Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200006 Data publikacji: 2020-07-06 Data przetargu: 2020-07-24
Data otwarcia ofert: 2020-07-24
Status: Zamknięty

Świadczenie usług serwisowych opylaczy typu SMHYo SMYK z napędem hydraulicznym dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 669 kB]
Znak sprawy: 12200122 Data publikacji: 2020-06-30 Data przetargu: 2020-07-22
Data otwarcia ofert: 2020-07-07
Status: Zamknięty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określającej technologię naprawy konstrukcji stropów zrealizowanych jako stalowe i żelbetowe oraz głównych słupów żelbetowych w budynku płuczki ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów. UWAGA: ZMIANA TERMINU LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 343 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1: Wymagania techniczne 2294 kB
Załacznik nr 2: Formularz ofertowy 2134 kB
Załacznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 7036 kB
Załacznik nr 4: Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 335 kB
Załącznik nr 5: Oświadczenie o odbyciu wizja lokalnej. 211 kB
Załącznik nr 6: Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
Załącznik nr 7: Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 157 kB
Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 310 kB
Informacja o wyborze oferty 289 kB
Znak sprawy: 1/2020/KSz Data publikacji: 2020-06-29 Data przetargu: 2020-07-10
Data otwarcia ofert: 2020-07-10
Status: Otwarty

Kopalnia "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 na remont budynku stacji przesypowej B (wymiana stolarki okiennej) w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Wymagania Techniczne 1797 kB
załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 42 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 125 kB
Znak sprawy: 12200051 Data publikacji: 2020-06-02 Data przetargu: 2020-06-17
Data otwarcia ofert: 2020-06-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-07-01
Status: Otwarty

Świadczenie usług podnośnikiem koszowym na samochodzie (zwyżką) dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" - UWAGA - Zmiana terminu składania ofert z dnia 16.06.2020 r. na dzień 30.06.2020 r. oraz terminu otwarcia ofert z 17.06.2020 r. na dzień 01.07.2020 r.
Pełna treść [ pdf 286 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200051 - Zmiana zapisów ogłoszenia 31 kB
ZMIANA ZAPISÓW OGŁOSZENIA 287 kB
12200051_-_Wybór Wykonawcy 300 kB
Znak sprawy: 12200069 Data publikacji: 2020-05-26 Data przetargu: 2020-06-10
Data otwarcia ofert: 2020-06-10
Status: Zamknięty

"Świadczenie usług serwisowych systemów automatyki cieczy ciężkiej i automatyki sterowania procesami flotacji w ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 690 kB]
Znak sprawy: 12200083 Data publikacji: 2020-05-13 Data przetargu: 2020-05-28
Data otwarcia ofert: 2020-05-28
Status: Zamknięty

Serwis konserwacyjno - remontowy systemów sterowania SSO dla osadzarek OM zabudowanych w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 288 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WYBÓR 282 kB