Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 277/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-15
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: rury z/szwem kołnierzowe 108x4,5 PN16
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 277 379 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Wzór umowy - skład konsygnacyjny 413 kB
Załacznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 356 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja Zgodności Dostawcy 364 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 375 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 213/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-12
Data otwarcia ofert: 2021-03-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Elektrody do spawania i napawania
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 213 75 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
Pakiet 1 11 kB
Pakiet 2 11 kB
Pakiet 3 11 kB
Pakiet 4 12 kB
Pakiet 5 12 kB
Pakiet 6 18 kB
Pakiet 7 12 kB
Pakiet 8 19 kB
Pakiet 9 18 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 279-1//21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p.poż. !!! UWAGA !!! Aukcja 279/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 279-1/A/21 - poz. 1-28, aukcja 279-2/A/21 - poz. 29-56)
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 279 436 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 289 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 530 kB
Znak sprawy: 279-2/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p.poż. !!! UWAGA !!! Aukcja 279/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 279-1/A/21 - poz. 1-28, aukcja 279-2/A/21 - poz. 29-56)
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 279 436 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 289 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 530 kB
Znak sprawy: 280/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: wyroby produkcji Atut
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Formularz ofertowy 59 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet 1 38 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 39 kB
Znak sprawy: 273/A/21 Data publikacji: 2021-03-01 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Silniki Elektryczne
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 273 65 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 31 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 31 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 49 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 23 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB