Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200147 Data publikacji: 2020-08-18 Data przetargu: 2020-09-17
Data otwarcia ofert: 2020-08-28
Status: Zamknięty

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę p.n. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka".
Pełna treść [ pdf 336 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁ.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2030 kB
ZAŁ.2 FORMULARZ OFERTOWY 1833 kB
ZAŁ.3 IPU 6126 kB
ZAŁ.4 OŚWIADCZENIE O BLOKADZIE WADIUM 289 kB
ZMIANA TERMINU LICYTACJI 181 kB
zmiana terminu licytacji 240 kB
WYBÓR 266 kB
Znak sprawy: 12200178 Data publikacji: 2020-08-11 Data przetargu: 2020-08-31
Data otwarcia ofert: 2020-08-21
Status: Zamknięty

Mechaniczne czyszczenie zamiatarką samobieżną dróg, chodników i placów JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 332 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ZAŁ.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1603 kB
ZAŁ.2 FORMULARZ OFERTOWY 1579 kB
ZAŁ.3 IPU 6174 kB
ZAŁ.4 CENNIK 867 kB
ZAŁ.5 BLOKADA WADIUM 290 kB
WYBÓR 248 kB
Znak sprawy: 3/2020/KSz Data publikacji: 2020-07-30 Data przetargu: 2020-08-10
Data otwarcia ofert: 2020-08-10
Status: Otwarty

Kopalnia "Knurów-Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 na remont pompy typu KRTK-200-401/504 UG-S dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 Wymagania techniczne 1448 kB
zał. nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 108 kB
zał nr 2 Formularz ofertowy 45 kB
Znak sprawy: 122000113 Data publikacji: 2020-07-28 Data przetargu: 2020-08-12
Data otwarcia ofert: 2020-08-05
Status: Otwarty

Remont skrzyni przekładniowej wiertnicy typu MDR-06A dla KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 65 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna 1143 kB
zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 122 kB
zał. nr 4 - cennik 6409 kB
zał. nr 5 - Blokada wadium 19 kB
zał. nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
zał. nr 7- Informacja dotycząca statusu Zamawiającego 157 kB
Wybór Wykonawcy 294 kB
Znak sprawy: 12200096 Data publikacji: 2020-07-22 Data przetargu: 2020-08-07
Data otwarcia ofert: 2020-08-07
Status: Otwarty

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów usług serwisowych i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice". - 7 zadań
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór Wykonawców 450 kB
Znak sprawy: 12200078 Data publikacji: 2020-07-09 Data przetargu: 2020-07-30
Data otwarcia ofert: 2020-07-30
Status: Zamknięty

"Świadczenie usług remontowych, polegających na bieżących naprawach elewacji budynku płuczki ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów".
Pełna treść [ pdf 681 kB]