Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: SO.AK.750.2-12/2019 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-04-01
Data otwarcia ofert: 2019-04-01 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-04-15
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, ogłasza przetarg nieograniczony na: Obsługa infrastruktury kolejowej znajdującej się pod instalacjami załadunkowymi w rejonach manewrowych 1 i 2 bocznicy JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 211 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja dodatkowa do ogłoszenia 264 kB
Informacja - przesunięcie przetargu 264 kB
Znak sprawy: SO.AK.750.2-11/2019 Data publikacji: 2019-03-14 Data przetargu: 2019-03-29
Data otwarcia ofert: 2019-03-29
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, ogłasza przetarg nieograniczony na: Obsługa terminali kolejowych na torach załadowczych 1,2,3 w rejonie manewrowym nr 3 stacji JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 211 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy-roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 399 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne-roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 926 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy-usługi
Pełna treść [ pdf 399 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne-usługi
Pełna treść [ pdf 954 kB]