Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 3. Kompleksowa obsługa placów magazynowych i bocznic kolejowych w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 3.Kompleksowa obsługa placów magazynowych i bocznic kolejowych w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 2. Obsługa elektryczna ( dołu i powierzchni) w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 2.Obsługa elektryczna ( dołu i powierzchni) w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 1. Obsługa urządzeń w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 1.Obsługa urządzeń w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 65 kB]