Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 18/PM/21 Data publikacji: 2020-11-23
Data otwarcia ofert: 2020-12-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 311 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 311 kB
2. SIWZ 428 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 294 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 8031 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 39 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 3359 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 38 kB
8. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 3759 kB
9. Załącznik Nr 6 do Specyfikacji technicznej 38 kB
10. Załącznik Nr 7 do Specyfikacji technicznej 38 kB
11. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 128 kB
12. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
13. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
14. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 435 kB
15. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
16. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
17. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
18. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
19. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 15/PM/21 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników i dozowników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 151 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1.Ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 151 kB
2. SIWZ 146 kB
3.Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 68 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 34 kB
6 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 31 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 35 kB
8. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 36 kB
9. espd-request-Załącznik Nr 1 do Formularza ofert. 97 kB
10. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Pakiet 40 kB
11. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 40 kB
12. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 49 kB
13. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 143 kB
14. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 32 kB
15. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
16. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
17. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
Znak sprawy: 14/PM/21 Data publikacji: 2020-11-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 139 kB
2. SIWZ 408 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 450 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 34 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 79 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 ÷ 4 do Formularza ofertowego 47 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 13/PM/21 Data publikacji: 2020-11-13
Data otwarcia ofert: 2020-11-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych i dozownika zgrzebłowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 406 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 406 kB
02. SIWZ 451 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 495 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 36 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 31 kB
06. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 35 kB
07. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 48 kB
08. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
09. Pakiety - Załącznik Nr 2-7 do Formularza ofertowego 49 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
17. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego. 424 kB
18. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 576 kB
19. Informacja o wniesieniu odwołania przez FAMUR S.A. 367 kB
20. Odwołanie wniesione w dniu 20.11.2020 r. przez FAMUR S.A. 362 kB
21. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 473 kB
Znak sprawy: 11/PM/21 Data publikacji: 2020-11-06
Data otwarcia ofert: 2020-11-24

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy .
Pełna treść [ pdf 191 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 191 kB
2. SIWZ 142 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 56 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 38 kB
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 27 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request.xml 97 kB
7. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Pakiety 13 kB
8. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
9. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 48 kB
10. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 143 kB
11. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 32 kB
12. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
13. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
14. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 84 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 25 kB
Znak sprawy: 05/PM/21 Data publikacji: 2020-11-02
Data otwarcia ofert: 2020-11-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-11-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 266 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 266 kB
02. SIWZ 426 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 515 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 19 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 32 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
08. Pakiety - Załącznik Nr 2-11 do Formularza ofertowego 54 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 418 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego. 322 kB
17. Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert 509 kB