Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 360/A/21 Data publikacji: 2021-04-02 Data przetargu: 2021-04-15
Data otwarcia ofert: 2021-04-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Wyroby hutnicze
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 360 286 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 148 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 85 kB
Pakiet nr 1 128 kB
Pakiet nr 2 130 kB
Pakiet nr 3 136 kB
Pakiet nr 4 149 kB
Pakiet nr 5 138 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Znak sprawy: 359//A/21 Data publikacji: 2021-04-02 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Środek pianotwórczy do wytwarzania piany mechanicznej ciężkiej i średniej antypirogen.
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 359 379 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 382 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 647 kB
Znak sprawy: 348/A/21 Data publikacji: 2021-03-31 Data przetargu: 2021-04-15
Data otwarcia ofert: 2021-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Zgrzebła do przenośników zgrzebłowych. UWAGA! Zmiana terminu skadania ofert do dnia 08.04.2021 r. oraz terminu aukcji na dzień 15.04.2021 r.
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 348 413 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet nr 1 197 kB
Pakiet nr 2 459 kB
Pakiet nr 3 465 kB
Pakiet nr 4 463 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 473 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 246 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej 421 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej 429 kB
Znak sprawy: 347/A/21 Data publikacji: 2021-03-29 Data przetargu: 2021-04-09
Data otwarcia ofert: 2021-04-02 Otwarcie ofert przesunięto na:
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Komponenty do muf.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 347 208 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 135 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 118 kB
Znak sprawy: 345/A/21 Data publikacji: 2021-03-29 Data przetargu: 2021-04-08
Data otwarcia ofert: 2021-04-01
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Złącza do szycia taśm przenośnikowych
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 345 392 kB
Pakiet nr 1 384 kB
Pakiet nr 2 385 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 441 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 365 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Znak sprawy: 332/A/21 Data publikacji: 2021-03-25 Data przetargu: 2021-04-08
Data otwarcia ofert: 2021-03-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: Ognioszczelne i iskrobezpieczne wpusty kablowe oraz osprzęt do zagłuszania otworów wpustowych
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 36 kB
formularz ofertowy 63 kB
Pakiet 1 11 kB
Pakiet 2 19 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB