Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 48/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-23
Data otwarcia ofert: 2019-02-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych i urządzeń przekładkowych, przekładni i części do przekładni, sprzęgła z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 471 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 471 kB
2. SIWZ 355 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 317 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 20 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 16 kB
7. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 955 kB
8. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
9. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 13 kB
10. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
11. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
12. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 280 kB
13. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 272 kB
14. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
15. Wzór zobowiazania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
16. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 49/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-23
Data otwarcia ofert: 2019-02-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 163 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 163 kB
2. SIWZ 278 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 276 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
6. Wzór formularza ofertowego - Załącznik Nr 2 do SIWZ 301 kB
7. espd-request Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 90 kB
8. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 14 kB
9. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 271 kB
12. OWU - załącznik nr 5 do SIWZ 255 kB
13. Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych 18 kB
14. Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasob 38 kB
15. Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3 38 kB
Znak sprawy: 55/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-23
Data otwarcia ofert: 2019-02-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 225 kB
2. SIWZ 153 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 51 kB
4. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 17 kB
5. Formularz ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ 293 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 99 kB
7. Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 53 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 61 kB
11. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ 126 kB
12. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20 kB
13. Wzór zobowiązania -korzystanie z zasobów- Załącznik Nr 7 39 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 39 kB
Znak sprawy: 42/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-23
Data otwarcia ofert: 2019-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 153 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 153 kB
2. SIWZ 355 kB
3. Specyfikacja Techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 171 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej 36 kB
5. Wzór Formularza ofertowego - Załącznik Nr 2 do SIWZ 379 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 90 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 14 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 272 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 254 kB
12. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
13. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Znak sprawy: 44/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-18
Data otwarcia ofert: 2019-02-08

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw mineralno-cementowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 262 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 262 kB
2. SIWZ 326 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 202 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej (dot. zad. 5) 73 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej(dot. zad. 9) 73 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej (dot. zad. 10) 73 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 73 kB
8. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 83 kB
9. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 476 kB
10. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
11. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 49 kB
12. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
13. Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego - Oświadczenie ws. odpadów 33 kB
14. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
15. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 279 kB
16. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 272 kB
17. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 21 kB
18. Wzór zobowiazania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
19. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 47/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-01-18
Data otwarcia ofert: 2019-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. członów trasy do przenośnika zgrzebłowego JOY AFC w łącznej ilości 89 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 122 kB
02. SIWZ 376 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 178 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 39 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 17 kB
06. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 17 kB
07. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 292 kB
08. Espd-request - Załącznik Nr 1 so Formularza ofertowego 92 kB
09. Oświadczenie o pochodzeniu towarów -Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 14 kB
10. Oświadczenie o podwykonawcy - Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego 40 kB
11. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
12. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 280 kB
13 .OWU - załącznik Nr 5 do SIWZ 272 kB
14. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
15. Wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasob. - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
16. Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB