Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 432/A/WZZ/19 Data publikacji: 2019-05-22 Data przetargu: 2019-05-31
Data otwarcia ofert: 2019-05-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: rurociąg odwadniający rejonu szybu 1 Bzie DN 200 PN-40 (rury stalowe)
Pełna treść [ pdf 86 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 432 46 kB
pakiet zadanie 1 24 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 71 kB
Znak sprawy: 430-2/A/WZZ/19 Data publikacji: 2019-05-21 Data przetargu: 2019-06-03
Data otwarcia ofert: 2019-05-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Klucze i przecinaki do nakrętek
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 430 230 kB
Informacja - RODO 71 kB
Pakiet 1 60 kB
Pakiet 2 122 kB
Pakiet 3 60 kB
Pakiet 4 124 kB
Pakiet 5 118 kB
Pakiet 6 115 kB
Pakiet 7 115 kB
Pakiet 8 59 kB
Pakiet 9 110 kB
Pakiet 10 112 kB
Pakiet 11 109 kB
Pakiet 12 58 kB
Pakiet 13 112 kB
Pakiet 14 58 kB
Pakiet 15 58 kB
Pakiet 16 112 kB
Pakiet 17 58 kB
Pakiet 18 148 kB
Pakiet 19 147 kB
Pakiet 20 150 kB
Pakiet 21 92 kB
Pakiet 22 95 kB
Pakiet 23 93 kB
Pakiet 24 151 kB
Pakiet 25 93 kB
Pakiet 26 154 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik 2 - Specyfikacja techniczna 236 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 184 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 234 kB
Znak sprawy: 430-1/A/WZZ/10 Data publikacji: 2019-05-21 Data przetargu: 2019-06-03
Data otwarcia ofert: 2019-05-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Klucze i przecinaki do nakrętek
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 430 230 kB
Informacja - RODO 71 kB
Pakiet 1 60 kB
Pakiet 2 122 kB
Pakiet 3 60 kB
Pakiet 4 124 kB
Pakiet 5 118 kB
Pakiet 6 115 kB
Pakiet 7 115 kB
Pakiet 8 59 kB
Pakiet 9 110 kB
Pakiet 10 112 kB
Pakiet 11 109 kB
Pakiet 12 58 kB
Pakiet 13 112 kB
Pakiet 14 58 kB
Pakiet 15 58 kB
Pakiet 16 112 kB
Pakiet 17 58 kB
Pakiet 18 148 kB
Pakiet 19 147 kB
Pakiet 20 150 kB
Pakiet 21 92 kB
Pakiet 22 95 kB
Pakiet 23 93 kB
Pakiet 24 151 kB
Pakiet 25 93 kB
Pakiet 26 154 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik 2 - Specyfikacja techniczna 236 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 184 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 234 kB
Znak sprawy: 428/A/WZZ/19 Data publikacji: 2019-05-20 Data przetargu: 2019-05-29
Data otwarcia ofert: 2019-05-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Bale sosnowe pomostowe kl. II i deski okorkowe
Pełna treść [ pdf 86 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 428 46 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 27 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. - oświadczenie 21 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. - deklaracja zgodności 30 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 71 kB
Znak sprawy: 424/A/WZZ/19 Data publikacji: 2019-05-16 Data przetargu: 2019-05-27
Data otwarcia ofert: 2019-05-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Siatki okładzinowe zgrzewane
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 424 214 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 247 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. - Deklaracja zgodności 193 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 108 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 71 kB
Znak sprawy: 422/A/WZZ/19 Data publikacji: 2019-05-15 Data przetargu: 2019-05-29
Data otwarcia ofert: 2019-05-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Mieszanina popiołót lotnych 10.01.82, popiół lotny 10.01.02 !! UWAGA !! Przesunięto termin aukcji z dnia 24.05.2019 r. na 29.05.2019 r.
Pełna treść [ pdf 88 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 422 109 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja tehcniczna 107 kB
Załącznik nr 3 - Zapisy dotyczące umów i warunków dostaw 114 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 71 kB