Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 28/PM/21 Data publikacji: 2020-12-23
Data otwarcia ofert: 2021-01-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 163 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 163 kB
2. SIWZ 144 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 40 kB
4. Załącznik Nr 1a do Specyfikacji technicznej 60 kB
5. Załącznik Nr 1b do Specyfikacji technicznej.pdf 261 kB
6. Załącznik Nr 2a do Specyfikacji technicznej.pdf 145 kB
7. Załącznik Nr 2b do Specyfikacji technicznej.pdf 261 kB
8. Załącznik Nr 3a do Specyfikacji technicznej.pdf 68 kB
9. Załącznik Nr 3b do Specyfikacji technicznej.pdf 74 kB
10. Załącznik Nr 4a do Specyfikacji technicznej.pdf 66 kB
11. Załącznik Nr 4b do Specyfikacji technicznej.pdf 155 kB
12. Załącznik Nr 4c do Specyfikacji technicznej.pdf 87 kB
13. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej.pdf 175 kB
14. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ.xls 82 kB
15. espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego.xml 96 kB
16. Pakiety - Załączniki Nr 2-5 do Formularza ofertowego.xls 48 kB
17. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ.doc 39 kB
18. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf 49 kB
19. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf 143 kB
20. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ.doc 32 kB
21. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ.doc 35 kB
22. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ.doc 33 kB
23. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ.doc 34 kB
24. Informacja o wpłynięciu wniosku dot. wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 368 kB
25. Informacja ws zmiany treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu 90 kB
26 Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia.pdf 75 kB
27. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 PZP.pdf 27 kB
28. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 67 kB
Znak sprawy: 26/PM/21 Data publikacji: 2020-12-23
Data otwarcia ofert: 2021-01-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 125 kB
SIWZ 140 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 36 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 77 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
Pakiet - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 39 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 68 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 26 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 27/PM/21 Data publikacji: 2020-12-23
Data otwarcia ofert: 2021-01-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 240 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 240 kB
1. SIWZ 143 kB
2. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 66 kB
3. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 17 kB
4. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 33 kB
5. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
6. Pakiet - Załącznik Nr 2 i 3 do Formularza ofertowego 46 kB
7. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
8. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 51 kB
9. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
10. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
11. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
12. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego 1667 kB
Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 76 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 29 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 30/PM/21 Data publikacji: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 217 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 217 kB
2. SIWZ 412 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 432 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 471 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 467 kB
6. Załącznik Nr 2a do Specyfikacji technicznej 475 kB
7. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 472 kB
8. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 90 kB
9. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
10. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
11. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 419 kB
12. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
13. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
14. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
15. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
16. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
17. Informacja w sprawie zmiany treści SIWZ z dnia 30.12.2020 r. 1319 kB
18. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 432 kB
19. Załącznik Nr 1a do Specyfikacji technicznej 292 kB
20. Informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ wraz z odpowiedzią zamawiającego z dnia 04.01.2021 r. 353 kB
21. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 572 kB
22. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 204 kB
23. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
24. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej z dnia 22.01.2021 r. 400 kB
Znak sprawy: 23/PM/21 Data publikacji: 2020-12-18
Data otwarcia ofert: 2021-01-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 140 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 140 kB
02. SIWZ 406 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 273 kB
04. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
05. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 81 kB
06. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
07. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
08. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 416 kB
09. Ogólne Warunki Umów - Załącznik Nr 5 do SIWZ 392 kB
10. Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
11. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
12. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
14. Informacja ws zmiany terminu składania i otwarcia ofert 905 kB
15. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 397 kB
16. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 200 kB
17. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 17/PM/21 Data publikacji: 2020-12-15
Data otwarcia ofert: 2020-12-30 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 125 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść.pdf 125 kB
2. SIWZ 145 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 41 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 41 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 78 kB
6. espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
7. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
8. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
9. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
10. Wzór ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
11. Wzór zobowiązania - korzystanie z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
12. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
14. Informacja ws. odp. na zapytanie oraz zmiany treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu 1060 kB
15. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ- po modyfikacji z dn. 22.12.20 r. 70 kB
16. Informacja ws zmiany treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu 174 kB
17. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ- po modyfikacji z dn. 05.01.21 r. 70 kB
18. Informacja o wpŁyniĘciu wniosku dot. wyjaŚn. treŚci SIWZ wraz z odp. zamawiajĄcego oraz informacja o zmianie treŚci SIWZ i OgŁoszenia o zamÓwieniu 5706 kB
19. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ- po modyfikacji z dn. 12.01.21 r. 70 kB
20 Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia.pdf 74 kB
21 Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP.pdf 27 kB
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc 67 kB