Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200279/2020 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-05
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Świadczenie usług serwisowych układów hamulcowych produkcji Tüeschen Zimmermann oraz układów czyszczących taśmę przenośnikową typu STARCLEAN dla KWK Knurów - Szczygłowice z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1: serwis układów hamulcowych produkcji Tüeschen Zimmermann. zadanie nr 2: serwis układów czyszczących taśmę przenośnikową typu STARCLEAN.
Pełna treść [ pdf 422 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200279_Formularz_ofertowy_zał._1pdf 2814 kB
12200279_ specyfikacja_techniczna_zał_2pdf 4706 kB
12200279_Istotne_postanowienia_umowy_zał._3 10 MB
12200279_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań _zał4pdf 325 kB
12200279_ cennik_opłat_zał.5pdf 625 kB
Załącznik nr 6 Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 157 kB
Znak sprawy: 12200280 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-04
Status: Otwarty

Świadczenie usług serwisowych pomp typu PM-150 produkcji INOXIHP dla KWK Knurów - Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 67 kB
zalącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 4606 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 8477 kB
załącznik nr 4 - Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
załącznik nr 6 - Kaluzula Informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB
Znak sprawy: 12200232 Data publikacji: 2020-12-17 Data przetargu: 2021-01-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-04
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych na terenie Drobnicowej Sprzedaży Węgla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. UWAGA: ZMIANA TERMINU LICYTACJI
Pełna treść [ pdf 421 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200232_Formularz_ofertowy_zał. 1 1696 kB
12200232_Specyfiacja_techniczna_zał.2 6639 kB
12200232_Istotne postanowienia umowy_zał.3 11 MB
12200232_oświadczenie_wizja_lokalna_zał 4 228 kB
12200232_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań_zał_5 353 kB
12200232_Cennik_opłat_zał_6 621 kB
12200232_Oświadczenie dużego przedsiębiorcy_zał_7 158 kB
zmiana terminu licytacji 309 kB
Znak sprawy: 12200267 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu produkcji Dräger będącego na wyposażeniu Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 103 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja Techn iczna 1204 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 7139 kB
załącznik nr 4- Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5- Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
załącznik nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB
Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 21 kB
Znak sprawy: 12200276/2020 Data publikacji: 2020-12-14 Data przetargu: 2020-12-29
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na "Obsługę komory regeneracji obudowy, przegląd i kompletacja obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy dla JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 2988 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1379 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 2438 kB
Załącznik nr 3 IPU 7057 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 670 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Znak sprawy: 12200292/2020 Data publikacji: 2020-12-08 Data przetargu: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2020-12-15
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na "Rozbiórkę obiektów budowlanych w rejonie dawnego szybu "Krywałd" na terenie JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 2907 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1330 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 3483 kB
Załącznik nr 3 IPU 7994 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 670 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego. 155 kB