Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 67/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-19
Data otwarcia ofert: 2019-04-02

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 139 kB
2. SIWZ 308 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 257 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 46 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 298 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 14 kB
8. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
9. Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego - Oświadczenie ws. odpadów 29 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 279 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 271 kB
13. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
14. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 38 kB
15. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Znak sprawy: 68/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-19
Data otwarcia ofert: 2019-04-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 166 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 166 kB
02. SIWZ 68 P DZZ 19 384 kB
03. Specyfikacja techniczna 257 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 35 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 37 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 341 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
08. Oświadczenie o pochodzeniu towarów -Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 52 kB
09. Oświadczenie o podwykonawcy - Załącznik Nr 3 do formularz ofertowego 40 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 283 kB
12. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ 270 kB
13. Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 18 kB
14. Oświadczenie o zobowiązaniach korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
15. Oświadczenie o wyrokach sądu - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Znak sprawy: 62/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-15
Data otwarcia ofert: 2019-04-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 598 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 598 kB
2. SIWZ 363 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 284 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 37 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 39 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 39 kB
8. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 37 kB
9. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 1185 kB
10. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
11. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 52 kB
12. Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
13. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
14. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 279 kB
15. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 272 kB
16. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 21 kB
17. Wzór zobowiazania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
18. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 66/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-12
Data otwarcia ofert: 2019-03-28

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 239 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 239 kB
02. SIWZ 394 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do SIWZ 242 kB
04. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 298 kB
05. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 342 kB
06. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 303 kB
07. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej 318 kB
08. Załącznik nr 5 do Specyfikacji technicznej 308 kB
09. Załącznik nr 6 do Specyfikacji technicznej 301 kB
10. Załącznik nr 7 do Specyfikacji technicznej 339 kB
11. Załącznik nr 8 do Specyfikacji technicznej 258 kB
12. Załącznik nr 9 do Specyfikacji technicznej 379 kB
13. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ 509 kB
14. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
15. Oświadczenie o pochodzeniu towaru -Zał nr 2 do Formularza ofertowego 53 kB
16. Oświadczenie o podwykonawcach -Zał nr 3 do Formularza ofertowego 40 kB
17. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
18. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 280 kB
19. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ 270 kB
20. Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 21 kB
21. Oświadczenie o zobowiązaniach korzystanie z zasobów- Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
22. Oświadczenie o wyrokach sądu - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Znak sprawy: 43/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-08
Data otwarcia ofert: 2019-03-25

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego według normy PN-EN 590 lub równoważnej i oleju opałowego lekkiego według normy PN-C-96024 lub równoważnej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść.pdf 139 kB
2. SIWZ.pdf 153 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf 36 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.doc 41 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.pdf 131 kB
6. espd-request- Załącznik Nr 1 do form. ofertowego.xml 92 kB
7. Oświadczenie o pochodzeniu towarów -Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego.xls 52 kB
8. Oświadczenie o podwykonawcy - Załącznik Nr 3 do For. ofertowego.doc 40 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 59 kB
11. OWU - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf 126 kB
12. Wzór oświadczenia o zach. w poufn. danych osob. - Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc 31 kB
13. Załącznik Nr 7 do SIWZ- wzór ośw. o zobowiązaniu się do udost. zasob.doc 39 kB
14. Załącznik Nr 8 do SIWZ- wzór oświadczenia z punktu 11.1.2. i 11.1.3.doc 38 kB
Znak sprawy: 35/P/DZZ/19 Data publikacji: 2019-03-06
Data otwarcia ofert: 2019-03-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 199 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 199 kB
SIWZ 147 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 40 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 174 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 92 kB
Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o pochodzeniu towarów 52 kB
Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego - Oświadczenie o podwykonawcy 40 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 76 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 126 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 39 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 38 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 70 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 25 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB