Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 52/PM/21 Data publikacji: 2021-03-02
Data otwarcia ofert: 2021-03-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo - izolacyjnych, pojemników tkaninowych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej i folii wentylacyjnej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 246 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 246 kB
1. SWZ 131 kB
2. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ 559 kB
3. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
4. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 59 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 31 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 20 kB
7. Pakiet - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 52 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 50 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 143 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 33 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 36 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 22 kB
Znak sprawy: 54/PM/21 Data publikacji: 2021-02-23
Data otwarcia ofert: 2021-03-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 204 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 204 kB
2. SWZ 405 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ 334 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 35 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 81 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 20 kB
7. Pakiet - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 34 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 418 kB
10. Ogólne Warunki Umów - Załącznik Nr 5 do SWZ 396 kB
11. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 35 kB
Znak sprawy: 50/PM/21 Data publikacji: 2021-02-22
Data otwarcia ofert: 2021-03-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 153 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 153 kB
2. SWZ 398 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ 291 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 35 kB
5. Formularz ofertowy 50 - Załącznik Nr 2 do SWZ 81 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 20 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 ÷ 4 do Formularza ofertowego 47 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 419 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 394 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 33 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 36 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 35 kB
Znak sprawy: 51/PM/21 Data publikacji: 2021-02-22
Data otwarcia ofert: 2021-03-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 164 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 164 kB
2. SWZ 123 kB
3.Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ - 51 PM 21 43 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej - 51 PM 21 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej - 51 PM 21 18 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ - 51 PM 21 83 kB
7.Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 20 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 54 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 145 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 22 kB
14. Informacja ws wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ. 1004 kB
15. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- sprostowanie 52 kB
Znak sprawy: 49/PM/21 Data publikacji: 2021-02-22
Data otwarcia ofert: 2021-03-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych PN40 L-6000 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 127 kB
02. SWZ 394 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ 448 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 37 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 78 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
08. Pakiet - Załącznik Nr 2 i 3 do Formularza ofertowego 43 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 419 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 395 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 36 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 35 kB
Znak sprawy: 45/PM/21 Data publikacji: 2021-02-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 232 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 232 kB
2. SWZ 407 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SWZ 455 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 43 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 93 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 20 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 ÷ 5 do Formularza ofertowego 57 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 430 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 394 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 36 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 34 kB