Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200298 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-05
Data otwarcia ofert: 2020-11-05
Status: Otwarty

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów, usług serwisowych i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Znak sprawy: 12200078/2020 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-04
Data otwarcia ofert: 2020-10-28
Status: Zamknięty

"Świadczenie usług remontowych, polegających na bieżących naprawach elewacji budynku płuczki ZPMW KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów".
Pełna treść [ pdf 2874 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1276 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 971 kB
Załącznik nr 3 IPU 5080 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 853 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodziena zablokowanie zobowiązań 284 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego. 155 kB
Wybór 267 kB
Znak sprawy: 12200141/2020 Data publikacji: 2020-10-21 Data przetargu: 2020-11-03
Data otwarcia ofert: 2020-10-27
Status: Zamknięty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie "Ekspertyzy określającej analizę możliwości eksploatacji górniczej w pokładzie 408/2 w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice w rejonie kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Knurowie".
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200141 - Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 65 kB
12200141 - Zał. nr 2 - Specyfikacja Tecniczna 48 kB
12200141 - Zał. nr 3 - IPU 131 kB
12200141 - Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
12200141 -Zał. nr 5 - Oświadczenie_dużego_przedsiębiorcy 165 kB
12200141/2020 - Wybór oferty 312 kB
Znak sprawy: 12200209/2020 Data publikacji: 2020-10-16 Data przetargu: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-10-26
Status: Zamknięty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną nt.: Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 422 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał.1 _Formularz_ofertowy 299 kB
zał.2_Specyfikacja_techniczna 1510 kB
zal.3_Istotne_postanowienia_umowy 6240 kB
zał.4_oświadczenie_wizja_lokalna 202 kB
zał.5_wzór_oświadczenia_o zgodzie_na_zablokowanie_zobowiązań 317 kB
zał.6_cennik_opłat 615 kB
zał.7_oświadczenie dużego_przedsiębiorcy 155 kB
informacja o wyborze oferty 250 kB
Znak sprawy: 18/2020/KSz Data publikacji: 2020-10-16 Data przetargu: 2020-10-23
Data otwarcia ofert: 2020-10-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-16
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice ogłasza postępowanie do 10 000 nt.: Remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach działu wentylacji dla KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 289 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WYMAGANIA TECHNICZNE 1974 kB
FORMULARZ OFERTOWY 981 kB
IPU 6125 kB
Znak sprawy: 12200162/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-30
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na remont kapitalny spągoładowarki 612CEx nr fabr. 032 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 2955 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załaącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1291 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 968 kB
Załącznik nr 3 Istotne postanowienie umowy 5624 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 589 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodziena zablokowanie zobowiązań 315 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
odpowiedzi na zapytania 1610 kB
Zmiana terminu licytacji 137 kB
Wybór 276 kB