Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12190422 Data publikacji: 2020-02-24 Data przetargu: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-10
Status: Zamknięty

Obsługa komory regeneracji obudowy, przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 286 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WYBÓR OFERENTA 298 kB
Znak sprawy: 196/2019/KSz Data publikacji: 2020-01-28 Data przetargu: 2020-02-07
Data otwarcia ofert: 2020-02-07
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 50 000,00 zł pn. Świadczenie usług serwisowych chodnikowych zapór przeciwpyłowych typu CZP-BRYZA produkcji Elektron dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 342 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 375 kB
WYMAGANIA TECHNICZNE 313 kB
FORMULARZ OFERTOWY 595 kB
Znak sprawy: 12190431 Data publikacji: 2020-01-20 Data przetargu: 2020-02-05
Data otwarcia ofert: 2020-02-05
Status: Zamknięty

"Całoroczne utrzymanie dróg, chodników i placów kopalni, obejmujące: Zadanie 1 Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną oraz odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Knurów, Zadanie 2 Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną oraz odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice."
Pełna treść [ pdf 732 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór. 295 kB
Znak sprawy: 12190341 Data publikacji: 2020-01-07 Data przetargu: 2020-01-22
Data otwarcia ofert: 2020-01-22
Status: Zamknięty

Zabudowa rurociągów w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 287 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór Oferenta 302 kB
Znak sprawy: 12190354 Data publikacji: 2020-01-03 Data przetargu: 2020-01-21
Data otwarcia ofert: 2020-01-21
Status: Zamknięty

Serwis systemów wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno-pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu ZEFIR, MONSTER, SP-3 dla kopalń JSW S.A. w 2020r.
Pełna treść [ pdf 648 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór. 275 kB
Znak sprawy: 12190366 Data publikacji: 2019-12-10 Data przetargu: 2020-01-02
Data otwarcia ofert: 2020-01-02
Status: Otwarty

Wykonanie usługi obejmującej wybieranie osadu z osadników Stacji Uzdatniania Wody w Bełku (kod odpadu: 19 09 02 - osad z klarowania wody) oraz transport usuwanego osadu z SUW Bełk na teren szybu Aniołki w Knurowie.
Pełna treść [ pdf 287 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór Oferenta 302 kB