Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 54/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-06
Data otwarcia ofert: 2020-04-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 532 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 532 kB
02. SIWZ 456 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 490 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 41 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 31 kB
06. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 35 kB
07. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 80 kB
08. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 123 kB
09. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
10. Pakiety - Załącznik Nr 2-18 do Formularza ofertowego 116 kB
11. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
12. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 431 kB
13. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 372 kB
14. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
15. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
16. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
17. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
18. Informacja dot. wyjaśnienia treści SIWZ 581 kB
19. Informacja o odwołaniu wniesionym przez firmę FAMUR S.A. 371 kB
20. Odwołanie wniesione w dniu 13.03.2020 r. przez firme FAMUR S.A. 358 kB
21. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert 81 kB
Znak sprawy: 57/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-05
Data otwarcia ofert: 2020-03-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 183 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść.pdf 183 kB
2. SIWZ.pdf 142 kB
3. SpecyfIkacja techniczna - Zał. Nr 1 do SIWZ.pdf 39 kB
4. Załacznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.doc 37 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.xls 80 kB
6. Załącznik Nr 1 do For. ofert. - espd-request.xml 97 kB
7. Pakiet - Załączniki Nr od 2 do 6 do Formularza ofertowego.xls 61 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 64 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf 127 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Zał. Nr 6 do SIWZ.doc 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - ZaŁ. Nr 7 do SIWZ.doc 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Zał. Nr 8 do SIWZ.doc 34 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc 34 kB
15 Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia.pdf 78 kB
16 Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5.pdf 29 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 67 kB
Znak sprawy: 58/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-05
Data otwarcia ofert: 2020-03-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. części do pomp klejowych JWPD oraz DNPD (pakiet 45 pozycji) w łącznej ilości 735 kpl. i 952 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umow.
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 124 kB
02. SIWZ 399 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 264 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 32 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 35 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 21 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
08. Pakiet - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 14 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 432 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 372 kB
12. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os 32 kB
13. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
14. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
15. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
16. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 393 kB
17. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 195 kB
Znak sprawy: 56/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-04
Data otwarcia ofert: 2020-03-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść.pdf 140 kB
2. SIWZ.pdf 142 kB
3. Specyfikacja Techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf 45 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej.doc 40 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.xls 78 kB
6. Załącznik Nr 1 do For. ofertowego - espd-request.xml 97 kB
7. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego.doc 52 kB
8. Pakiety - Załączniki Nr od 3 do 4 do Formularza ofertowego.xls 44 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 61 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf 127 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc 34 kB
16 Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia.pdf 78 kB
17 Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5.pdf 28 kB
18. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 67 kB
Znak sprawy: 59/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-28
Data otwarcia ofert: 2020-03-16 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-03-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 197 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 197 kB
2. SIWZ 143 kB
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 55 kB
4. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 16 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 27 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
7. Załącznik Nr 2-5 do Formularza ofertowego - Pakiety 47 kB
8. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 61 kB
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 127 kB
11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 19 kB
12. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
13. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
14. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 485 kB
16. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 73 kB
17. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 26 kB
18. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 36/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-28
Data otwarcia ofert: 2020-03-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych kl. I i II, bali sosnowych obrzynanych kl. I i II, bali dębowych i bukowych, desek bukowych, desek okorkowych sosnowych oraz krawędziaków bukowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 331 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 146 kB
2. Specyfikacja techniczna- Załącznik Nr 1 do SIWZ 44 kB
3. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 119 kB
4. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 33 kB
5. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 18 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 36 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Fromularza ofertowego 97 kB
8. Pakiety - Załącznik Nr 2-12 do Formularza ofertowego 22 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 61 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 129 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20 kB
13.Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 35 kB
16. Ogłoszenie o zamówiniu- pełna treść 331 kB
17. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 77 kB
18.Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 43 kB
19.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
20.Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 31.03.2020 74 kB
21. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 01.04.2020 75 kB