Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 79/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-07-16
Data otwarcia ofert: 2019-07-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 181 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść.pdf 181 kB
2. SIWZ.pdf 158 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf 37 kB
4. Załącznik Nr 1a do Specyfikacji technicznej.pdf 58 kB
5. Załącznik Nr 1b do Specyfikacji technicznej.pdf 260 kB
6. Załącznik Nr 2a do Specyfikacji technicznej.pdf 144 kB
7. Załącznik Nr 2b do Specyfikacji technicznej.pdf 260 kB
8. Załącznik Nr 3a do Specyfikacji technicznej.pdf 66 kB
9. Załącznik Nr 3b do Specyfikacji technicznej.pdf 73 kB
10. Załącznik Nr 4a do Specyfikacji technicznej.pdf 65 kB
11. Załącznik Nr 4b do Specyfikacji technicznej.pdf 154 kB
12. Załącznik Nr 4c do Specyfikacji technicznej.pdf 86 kB
13. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej.pdf 179 kB
14. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf 122 kB
15. espd-request - Załącznik Nr 1 do For. ofertowego.xml 103 kB
16. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego.xls 52 kB
17. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - oświad. o podwyk..doc 40 kB
18. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 39 kB
19. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 60 kB
20. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf 126 kB
21. Załącznik Nr 6 do SIWZ- wzór oświad. o zach. w poufn. danych osob..doc 31 kB
22. Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór ośw. o zobow. się do udost. zasob.doc 39 kB
23. Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór ośw. z punktu 11.1.2. i 11.1.3 SIWZ.doc 38 kB
Znak sprawy: 77/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-07-02
Data otwarcia ofert: 2019-07-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 140 kB
2. SIWZ 149 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ -Specyfikacja techniczna 39 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 74 kB
6. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 96 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 14 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
9. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
10. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 60 kB
11. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 128 kB
12. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych 19 kB
13. Załącznik Nr 7 do SIWZ- Wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasobów 39 kB
14. Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 69 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 24 kB
17. Oświadczenie o grupie kapitałowej 66 kB
Znak sprawy: 76/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-06-10
Data otwarcia ofert: 2019-06-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych z terminem realizacji 12 miesięcy
Pełna treść [ pdf 123 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 123 kB
2. SIWZ 355 kB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 316 kB
4. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
6. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 96 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego 245 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 14 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 39 kB
9. Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego - Oświadczenie ws. odpadów 31 kB
10. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
11. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 272 kB
12. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 255 kB
13. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych 19 kB
14. Załącznik Nr 7 do SIWZ- Wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasobów 39 kB
15. Załącznik Nr 8 do SIWZ- Wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
16. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 69 kB
17. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 24 kB
18. Oświadczenie o grupie kapitałowej 66 kB
19. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 69 kB
Znak sprawy: 75/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-06-10
Data otwarcia ofert: 2019-06-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 461 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 461 kB
02. SIWZ 413 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do SIWZ 258 kB
04. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 16 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 707 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularz ofertowego 96 kB
07. Oświadczenie o pochodzeniu towaru -Zał nr 2 do Formularza ofertowego 53 kB
08. Oświadczenie o podwykonawcach -Zał nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 285 kB
11. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ 271 kB
12. Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
13. Oświadczenie o zobowiązaniach korzystanie z zasobów- Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
14. Oświadczenie o wyrokach sądu - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 233 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 34 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 66 kB
18. Informacja o wynikach aukcji elektronicznych 293 kB
Znak sprawy: 74/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-06-04
Data otwarcia ofert: 2019-06-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 136 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 136 kB
2. SIWZ 145 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 34 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 121 kB
6. espd-request- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 52 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 59 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
13. Wzór zobowiazania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 70 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 24 kB
17. Oświadczenie o grupie kapitałowej 67 kB
18. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej. 70 kB
Znak sprawy: Dialog 1/19 Data publikacji: 2019-05-17
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawy preparatów do nawilżania pyłów węglowych.
Pełna treść [ pdf 19 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym.pdf 19 kB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Specyfikacja techniczna.pdf 38 kB
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.pdf 275 kB