Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 393/A/21 Data publikacji: 2021-05-06 Data przetargu: 2021-05-18
Data otwarcia ofert: 2021-05-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Oleje DTR
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 393 416 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 209 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 220 kB
Pakiet nr 1 387 kB
Pakiet nr 2 387 kB
Pakiet nr 3 390 kB
Pakiet nr 4 386 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB
Znak sprawy: 394-2/A/21 Data publikacji: 2021-05-06 Data przetargu: 2021-05-18
Data otwarcia ofert: 2021-05-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Części i elementy do aparatów ratowniczych. Aukcja 394/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji - aukcja 394-1/A/21 poz. 1; aukcja 394-2/A/21- poz. 2.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 394 249 kB
Pakiet 123 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 95 kB
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 394-1/A/21 Data publikacji: 2021-05-06 Data przetargu: 2021-05-18
Data otwarcia ofert: 2021-05-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Części i elementy do aparatów ratowniczych. Aukcja 394/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji - aukcja 394-1/A/21 poz. 1; aukcja 394-2/A/21- poz. 2.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 394 249 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 95 kB
Pakiet 123 kB
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 385/A/21 Data publikacji: 2021-04-23 Data przetargu: 2021-05-10
Data otwarcia ofert: 2021-04-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na następujące materiały: Kable YHKGXSeksyn do wykonania budowy sieci kablowych SN Uwaga!!! Termin aukcji został przesunięty na dzień 10.05.2021 r. godzina 09:00.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 385 383 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 274 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 379/A/21 Data publikacji: 2021-04-19 Data przetargu: 2021-04-30
Data otwarcia ofert: 2021-04-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Haki do zapór pyłowych, haki kablowe, haki typu "s", haki pomostowe, klamra ciesielska. Uwaga! W związku z omyłką pisarską zaktualizowano zapisy w zakresie pkt. 17 ogłoszenia aukcji poprzez dostosowanie ich do nowego regulaminu.
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 379 105 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. 65 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 62 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 3922 kB
Znak sprawy: 371/A/21 Data publikacji: 2021-04-19 Data przetargu: 2021-04-28
Data otwarcia ofert: 2021-04-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Górniczy układak kabla GUK
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 371 63 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 24 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 33 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 20 kB