Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 31/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-02-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 127 kB
1. SIWZ 155 kB
1. Specyfikacja techiczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 98 kB
1.1. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 16 kB
1.2. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 17 kB
2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 24 kB
Espd-request- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
2.2. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 31 kB
2.3. Pakiet - Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego 11 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 145 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 33 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 34 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Znak sprawy: 29/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-02-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 203 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 203 kB
1. SIWZ 145 kB
2. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 162 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 44 kB
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 17 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 28 kB
Espd-request- Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2-6 do Formularza ofertowego 58 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 145 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 33 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 34 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja o wpłynięciu odwołania z dnia 07.01.2021 r. 657 kB
Odwołanie wniesione 04.01.2021 r. przez wykonawcę FAMUR S.A. 364 kB
Informcja ws wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 1956 kB
Informacja o zapytaniu do treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 694 kB
Informacja o modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu 1725 kB
SIWZ - po modyfikacji 142 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ- po modyfikacji 48 kB
Znak sprawy: 33/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 77 kB
02. SIWZ 425 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 284 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
05. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 532 kB
06. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 36 kB
07. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
08. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
09. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
10. Ogólne Warunki Umów - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
11. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja ws wpłynięcia wniosku dot. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odp. 679 kB
16. Informacja ws przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 1561 kB
17. SIWZ - z dnia 15.01.2021 r 425 kB
18. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 404 kB
19. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 215 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 38/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-14 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 139 kB
2. SIWZ 141 kB
3.Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 36 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 38 kB
5. Formularz - Załącznik Nr 2 do SIWZ 79 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 94 kB
7. Pakiety - Załącznik Nr 2 i 3 do Formularza ofertowego 41 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
10. Ogólne Warunki Umów - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
11. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja ws wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ. 1608 kB
Znak sprawy: 25/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 229 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 229 kB
2. SIWZ 426 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 283 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 22 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 89 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 ÷ 13 do Formularza ofertowego 95 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 417 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 393 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 575 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 213 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 36/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-19 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 274 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść 274 kB
02. SIWZ 435 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 275 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 24 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 37 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
07. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 50 kB
08. Pakiety - Załącznik Nr 3-5 do Formularza ofertowego 45 kB
09. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 418 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 38 kB
16. Informacja dotycząca wyjaśnienia treści SIWZ 831 kB
17. Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 83 kB
18. Informacja dot. przesunięcia terminu skł. i otw. ofert oraz wyj. treści SIWZ 6166 kB