Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 77/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-30
Data otwarcia ofert: 2020-07-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej, tkaniny i folii wentylacyjnej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 254 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 254 kB
02. SIWZ 419 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 391 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ a 92 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
07. Pakiet 1-3 - Załączniki Nr 2 - 4 do Formularza ofertowego 45 kB
08. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
09. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 439 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 371 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 33 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 34 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 75/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-18
Data otwarcia ofert: 2020-07-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 250 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 250 kB
2. SIWZ 141 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 48 kB
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 29 kB
5. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
6. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Oświadczenie ws. odpadów 31 kB
7. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 39 kB
8. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 70 kB
9. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU 127 kB
10. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. 20 kB
11. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów 35 kB
12. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 34 kB
13. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 35 kB
14. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 73 kB
15. Inf. dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 31 kB
16. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 78/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-04
Data otwarcia ofert: 2020-06-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 103 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 103 kB
2. SIWZ 143 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 43 kB
4. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 112 kB
5. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
6. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
7. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 73 kB
8. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 127 kB
9. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
10. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
11. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
12. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
13. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 488 kB
14. Informacja w spr.wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 306 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 83 kB
16.Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 43 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 73/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-06-03
Data otwarcia ofert: 2020-06-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM- Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 149 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 149 kB
2. SIWZ 137 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 48 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 83 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 80 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
7. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 52 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
9 .Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 71 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
11.Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 71 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 28 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
18.Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 10.07.2020 71 kB
Znak sprawy: 76/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-29
Data otwarcia ofert: 2020-06-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM -Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 138 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 138 kB
2. SIWZ 137 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 90 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 21 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 77 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
7. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 32 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 71 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 128 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 22 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 35 kB
15. Informacja w spr. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. oraz zmianie treści SIWZ i ogłoszenia 121 kB
16. Informacja w spr. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 686 kB
17. Informacja w spr. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 577 kB
18. Informacja w spr. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 587 kB
19. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 71 kB
20. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 25 kB
21. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 65/P/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-25
Data otwarcia ofert: 2020-06-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 166 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu pełna treść 166 kB
SIWZ 141 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 63 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 81 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
Pakiet - Załącznik Nr 2,3,4 do Formularza ofertowego 48 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 71 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 127 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 19 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 78 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 26 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 26 kB
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 71 kB