Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 433/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-29 Data przetargu: 2020-07-10
Data otwarcia ofert: 2020-07-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Osprzęt do iniekcji górotworu
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 433 299 kB
Informacja - RODO 284 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Wzór umowy 68 kB
Załacznik nr 1 do Spec. techn. - Deklaracja zgodności 369 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 262 kB
Znak sprawy: 429/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-26 Data przetargu: 2020-07-16
Data otwarcia ofert: 2020-07-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Lina wyrównawcza sag 14,8 172x35 (6x18) ! 1x1200m szyb II przedział południowy Ruch Borynia . UWAGA: Przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji do dnia 10.07.2020 r. oraz termin aukcji na dzień 16.07.2020 r.
Pełna treść [ pdf 49 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 429 296 kB
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Wzór umowy 436 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 363 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 451 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej 346 kB
Znak sprawy: 408/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-18 Data przetargu: 2020-07-06
Data otwarcia ofert: 2020-06-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Elementy i części zamienne do przenośników taśmowych produkcji PIOMA z grupy FAMUR S.A. Uwaga! Przesunięto termin aukcji na 06.07.2020 r. godz.: 10:00.
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 408 58 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy 68 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 43 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. 36 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 31 kB
Znak sprawy: 411/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-18 Data przetargu: 2020-07-02
Data otwarcia ofert: 2020-06-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Dwuskładnikowe piany izolacyjne mocznikowo-formaldehydowe, piany do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 411 51 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 165 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech. 34 kB
Pakiet 1 18 kB
Pakiet 2 18 kB
Pakiet 3 18 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór umowy 68 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 284 kB
Znak sprawy: 387/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-10 Data przetargu: 2020-06-30
Data otwarcia ofert: 2020-06-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Liny wyciągowe nośne o48,0 wg PN-G/46602, PN-ISO 3154 lub równoważnych- 2x1100m. Uwaga! Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna w zakresie pkt. 1.4. oraz 2.1.
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 59 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
pakiet zadanie 1 26 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Wzór umowy... 69 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 32 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 22 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 51 kB
Znak sprawy: 390/A/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-10 Data przetargu: 2020-06-25
Data otwarcia ofert: 2020-06-17
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Elastyczne lutnie wentylacyjne oraz elementy do budowy lutniociągów
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 390 54 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 269 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech. 21 kB
Załącznik nr 2 do Spec. tech. 39 kB
Pakiet 1 21 kB
Pakiet 2 21 kB
Pakiet 3 21 kB
Pakiet 4 21 kB
Pakiet 5 21 kB
Pakiet 6 21 kB
Pakiet 7 20 kB
Pakiet 8 19 kB
Pakiet 9 18 kB
Pakiet 10 21 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Wzór umowy 68 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 284 kB