Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - usługi
Pełna treść [ pdf 335 kB]
Znak sprawy: SO.AK.750.2-46/2019 Data publikacji: 2019-11-27 Data przetargu: 2019-12-12
Data otwarcia ofert: 2019-12-12 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-12-19
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa obsługa transportem kolejowym stacji kolejowej KWK Szczygłowice dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice w okresie 36 miesięcy
Pełna treść [ pdf 937 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja dodatkowa do ogłoszenia 185 kB
Informacja dodatkowa do ogłoszenia 183 kB
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy-roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 399 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne-roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 926 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy-usługi
Pełna treść [ pdf 399 kB]
Znak sprawy: x Data publikacji: 2019-01-14
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne-usługi
Pełna treść [ pdf 954 kB]