Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 18/2020/KSz Data publikacji: 2020-10-16 Data przetargu: 2020-10-23
Data otwarcia ofert: 2020-10-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-10-16
Status: Otwarty

JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice ogłasza postępowanie do 10 000 nt.: Remont instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach działu wentylacji dla KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 289 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
WYMAGANIA TECHNICZNE 1974 kB
FORMULARZ OFERTOWY 981 kB
IPU 6125 kB
Znak sprawy: 12200162/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-30
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na remont kapitalny spągoładowarki 612CEx nr fabr. 032 dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 2955 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załaącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1291 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 968 kB
Załącznik nr 3 Istotne postanowienie umowy 5624 kB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 589 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodziena zablokowanie zobowiązań 315 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
odpowiedzi na zapytania 1610 kB
Zmiana terminu licytacji 137 kB
Wybór 276 kB
Znak sprawy: 12200064/2020 Data publikacji: 2020-10-12 Data przetargu: 2020-10-27
Data otwarcia ofert: 2020-10-20
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na przystosowanie wieży szybowej szybu IV do użycia wyciągu ratowniczego z CSRG w Bytomiu dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 68 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 1347 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 4326 kB
załącznik nr 3 dodatkowe oświadczenia Oferenta 226 kB
Załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 7604 kB
Załącznik nr 5 Wykaz osób 318 kB
Załącznik nr 6 Załącznik o zgodzie 291 kB
Załącznik nr 7 Cennik opłat 671 kB
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna RODO 26 kB
Załącznik nr 9 informacja dotycząca statusu Zamawiającego 157 kB
Odpowiedź na zapytanie Oferenta 330 kB
Wybór 291 kB
Znak sprawy: 12200205/2020 Data publikacji: 2020-10-01 Data przetargu: 2020-10-16
Data otwarcia ofert: 2020-10-09
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenie usług serwisowych urządzeń stacji 110 kV Paweł i Górnicza na powierzchni JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 3005 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 2099 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 2045 kB
Zał. nr 3 IPU 7497 kB
Zał. nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 722 kB
Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 323 kB
Zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO 390 kB
Zał. nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Wybór 274 kB
Znak sprawy: 15/2020/KSz Data publikacji: 2020-10-01 Data przetargu: 2020-10-14
Data otwarcia ofert: 2020-10-14
Status: Otwarty

Kopalnia KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza postępowanie do 10 000 zł nt.: Wykonanie opracowania: "Projekt utrzymania chodnika 9a w pokładzie 408/2 z B8E-S w jedno i obustronnym otoczeniu zrobami zawałowymi w warunkach geologiczno-górniczych JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów".
Pełna treść [ pdf 442 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
15_KSz_Załącznik_1_Formularz_ofertowy 300 kB
15_KSz_Załącznik_2_Specyfikacja_techniczna 848 kB
15_KSz_Załacznik_3_IPU 4455 kB
Znak sprawy: 10/2020/KSz Data publikacji: 2020-09-25 Data przetargu: 2020-10-06
Data otwarcia ofert: 2020-10-06
Status: Otwarty

KWK "Knurów-Szczygłowice ogłasza postępowanie do 10 000 na naprawę układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu II, przedział południowy dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice"
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Wymagania Techniczne 1396 kB
załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 43 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 5552 kB