Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200348 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-16
Data otwarcia ofert: 2021-03-09
Status: Otwarty

Budowa budynku kontenerowej portierni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ogrodzeniem panelowym i bramą wjazdową przy szybie FOCH II w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 272 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Specyfikacja Techniczna 4108 kB
Formularz Ofertowy 2325 kB
Przedmiar 879 kB
Wzór umowy 8929 kB
Cennik dla firm obcych 873 kB
Blokada należnosci 277 kB
Wizja lokalna 131 kB
Znak sprawy: 12210013 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-16
Data otwarcia ofert: 2021-03-09
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Usługi awaryjnego czyszczenia mechanicznego kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odmulaniem studni rewizyjnych i kratek ściekowych na terenie JSW S.A. KWK "Knurów- Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 337 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2563 kB
FORMULARZ OFERTOWY 1717 kB
IPU 7747 kB
WZÓR OŚWIADCZENIA O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 281 kB
Znak sprawy: 3/KSz/2021 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-02
Data otwarcia ofert: 2021-03-02 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-02
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000,00 zł nt. Wykonanie opracowania: "Projekt naprawy (wymiany) uszkodzonych wkładek upodatniajacych w szybie " Paweł" wraz z technologią wykonania i zastosowanym materiałem dla JSW S.A KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 650 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz Ofertowy 1082 kB
Wymagania Techniczne 1613 kB
Wzór umowy 8871 kB
Znak sprawy: 12200146 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-12
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: : Wykonanie projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim zabudowy przenośników taśmowych umożliwiających transport produktów z zakładu przeróbczego KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów na zwał w rejonie "NS" (nowe składowisko) oraz ze składowiska "NS" w kierunku punktu załadunkowego na torze 217. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert i licytacji.
Pełna treść [ pdf 417 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 57 kB
Specyfikacja techniczna 1920 kB
Istotne postanowienia umowy 5466 kB
Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 353 kB
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT I LICYTACJI 241 kB
Znak sprawy: 12210056 Data publikacji: 2021-02-12 Data przetargu: 2021-02-26
Data otwarcia ofert: 2021-02-18
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych i powiększenia pojemności istniejących placów składowych węgla w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice". UWAGA! Zmiana terminu licytacji
Pełna treść [ pdf 340 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2125 kB
FORMULARZ OFERTOWY 472 kB
IPU 7458 kB
CENNIK 1552 kB
OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA ZABLOKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 283 kB
ZMIANA TERMINU LICYTACJI 240 kB
Znak sprawy: 12200274/2020 Data publikacji: 2021-02-09 Data przetargu: 2021-02-26
Data otwarcia ofert: 2021-02-16
Status: Otwarty

Serwis systemów wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno-pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu ZEFIR, MONSTER, SP-3 dla kopalń JSW S.A. Przedmiot aukcji podzielono na zadania: Zadanie nr I: Serwis systemu wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno-pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu ZEFIR Zadanie nr II: Serwis systemu wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno-pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu MonSteer-D Zadanie nr III: Serwis systemu wizualizacji oraz dystrybucji danych kontrolno-pomiarowych parametrów produkcji i atmosfery typu SP-3 UWAGA! Zmieniono termin licytacji
Pełna treść [ pdf 6089 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 8389 kB
Załącznik nr 3 IPU 17 MB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług Zamawiającego 1355 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2829 kB
Modyfikacja treści ogłoszenia - zmiana terminu licytacji 159 kB