Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200054 Data publikacji: 2020-05-12 Data przetargu: 2020-06-02
Data otwarcia ofert: 2020-06-02
Status: Otwarty

Wykonanie pomiarów diagnostycznych i dostawa dwóch sztuk łożysk tocznych wraz z tulejami dla przedziału zachodniego maszyny wyciągowej szybu Jan (III) w JSW KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
wybór 291 kB
Znak sprawy: 12200053 Data publikacji: 2020-05-12 Data przetargu: 2020-05-27
Data otwarcia ofert: 2020-05-27
Status: Zamknięty

Remont urządzeń dla ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. Zadanie 1. Remont wirnika do kruszarki pierścieniowej UP 1000x1000 Zadanie 2. Remont bębna separatora magnetycznego typu MR9/204.2A
Pełna treść [ pdf 289 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie 289 kB
Wybór 262 kB
Znak sprawy: 12200080 Data publikacji: 2020-05-06 Data przetargu: 2020-05-22
Data otwarcia ofert: 2020-05-22
Status: Zamknięty

Remont osadzarki miałowej OM30 - 3E zabudowanej w ZPMW JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - SCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU
Pełna treść [ pdf 630 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
OGŁOSZENIE 630 kB
wybór 245 kB
Znak sprawy: 12200034 Data publikacji: 2020-05-05 Data przetargu: 2020-05-26
Data otwarcia ofert: 2020-05-26
Status: Zamknięty

Remont 4 szt. silników SM 07/20 do wiertnic stosowanych w KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów, Remont 4 szt. silników SM 07/20 oraz 2 silników SM 07/25 do wiertnic stosowanych w KWK Knurów Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
unieważnienie postępowania 291 kB
Znak sprawy: 12200060 Data publikacji: 2020-04-28 Data przetargu: 2020-05-15
Data otwarcia ofert: 2020-05-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-15
Status: Zamknięty

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie p.n. "Rekultywacja i zabezpieczenie terenów przy rzece Bierawka w km od 43+000 do km 43+500 z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1:Wykonanie przypory nasypu kolejowego PKP po lewej stronie rzeki Bierawka. Zadanie 2:Rekultywacja terenu po lewej stronie rzeki Bierawka w km od 43+000 do km 43+500". W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA WSKAZANY JEST WYKUP DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU
Pełna treść [ pdf 822 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
OGŁOSZENIE 822 kB
wybór 285 kB
Znak sprawy: 12200010 Data publikacji: 2020-04-20 Data przetargu: 2020-05-06
Data otwarcia ofert: 2020-05-06
Status: Zamknięty

Wykonanie, dostawa oraz wymiana panewki dwudzielnej oraz złączy śrubowych jednego koła linowego zestawu kół linowych odciskowych 4L-4000 szybu "Jan"(III) przedział wschodni w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 705 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Wybór 263 kB