Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: Dialog 1/19 Data publikacji: 2019-05-17
Status: Otwarty

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawy preparatów do nawilżania pyłów węglowych.
Pełna treść [ pdf 19 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o dialogu technicznym.pdf 19 kB
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Specyfikacja techniczna.pdf 38 kB
Znak sprawy: 72/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-05-16
Data otwarcia ofert: 2019-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. obudowy chodnikowej prostej V29, V32, V36 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 157 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 157 kB
2. SIWZ 322 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 168 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 38 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 37 kB
7. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 323 kB
8. Espd-request - Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego 97 kB
9. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 15 kB
10. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
11. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
12. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 289 kB
13. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 271 kB
14. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
15. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
16. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Znak sprawy: 73/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-04-30
Data otwarcia ofert: 2019-05-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 196 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu 196 kB
02. SIWZ 388 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 203 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 103 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 409 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
07. Oświadczenie o pochodzeniu towaru - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 53 kB
08. Oświadczenie o podwykonawcach - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 279 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 271 kB
12. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
13. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
15. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 498 kB
Znak sprawy: 70/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-04-16
Data otwarcia ofert: 2019-04-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawa do kopalń JSW S.A. obudowy chodnikowej ŁPZof 12/V32 o gatunku stali S480W/Re 480 MPa lub równoważnym w ilości 582 360 kg z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 125 kB
2. SIWZ 147 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 32 kB
4. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 29 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 81 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 15 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 62 kB
11. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ 126 kB
12. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 21 kB
13.Wzór zobowiązania -korzystanie z zasobów- Załącznik Nr 7 39 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 39 kB
15. Informacja ws modyfikacji z dnia 17.04.2019 r. 654 kB
16. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 2226 kB
17. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
18. Informacja ws modyfikacji z dnia 18.04.2019 r. 359 kB
19. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
20. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 69 kB
21. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 25 kB
22.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 66 kB
23. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 77 kB
Znak sprawy: 71/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-04-03
Data otwarcia ofert: 2019-04-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 201 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 201 kB
2. SIWZ 149 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 86 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 16 kB
5. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 17 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 226 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
8. Oświadczenie o pochodzeniu towarów -Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 52 kB
9 Oświadczenie o podwykonawcy - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 60 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
14. Wzór zobowiazania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
16. Informacja ws wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego 929 kB
17. Informacja ws. omyłki pisarskiej i zmiany terminu otwarcia 538 kB
18. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 73 kB
19. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 136 kB
20. Oświadczenie o grupie kapitałowej 66 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 15.05.2019 75 kB
Znak sprawy: 69/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-04-03
Data otwarcia ofert: 2019-05-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. rynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 140 kB
02. SIWZ 379 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do SIWZ 230 kB
04. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 44 kB
05. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 30 kB
06. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 35 kB
07. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej 38 kB
08. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 318 kB
09. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularz ofertowego 92 kB
10. Oświadczenie o pochodzeniu towaru -Zał Nr 2 do Formularza ofertowego 53 kB
11. Oświadczenie o podywkonawcach - Zał Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
12. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
13. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 278 kB
14. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 271 kB
15. Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osonowych - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20 kB
16. Oświadczenie o zobowiązaniu się do udostępniania zasob - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
17. Oświadcznie o wyrokach sądu - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
18. Informacja ws wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odp zamawiającego 1531 kB
19. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 466 kB
20. Informacja ws wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odp zamawiającego 1153 kB
21. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach z dn 24.04.2019 228 kB
22. Informacja ws wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odp zamawiającego 782 kB
23. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 222 kB
24. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 PZP 128 kB
25. Oświadczenie o grupie kapitałowej 66 kB