Objęte ustawą P.Z.P - Dostawy materiałów dla ZWP

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dostawa materiałów.
Znak sprawy: 22/PM/21 Data publikacji: 2020-12-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-22

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 164 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 164 kB
SIWZ 142 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 43 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 479 kB
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 38 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 73 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
Pakiet - Załącznik Nr 2-6 do Formularza ofertowego 38 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 51 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja ws. zmiany treści SIWZ oraz wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ 497 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 69 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP z dnia 22.12.2020 31 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 71 kB
Znak sprawy: 20/PM/21 Data publikacji: 2020-12-03
Data otwarcia ofert: 2020-12-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 178 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
0. Ogłoszenie o zamowieniu sektorowym 178 kB
1. SIWZ 141 kB
2. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 44 kB
3. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 38 kB
4. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 35 kB
5. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 34 kB
6. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 28 kB
7. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
8. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
9. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
10. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
11. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
12. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
13. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
14 Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 75 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 29 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 74 kB
Znak sprawy: 19/PM/21 Data publikacji: 2020-12-02
Data otwarcia ofert: 2020-12-16 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 335 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 335 kB
SIWZ 148 kB
Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 42 kB
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 17 kB
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 18 kB
Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 21 kB
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 93 kB
Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 97 kB
Pakiety - Załączniki Nr 2-13 do Formularza ofertowego 88 kB
Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 49 kB
OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
Informacja w spr. odp. na zapytanie, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SIWZ i treści ogł. o zamówieniu 869 kB
Informacja ws. wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 693 kB
Informacja ws. wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ 66 kB
Informacja w sprawie zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SIWZ i treści ogł. o zamówieniu 951 kB
Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 79 kB
Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 38 kB
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 21/PM/21 Data publikacji: 2020-12-01
Data otwarcia ofert: 2020-12-14

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokościtaśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 127 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 127 kB
2. SIWZ 141 kB
3. Specyfikacja techniczna -Załącznik nr 1 do SIWZ 48 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 20 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 17 kB
6. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy 21 kB
7. Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego - Espd-request 97 kB
8. Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego - Pakiety 12 kB
9. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 40 kB
10. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 51 kB
11. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 143 kB
12. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
13. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
14. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 34 kB
15. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
16. Informacja w sprawie kwot na sfinasowanie zamówienia 84 kB
17. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 26 kB
18. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
19. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 70 kB
Znak sprawy: 16/PM/21 Data publikacji: 2020-11-30
Data otwarcia ofert: 2020-12-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-11

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów, części zamiennych i przekładni do przenośników B-1200, B-1200s, Gwarek, Pioma, wolnobieżnej stacji napinającej WSN-400/15 oraz kołowrotu KPG-15/500/300 i części zamiennych do WSN-400/15 i KPG-15/500/300 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 481 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
01. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - pełna treść.pdf 481 kB
02. SIWZ.pdf 455 kB
03. Specyfikacja techniczna - Załacznik Nr 1 do SIWZ.pdf 441 kB
04. Załacznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.docx 17 kB
05. Załacznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej.docx 18 kB
06. Załacznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej.docx 17 kB
07. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.xlsx 73 kB
08. espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego.xml 97 kB
09. Załącznik Nr 2 - 16 do Formularza ofertowego Pakiety.xls 77 kB
10. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 40 kB
11. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 417 kB
12. Załącznik Nr 5 do SIWZ - OWU.pdf 395 kB
13. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Ośw. o zachowaniu w poufności danych os..doc 33 kB
14. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów.doc 35 kB
15. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia.doc 34 kB
16. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy.doc 35 kB
17. Informacja w spr. zmiany terminu składania i otwarcia ofert 508 kB
18. Informacja ws wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ. 2137 kB
19.Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - po modyfikacji z dnia 22.12.2020 50 kB
20. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - po modyfikacji z dnia 22.12.2020 152 kB
21. Informacja w spr. zmiany terminu składania i otwarcia ofert 489 kB
22.Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinasowanie zamównienia 86 kB
23.Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art.86 ust.5 58 kB
24.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
Znak sprawy: 18/PM/21 Data publikacji: 2020-11-23
Data otwarcia ofert: 2020-12-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Pełna treść [ pdf 311 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść 311 kB
2. SIWZ 428 kB
3. Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1 do SIWZ 294 kB
4. Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 8031 kB
5. Załącznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej 39 kB
6. Załącznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej 3359 kB
7. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji technicznej 38 kB
8. Załącznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej 3759 kB
9. Załącznik Nr 6 do Specyfikacji technicznej 38 kB
10. Załącznik Nr 7 do Specyfikacji technicznej 38 kB
11. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ 128 kB
12. Espd-request - Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego 96 kB
13. Wykaz dostaw - Załącznik Nr 3 do SIWZ 39 kB
14. Wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ 435 kB
15. OWU - Załącznik Nr 5 do SIWZ 394 kB
16. Ośw. o zachowaniu w poufności danych os. - Załącznik Nr 6 do SIWZ 32 kB
17. Wzór zobowiązania do korzystania z zasobów - Załącznik Nr 7 do SIWZ 35 kB
18. Wzór oświadczenia z punktu 11 1 2 i 11 1 3 - Załącznik Nr 8 do SIWZ 33 kB
19. Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 34 kB
20. Informacja w spr. zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SIWZ i treści ogł. o zamówieniu 1965 kB
21. Informacja w spr. wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z odp. 567 kB
22. Informacja w sprawie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia 404 kB
23. Informacja dotycząca otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP 224 kB
24. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
25. Informacja o wynikach aukcji elektronicznej 405 kB