Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 45/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-11

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 520 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamowieniu sektorowym - pełna treść 520 kB
SIWZ 156 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 155 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 16 kB
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 17 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 124 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
Pakiet - Załącznik Nr 2-15 do Formularza ofertowego 85 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 61 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 20 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 35 kB
Znak sprawy: 51/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-12

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 449 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 449 kB
2. SIWZ 443 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 488 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 15 kB
5. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 17 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 19 kB
7. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 120 kB
8. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - espd-request 97 kB
9. Pakiet - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 48 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 430 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ-zmiany obowiązujące od 25.05.2018 r. 371 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 52/P/WRP/20 Data przetargu: 2020-02-21
Data otwarcia ofert: 2020-03-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 72 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 72 kB
2. SIWZ 145 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 76 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 43 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 85 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
8. Pakiety - Załącznik Nr 2 - 9 do Formularza ofertowego 54 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 64 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 129 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 42/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-20
Data otwarcia ofert: 2020-04-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 140 kB
2. SIWZ 155 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 91 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 16 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 16 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 24 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
8. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 31 kB
9. Pakiet - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 12 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 60 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 127 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja o omyłce pisarskiej dotyczącej daty składania i otwracia ofert 320 kB
Znak sprawy: 53/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-19
Data otwarcia ofert: 2020-03-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, zaworów, przepustnic, regulatorów i sterowników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 769 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 769 kB
2. SIWZ 162 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 59 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 21 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 65 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
8. Pakiety - Załącznik Nr 2-30 do Formularza ofertowego 31 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 61 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ-zmiany obowiązujące od 25.05.2018 r. 128 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 48/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-14
Data otwarcia ofert: 2020-03-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągarek i podnośników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 340 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 340 kB
2. SIWZ 428 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 267 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 95 kB
7. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - espd-request 97 kB
8. Pakiet - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 133 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 431 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ-zmiany obowiązujące od 25.05.2018 r. 372 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 21 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB