Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 266-2/A/21 Data publikacji: 2021-03-01 Data przetargu: 2021-03-10
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Kołki rozporowe !!! UWAGA !!! Aukcja 266/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 266-1/A/21 - poz. 1-32, aukcja 266-2/A/21 - poz. 33-63)
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 266 455 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 253 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 363 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 266-1/A/21 Data publikacji: 2021-03-01 Data przetargu: 2021-03-10
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Kołki rozporowe !!! UWAGA !!! Aukcja 266/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 266-1/A/21 - poz. 1-32, aukcja 266-2/A/21 - poz. 33-63)
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 266 455 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 253 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 363 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 255/A/21 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-10
Data otwarcia ofert: 2021-03-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Armatura sprężonego powietrza !!! UWAGA !!! Termin aukcji przesunięto na dzień 10.03.2021 r.
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 255 580 kB
pakiet zadanie 1 419 kB
pakiet zadanie 2 245 kB
pakiet zadanie 3 424 kB
pakiet zadanie 4 251 kB
pakiet zadanie 5 249 kB
Zał. nr 2 do Specyfikacji technicznej 190 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 96 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 262 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 251/A/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Części do kotwiarek !!!UWAGA!!! Zmodyfikowano Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - dokonano modyfikacji punktu 5.3. Ponadto ponownie przesunięto termin składania ofert do dnia 11.03.2021 r. oraz termin aukcji na dzień 17.03.2021 r.
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 251 445 kB
Załącznik nr 1 - do Spec. tech. 248 kB
Załącznik nr 2 - do Spec. tech. 256 kB
Pakiet 1 105 kB
Pakiet 2 105 kB
Pakiet 3 115 kB
Pakiet 4 98 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - po modyfikacji 447 kB
Znak sprawy: 254/A/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-04
Data otwarcia ofert: 2021-03-01
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Krążniki do przenośników taśmowych
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 63 kB
Informacja RODO 41 kB
Oswiadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet 1 31 kB
Pakiet 2 32 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. 21 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 42 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 31 kB
Wyniki aukcji 254 14 kB
Znak sprawy: 247/A/21 Data publikacji: 2021-02-22 Data przetargu: 2021-03-08
Data otwarcia ofert: 2021-03-02
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały:: Uszczelki i płyty bezazbestowe.
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 247 408 kB
pakiet zadanie 1 - uszczelki bezazbestowe 239 kB
pakiet zadanie 2 - uszczelki bezazbestowe AF1000 225 kB
pakiet zadanie 3 -płyty bezazbestowe 231 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 254 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja zgodności dostawcy 363 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wyniki 247 182 kB