - BLOKADA WADIUM 322 kB
Znak sprawy: 12200329 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-14 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-21
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych WAMAG PTD-1200, PIOMA 1200V oraz SVT/III-1200 dla KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów. UWAGA: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT I LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 349 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200329_zał._1_Formularz_ofertowy 3648 kB
12200329_zał._3_Istotne_postanowienia_umowy 14 MB
12200329_zał._4_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 567 kB
12200329_zał._5_Cennik 1567 kB
12200329_zał._6_Oświadczenie_dużego_przedsiębiorcy 277 kB
12200329_Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 6869 kB
Zmiana terminu otwarcia ofert i licytacji 313 kB
Znak sprawy: 12200336/2020 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-21
Data otwarcia ofert: 2021-01-14
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów kopalni, obejmujące: Zadanie 1 - odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Knurów, Zadanie 2 - odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 5369 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2596 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 3741 kB
Załącznik nr 3 IPU 12 MB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 670 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB