Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 9.Wynajem sprzętu ciężkiego i samochodów ciężarowych wraz z obsługą do prac związanych z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, wybieraniem osadników ziemnych oraz obsługą punktu sprzedaży drobnicowej w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 9. Wynajem sprzętu ciężkiego i samochodów ciężarowych wraz z obsługą do prac związanych z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, wybieraniem osadników ziemnych oraz obsługą punktu sprzedaży drobnicowej w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 8. Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych na powierzchni zakładu górniczego poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 98 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 8.Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych na powierzchni zakładu górniczego poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 7. Zwałowanie odpadów pogórniczych oraz budowa ramp rozładunkowych na terenach rekultywacyjnych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 7.Zwałowanie odpadów pogórniczych oraz budowa ramp rozładunkowych na terenach rekultywacyjnych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 66 kB]