Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 39/PM/21 Data publikacji: 2021-01-20
Data otwarcia ofert: 2021-02-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
0. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 128 kB
1. SWZ 126 kB
2. Specyfikacja techniczna - Zaącznik Nr 1 do SWZ 53 kB
3. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 35 kB
4. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 21 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Fromularza ofertowego 96 kB
7. Pakiety - Załączniki Nr 2 i 3 do Formularza ofertowego 34 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 51 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SWZ 145 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 22 kB
Znak sprawy: 40/PM/21 Data publikacji: 2021-01-20
Data otwarcia ofert: 2021-02-03

OGŁOSZWNIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - dostawy do KWK Jastrzębie - Bzie kabli z terminem realizacji 3 miesiąceod daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
ogłoszenie o zamówieniu- pełna treść 126 kB
SWZ 121 kB
1. Specyfikacja techiczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 46 kB
2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SWZ 22 kB
Espd-request- Załącznik Nr 1 Formularza ofertowego 96 kB
3. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SWZ 40 kB
4. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ 50 kB
5. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
6. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SWZ 32 kB
7. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SWZ 35 kB
8 Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 8 do SWZ 22 kB
Znak sprawy: 35/PM/21 Data publikacji: 2020-12-31
Data otwarcia ofert: 2021-01-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 142 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 142 kB
2. SIWZ 151 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 49 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 30 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 29 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 34 kB
7. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 134 kB
8. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 881 kB
Znak sprawy: 24/PM/21 Data publikacji: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2021-01-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 407 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 407 kB
2. SIWZ 153 kB
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 51 kB
4. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ - 24 PM 21 51 kB
5. Espd-request Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
6. Pakiety - Załącznik Nr 2-15 do Formularza ofertowego 116 kB
7. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
8. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
9. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 145 kB
10. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
11. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
12. Wzór oświadczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
13. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
14. Informacja w spr. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SIWZ i treści ogł. o zamówieniu 2956 kB
15. Pakiety - Załącznik Nr 2-15 do Formularza ofertowego 119 kB
16. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna 50 kB
Znak sprawy: 37/PM/21 Data publikacji: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2021-01-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 164 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 164 kB
2. SIWZ 144 kB
3. Specyfikacja techniczna -Załącznik nr 1 do SIWZ 54 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 19 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 25 kB
6. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
7. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 50 kB
8. Pakiet - Załącznik Nr 3-8 do Formularza ofertowego 14 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 76 kB
17. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 35 kB
18. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 34/PM/21 Data publikacji: 2020-12-28
Data otwarcia ofert: 2021-02-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do KWK Pniówek olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 73 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 73 kB
2. SIWZ 147 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 40 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 45 kB
5. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 92 kB
6. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
7. Oświadczenie ws. odpadów - Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego 50 kB
8. Pakiety - Załączniki Nr 3 ÷ 7 do Formularza ofertowego 42 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 33 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja w sprawie zmiany treści SIWZ z dnia 07.01.2021 r. 1953 kB
17. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 40 kB
18. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 21 kB
19. Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 861 kB
20. Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert 877 kB